quy trình sửa chữa động cơ diesel isuzu 6bd1

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

quy trình sửa chữa động cơ diesel isuzu 6bd1

quy trình sửa chữa động cơ diesel isuzu 6bd1

fff

quy trình sửa chữa động cơ diesel isuzu 6bd1

fff

quy trình sửa chữa động cơ diesel isuzu 6bd1

fff

quy trình sửa chữa động cơ diesel isuzu 6bd1

fff

quy trình sửa chữa động cơ diesel isuzu 6bd1

fff

quy trình sửa chữa động cơ diesel isuzu 6bd1

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG đẠi học Càn thơ KHOA CÒNG NGHÊ


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

QUY TRÌNH SỬA CHỪA ĐỘNG cơ DIESEL ISUZU-6BD1

CÁN Bộ Hướng

DẰN pHạM vãn


SINH VIÊN THỰC hiên

Đoàn Bao Định (MSSV: 1117685) Lý Hoàng Thu (MSSV: 1117716) Ngành: Cơ khi giao thòng – Khóa: 37

Tháng 5/2015

LỜI CẤM ƠN

Qua quá trình học tập tại trường Đại Học cẩn Thơ. quy trình sửa chữa động cơ diesel isuzu 6bd1 em đâ học được rất nhiều kiên thức quý báu không chi trong chuyên ngành của minh mà còn từ những lĩnh vực khác.

Đề hoãn thành luận văn vói đề tài ‘Quy trinh sửa chừa động cơ Diesel ISUZU -6BD1" chủng em xin chân thành cam ơn sự nhiệt tình giúp đờ và chì dẫn cua thày Phạm Văn Bình, bộ mòn Kỳ Thuật Cơ Khi và quý thây cò khoa Công Nghệ, trường Đại Học Cân Thơ.

Sau cùng em xin kinh chúc thây quy trình sửa chữa động cơ diesel isuzu 6bd1 , cô khoa Công Nghệ, trưòng Đại học Cân Thơ dôi dào sức khóe và thành còng trong cuộc sòng.

Xin chân thành cám ơn và trân trọng.

Cân Thơ. ngày 20 tháng 1 năm 2015

Sinh viên thực hiện

Đoàn Bão Định – Lý Hoàng Thu

NHẬN XÉT CÙA GIÁO MÊN HƯỚNG DÁN


Cần thơ. ngày … .tháng… .nảm….


Giáo viên hướng đản


Phạm Văn Binh


NHẬN XÉT CÙA GIÁO VIÊN PHẤN BIỆN

Cần thơ quy trình sửa chữa động cơ diesel isuzu 6bd1 , ngày ….tháng… năm

• •••

Giáo viên phân biện

TRƯỜNG ĐẠỤIỌC CÀN THƠ KHOA CÔnG nghệ

BỌ môn Kỹ THƯẶT Cớ khí

««««*««**

CỘNG HÓA XÀ HỘI CHỦ NGHÌA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ. Ngày 20 tháng 1 năm 2015

ĐÈ CƯƠNG LUẬN VÁN TÓT NGHIỆP

Năm học: 2014-2015

1. Tên để tài thực hiện: Quy Trình Sữa Chừa Động Cơ Diesel ISUZU-6BD1

 • 2.  Họ và tên sinh viên thực hiện:

Họ và tên: Đoàn Bão Định Ngành: Cơ Khí    MSSV: 1117685

Giao Thông                              Khóa: 37

Họ và tên: Lý Hoàng Thu Ngành: Cơ Khí     MSSV: 1117716

Giao Thông                              Khóa: 37

 • 3. Họ và tên quy trình sửa chữa động cơ diesel isuzu 6bd1 cán bộ hướng dẫn:

Phạm Văn Bình. BMKT Cơ Khí. Khoa Còng Nghệ. ĐHCT

 • 4. Đặt vấn đề:

Trong sự phát triên của ngành công nghiệp hiện đại. nên kinh tế ngày càng được nâng cao. Nhu câu sử dụng động cơ đê phục vụ nhu câu thiết yêu cùa con người ngày càng thông dụng. Trong đó động cơ Diesel là một trong những động cơ khá phò biên và được nhiêu người ưa chuộng

Hiện nay người tiêu dung rât cân nliăc quy trình sửa chữa động cơ diesel isuzu 6bd1 trong việc sử dụng nhiên liêu phú hợp VỚI động cơ và chi phi phái bõ ra trong quá trinh sữ dụng Đê đáp ứng nhu cẩu tiêu dùng, đông cơ Diesel được trang bị và cãi tiên thêm một so đặc tinh mới mang tính ứng dụng rât cao phù hop với mức sông cũa con người hiện nay.

VỚI sự phát triên mạnh mẽ cùa động cơ Diesel, việc bão dường và sữa chừa động cơ phái rât được quan tàm. Nêu không chú trong bảo dường thi quy trình sửa chữa động cơ diesel isuzu 6bd1 tuồi tho cùa động cơ sè giám, có thê ánh hường đen công suất và tôn kém nhiều chi phí. Ngoài ra. người sữ dụng động cơ trong công việc bất ngỡ bị hư hông do không được bão dường sè Lãm mat thời gian sửa chừa và trong công việc.

Chính vi tầm quan trọng cần thiết và cấp bách cần được giãi quyết của nhũng vân đê được nêu trên, chúng em quyết định thực hiên đê tài: ‘‘Quy trinh sưa chữa động cơ

Diesel quy trình sửa chữa động cơ diesel isuzu 6bd1 ISUZI-6BD1”.

 • 5. Mục đích:

 • –  Mục tiêu tồng quát: Tim hiểu cấu tạo. nguyên lí hoạt đông, các nguyên nhân hư hỏng và phương pháp sửa chửa của các cơ cấu và các hệ thống trên động cơ đốt trong sữ dung nhiên liêu Diesel.

 • –  Mục tiêu cụ thẻ: Quy trinh sửa chừa cùa động cơ Diesel ISUZU-6BD1.

 • 6. Dịa điểm và thời gian thực hiện:

Địa điểm: Khoa Còng Nghệ, trường Đại Học Can Thơ Thời gian quy trình sửa chữa động cơ diesel isuzu 6bd1 : tử 12 1. 2015 đến 8/5/2015

 • 7. Giói thiệu về thực trạng có liên quan đến để tài:

Hiện nay. phần lớn cái loại động cơ Diesel trên thị trường được nhập khâu từ nước ngoài như Nhật Bàn. Hàn Quốc. Trung Quốc,…. Nhưng có giá thành khá cao không phủ hợp với người tiêu dùng Việt Nam. Các sàn phàm trong nước dàn được sư dụng đẻ phù hợp với mức sống của người Việt Nam. Tuy nhiên, đánh quy trình sửa chữa động cơ diesel isuzu 6bd1 vào tâm lý của người tiêu dùng Việt Nam trên thị trường một sò sàn phâm nhái hàng giá của Trung Quốc đà dan phò biên ớ thị trường Việt Nam cũng như trong khu vực. Những mặt hãng đó tuy có giá thành thâp nhưng chàt lượng sân phâm không cao dê xảy ra hư hóng gây ra nhiêu thiệt hại cho người tiêu dùng. Chinh vỉ thẻ đê sử dụng động cơ được lâu dài và đạt công suât cao. sưa chửa và báo dưỡng là nhu cầu không thê quy trình sửa chữa động cơ diesel isuzu 6bd1 thiêu.

 • 8. Phương pháp thực hiện đề tài:

Đê lâm rô đề tài này. chú yếu thâm khảo từ sách. báo. giáo trinh và các nguồn tư liệu từ Internet. Đồng thời, với sự chi dẫn cùa Giáo Viên Hướng Dan và những kiên thức đã học từ nhà trưởng và ngoài xà hội.

 • 9. Kết qua:

Qua quá trình thực hiện đê tài. kết qua thực hiện đạt được Là hiểu được câu tạo. nguyên lý hoạt động, những nguyên quy trình sửa chữa động cơ diesel isuzu 6bd1 nhân hư hông và các phương pháp sưa chửa của động cơ Diesel. Từ đó lặp được quy trình sừa chừa động cơ Diesel ISUZU-6BD1.

 • 10. Kể hoạch thực hiện:

Sỉ TH: Đoàn Bảo Định

Lý Hoàng Thu

5

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “quy trình sửa chữa động cơ diesel isuzu 6bd1”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ đánh giá tác động dự án trồng rừng tại xã long đống bắc sơn lạng sơn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận án Tiến sĩ Tác động của cấu trúc vốn đến lợi nhuận và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
35.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Đối Với Hộ Kinh Doanh Từ Thực Tiễn Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
quy trình sửa chữa động cơ diesel isuzu 6bd1
quy trình sửa chữa động cơ diesel isuzu 6bd1
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart