Tác động của chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội đến sự hài lòng của người dân tại tỉnh cao bằng

53.000

Category:

Tác động của chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội đến sự hài lòng của người dân tại tỉnh cao bằng

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Tác động của chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội đến sự hài lòng của người dân tại tỉnh cao bằng

Tác động của chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội đến sự hài lòng của người dân tại tỉnh cao bằng

fff

Tác động của chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội đến sự hài lòng của người dân tại tỉnh cao bằng

fff

Tác động của chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội đến sự hài lòng của người dân tại tỉnh cao bằng

fff

Tác động của chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội đến sự hài lòng của người dân tại tỉnh cao bằng

fff

Tác động của chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội đến sự hài lòng của người dân tại tỉnh cao bằng

fff

17091

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài “Tác động cùa chất lượng dịch vụ bảo hiếni xã hội đến sự hài lòng của người dân tại tỉnh Cao Bằng”, Em đà nhận được rất nhiều sự giúp dở, tạo diều kiện cùa tập thề Ban Giám hiệu, Viện đào tạo Sau Dại học, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, giảng viên, cán bộ các phòng, ban chức năng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS-TS. Trần Văn Bào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Quý thày, cô giáo Viện TM & KTQT Tác động của chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội đến sự hài lòng của người dân tại tỉnh cao bằng , nhừng thầy giáo trực tiếp giàng dạy, hướng dẫn và chỉ bào cho em hoàn thành Luận văn này.

Cám ơn bàn bè, đồng nghiệp và gia đình đã động viên, khích lệ, tạo điều kiện giúp đờ em trong suốt quả trình thực hiện và hoàn thành Luận văn này.

Trong quá trình thực hiện, đề tài chắc chăn không tránh khỏi nhừng thiếu sót nhất định. Rất mong nhặn được nhừng thông tin đóng góp, cùa Quý Thầy, Cô, Tác động của chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội đến sự hài lòng của người dân tại tỉnh cao bằng đồng nghiệp và bạn đọc đe vấn đe nghiên cứu được hoàn thiện hơn.

TÁC GIẢ

Hoàng Thị Lan

LỜI CAM DOAN

Tôi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tòi cam kết bằng danh dự cá nhân răng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cằu về sự trung thực trong học thuật.

TÁC GIẢ

Hoàng Thị Lan

Bộ GIÁO DỰC VẢ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Tác động của chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội đến sự hài lòng của người dân tại tỉnh cao bằng KINH TẾ QUỐC DÂN

YÊU CÀU CỦA HỘI ĐỎNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VÃN THẠC s! về: Những điểm cần sửa chữa bổ sung trước khi nộp luận văn chính thức cho Viện Đào tạo Sau đại học

)uAMẮvk… .LxxÌA… .jLê. ..TÍa.v…..

.uxA..-<LCi.. .Zx…kA.ÀLc2.. ..YÀvk?XíL…. CtCL.. .CaẮ-

KX3U….KC < ìàX 7Ì ktLt A<X’ Tác động của chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội đến sự hài lòng của …… người dân tại tỉnh cao bằng

.<V£..aUl.u£.C ftj caìcL

u.

Ux….

…yỵikuc … .Cju£u….p.<xvt

•vxạ ………V.. GẠ.Ỵ…..Crux

Cam kết của Học viên 1

Chủ tịch Hội đồng


*Zk..

Học viên


GS.TS. Đặng Đình Đào

Hoàng Thị Lan í Học viên có trách nhifm chinh sửa theo yiu cấu của Hội đẳng châm luàn vãn Trong trưởng hợp không chinh sửa. hộc viên sỉ kỉiồng được Tác động của chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội đến sự hài lòng của người dân tại tỉnh cao bằng cỏng nhộn kít quả bào vệ.

Học viénphài đóng bán yêu cấu chinh sủa này cùng 02 bán nhận xétphán biện vào trước Mục lục của Quyẻn lu#n ván chinh

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTQD HN

***


CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

***

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2020

NHẢN XÉT PHẢN BIỆN LUẬN VÃN THẠC SỸ

Đề tài: Tác động của chất lượng dịch vụ BHXH đến sự hài lòng của người Tác động của chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội đến sự hài lòng của người dân tại tỉnh cao bằng dân tại tỉnh Cao Bằng. Cao học viên: Hoàng Thị Lan

Người nhận xét: TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Đơn vị công tác: Trường Đại học Thương mại Chức trách trong Hội đồng: phản biện 1

Nội dung nhận xét

1. Tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận văn

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những chính sách an sinh xâ hội quan ưọng của một quốc gia. Mục tiêu Tác động của chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội đến sự hài lòng của người dân tại tỉnh cao bằng của BHXH là bù đắp thu nhập cho người lao động khi họ chẳng may mất khả năng, cơ hội lao động tạm thời hay vĩnh viễn. Hai nguyên tắc của BHXH là “Bồi hoàn” và “Lấy số đông bù số ít”. Theo đó khi người lao động mất khả năng hay cơ hội lao động, không cổ điều kiện làm ra thu nhập, BHXH sỗ thực hiện nguyên tắc bồi hoàn đối với những khoản mà họ đã đóng góp trước đó để cổ thu nhập Tác động của chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội đến sự hài lòng của người dân tại tỉnh cao bằng , ổn định cuộc sống. Những người lao động không may gặp rủi ro cổ thể nhận được những khoản bồi hoàn để khắc phục khỏ khăn lớn hơn rất nhiều so với những khoản phí mà họ đã đóng góp. Vì vậy, BHXH muốn thực sự thành công, đòi hỏi phải thu hút được nhiều người lao động tham gia. Càng đông người tham gia BHXH, mở rộng nhiều nội dung BHXH, thì gánh nặng đóng góp phí đổi với từng người càng có cơ hội đề Tác động của chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội đến sự hài lòng của người dân tại tỉnh cao bằng giảm xuống.

Theo Báo cáo của BHXH Việt Nam tại hội nghị giao ban tháng 10/2020 cả nước có hơn 15,5 triệu người tham gia BHXH, đạt 31,5% lực lượng lao động trong độ tuổi (LLLĐTĐT). Mục tiêu phát triển BHXH tự nguyện theo lộ trình ở Việt Nam: Đến năm 2021 có khoảng 35% LLLĐTĐT, trong đó BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1 %; đến năm 2025 có khoảng 45% LLLĐTĐT, trong đó BHXH tự nguyện chiếm Tác động của chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội đến sự hài lòng của người dân tại tỉnh cao bằng khoảng 2,5% và đến năm 2030 có khoảng 60% LLLĐTĐT, trong đổ BHXH tự nguyện chiếm khoảng 5%.

Thực tế tại tỉnh Cao Bằng cho thấy, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 đổi với nền kỉnh tế, các đơn vi, doanh nghiệp gặp nhiều khó khàn ừong sản xuất, kinh doanh… dẫn đến tình trạng nợ đọng, chậm đỏng BHXH. Bên cạnh đó, nhiều người dân không có tiền đóng BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện Tác động của chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội đến sự hài lòng của người dân tại tỉnh cao bằng , số đổi tượng tham gia BHXH năm 2020 giảm mạnh so với cuối năm 2019; tỷ lệ người tham gia BHXH so với lực lượng lao động còn thấp (dưới 15%).

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tác động của chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội đến sự hài lòng của người dân tại tỉnh cao bằng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tác động của chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội đến sự hài lòng của người dân tại tỉnh cao bằng
Tác động của chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội đến sự hài lòng của người dân tại tỉnh cao bằng
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart