Quản trị kinh doanh công nghệ số tại trung tâm kinh doanh vnpt cao bằng

53.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Quản trị kinh doanh công nghệ số tại trung tâm kinh doanh vnpt cao bằng

Add your review

Quản trị kinh doanh công nghệ số tại trung tâm kinh doanh vnpt cao bằng

Quản trị kinh doanh công nghệ số tại trung tâm kinh doanh vnpt cao bằng

fff

Quản trị kinh doanh công nghệ số tại trung tâm kinh doanh vnpt cao bằng

fff

Quản trị kinh doanh công nghệ số tại trung tâm kinh doanh vnpt cao bằng

fff

Quản trị kinh doanh công nghệ số tại trung tâm kinh doanh vnpt cao bằng

fff

Quản trị kinh doanh công nghệ số tại trung tâm kinh doanh vnpt cao bằng

fff

Quản trị kinh doanh công nghệ số tại trung tâm kinh doanh vnpt cao bằng

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QVÓC DÂN …. d’A’ .       ….

ĐINH VĂN MÈN

QUẢN TRỊ KINH DOANH CÔNG NGHỆ SÓ TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT-CAO BẢNG

LUẬN VÃN THẠC sĩ QUẢN LÝ KINH TẾ

HÀ NỘI – 2020

——————————-■

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN

ĐINH VĂN VIỀN

QUẢN TRỊ KINH DOANH CÔNG NGHỆ SÓ TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT-CAO BÀNG

CHUYÊN NGÀNH: Quản trị kinh doanh công nghệ số tại trung tâm kinh doanh vnpt cao bằng KINH TÉ VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI MẢ NGÀNH: 8340410

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN LÝ KINH TÉ

NGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC: TS NGUYỀN XUÂN HƯNG

HÀ NỘI – 2020

ìl                                                                                                   ít

LỜI CAM DOAN

Tỏi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam ket hang danh dự cá nhân rang nghiên cứu này do tôi thực hiện và không vì phạm yêu câu vê sự trung thực trong học thuật. Quản trị kinh doanh công nghệ số tại trung tâm kinh doanh vnpt cao bằng

Hà Nội, ngàytháng năm 2020

Học viên

Đinh Văn Men

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin chân thành cám ơn các thầy cò giáo Viện Sau đại học- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đà giúp đờ tòi về mọi mặt trong suốt quá trinh học lập và nghiên cứu.

Đặc biệt, tôi xin bày tó lông kinh trọng và biết ơn sâu sẳc tới TS.Nguyễn Xuân Hưng đà tận tinh hướng dần giúp đờ tôi hoàn thành luận văn này.

Quản trị kinh doanh công nghệ số tại trung tâm kinh doanh vnpt cao bằng Tôi xin chân thành càm ơn Ban lãnh đạo. nhân viên các phòng nghiệp vụ liên quan tại Tiling tâm kinh doanh VNPT -Cao Bằng đà tạo điều kiện cung cấp các số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu luận văn này.

Cuối cũng, tôi xin chân thành câm ơn gia đình và bạn bè cùng lớp. đồng nghiệp những người đà luôn tạo mọi điểu kiện, cố vũ và động viên tôi trong suốt thời gian hoàn thảnh khóa học này. Tôi xin chân Quản trị kinh doanh công nghệ số tại trung tâm kinh doanh vnpt cao bằng thành cám ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

Học viên

Đinh Văn Viễn

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CÁC CHỪ VIÉT TẤT

DANH MỤC HÌNH VẺ, BÀNG BIỂU

TÓM TẤT LUÂN VÃN THẠC sĩ……………………………………………………………….i

PHẢNMỞĐẢU

CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THựC TIỀN VỀ QUẢN TRỊKINH

DOANH CÔNG NGHỆ SỚ CÙA DOANH NGHIỆP

  • 1.1.1.  Khái niệm công Quản trị kinh doanh công nghệ số tại trung tâm kinh doanh vnpt cao bằng nghệ số 7

  • 1.1.2.   Các xu hướng công nghệ số đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 9

  • 1.3.1.  Các yểu tố bên Quản trị kinh doanh công nghệ số tại trung tâm kinh doanh vnpt cao

bằng trong

  • 1.4. Kinh nghiệm quán tộ kinh doanh công nghệ số của một số Trung tâm

Kinh doanh VNPT-ỜC ác địa phương khác

Bằng27

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG QUẢN TRỊ KINH DOANH C ÒNG Quản trị kinh

doanh công nghệ số tại trung tâm kinh doanh vnpt cao bằng NGHẸ SỚ

TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT – CAO BẢNG

________2.1.2. Chúc năng và nhiệm vụ

  • 2.2. Thực trạng quan trị kinh (loanh công nghệ số tại Trung tâm kinh doanh

VNPT Cao Bằng

  • 2.2.3.   Quản trị kinh doanh công nghệ số tại trung tâm kinh doanh vnpt cao bằng Kiềm tra

đánh giá

CHƯƠNG 3: GIÃI PHẤP TĂNG CƯỜNG QUẤN TRỊ KINH DOANHCÔNG NGHẸ SỚ TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT – CAO BÀNG TRONG THỜI GIAN TỚI

  • 3.1.  Định hướng và mục tiêu phát triên của Trung tâm kinh doanh Quản trị kinh doanh công nghệ số tại trung tâm kinh doanh vnpt cao bằng

VNPTCaoBẳng

  • 3.1.2.  Mục tiêu phát triền kinh doanh của T iling tâm kinh doanh VNPT-Cao Bằng ….55

  • 3.2.  Giãi pháp tảng cường quàn trị kinh doanh công nghệ số tại Trung tâm

kinh doanh VNPTCao Bảng

  • 3.2.4.  Nâng cao Quản trị kinh doanh công nghệ số tại trung tâm kinh doanh vnpt cao bằng

dịch vụ chăm sóc khách hãng

KÉT LUẬN

TÀI LIÊU THAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản trị kinh doanh công nghệ số tại trung tâm kinh doanh vnpt cao bằng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quản trị kinh doanh công nghệ số tại trung tâm kinh doanh vnpt cao bằng
Quản trị kinh doanh công nghệ số tại trung tâm kinh doanh vnpt cao bằng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart