SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

fff

SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

fff

SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

fff

SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

fff

SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

fff

SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

fff

BỌ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

KHOA THƯƠNG MẠI

TRỊNH THỊ THẢO PHƯƠNG

MSSV: 1112060093 – LỚP: 11DKỌ1

BÁO CÁO THỤC HÀNH NGHÈ NGHIỆP 2

Đề tài: SỬ DỤNG CÔNG cụ PHÁI SINH TRONG PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM: THựC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

PHÁT TRIỂN

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG DẠI HỌC TÀI c HỈNH – MARKETING

KHOA THƯƠNG MẠI

TRỊNH THỊ THẢO PHƯƠNG

MSSV: 1 ì 12060093 – LỚP: 11DKQ1

BÁO CÁO THỰC hành nghề nghiệp 2

Đề tài: SỬ DỤNG SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THỰC trạng và giải PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG cụ PHÁI SINH TRONG PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM: THỤC TRẠNG VÀ GIÃI PHÁP PHÁT TRĨÉN

DANH MỤC TỪVIÉT TÁT

<<<123>>>

TỪ VIẾT TÁT

NGHĨA TIÊNG ANH

NGHĨA TIÉNG VIỆT

EUR

EURO

Dong lien chung Châu Au

FED

Federal Reserve System

Hệ thống dự trừ liên bang Hoa Ký

CCPS

SỬ DỤNG CÁC CỒNG CỤ PHÁI SINH TRONG VIỆC

GBP

Pound Sterling

Bàng Anh

JPY

Japan Yen

Yên Nhật

NHNN

Ngân hàng nhà nước

NHTM

Ngân hàng thương mại

NHTW

Ngân hàng trung ương

TCTD

Tổ chức tín dụng

TTKCT

Thị trường không chinh thức

TTNTLNH

Thị trường ngoại tệ hên ngân hàng

RRTG

Rui ro tỳ giá

USD

US Dollar SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH

Dò la Mỹ

VCB

Vietcom Bank

Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

WTO

World Trade Organization!

Tỏ chức thương mại thè giới

VND

Viet Nam Dong

Đổng Việt Nam

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIÉT TẢT

DANH MỤC BÁNG BIÉU

DANH MỤC HÌNH ÀNH

CHƯƠNG 0 – CHƯƠNG MỠ ĐẢU

0.1. GIỚI THIỆU TÍNH CÁP THIÉT CỦA ĐẺ TÀI

SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIEN 0.2. MỤC TIẺƯ NGHIÊN cửu……………  .

0.3. PHẠM VI NGHIÊN cứu

0.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

0.5. Bớ CỤC CỦA ĐÈ TÀI

CHƯƠNG 1 – cơ SỞ LÝ LUẬN VÊ PHÔNG NGỪA RỬI Rơ TỶ GIÁ BẢNG

CÒNG CỤ PHÁI SINH

  • 1.1.2. Tác động cúa rủi ro tỷ giá SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH

TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIEN

CHƯƠNG 2 – THỰC TRẠNG SỪ DỤNG CÓNG cụ PHÁI SINH ĐẺ PHÒNG

NGỪA RỦI Rơ TỲ GIÁ CỦA DƠANH NGHIỆP VIỆT NAM

  • 2.1. HOẠT ĐỌNG SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN XƯÁT NHẬP KHẢƯ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT

NAM THỜI GIAN QUA

GVHD: ThS. Đoàn Nam Hãi

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đáp án câu hỏi tke kte
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Thụ Động Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đánh giá hiệu quả một số mô hình nông lâm kết hợp trên địa bàn huyện mai sơn, tỉnh sơn la
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Khảo sát chi phí bảo hiểm y tế cho bệnh suy tim giai đoạn 2017 2018 và xác định các yếu tố liên quan
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Sold by
@ xcnguyen220
SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart