Tái cơ cấu hoạt động tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng phát triển việt nam

Add your review

34.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

34.000

Tái cơ cấu hoạt động tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng phát triển việt nam

Tái cơ cấu hoạt động tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng phát triển việt nam

fff

Tái cơ cấu hoạt động tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng phát triển việt nam

fff

Tái cơ cấu hoạt động tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng phát triển việt nam

fff

Tái cơ cấu hoạt động tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng phát triển việt nam

fff

Tái cơ cấu hoạt động tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng phát triển việt nam

fff

Tái cơ cấu hoạt động tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng phát triển việt nam

fff

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ ………..0O0………….

LÊ TRƯNG DŨNG

TÁI Cơ CÂU HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI NGÂN HÃNG PHÁT TRIẾN VIỆT NAM

LUẬN VÃN THẠC sĩ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Hà Nội-Năm 2015

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ ………..0O0………….

LÊ TRƯNG DŨNG

TÁI Cơ CẤU HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XUẤT KHĂƯ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng

Mã số 60 34 02 01

LUẬN VÃN THẠC sỉ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CƯU

NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC: PGS.TS Tái cơ cấu hoạt động tín dụng __„             xuất khẩu tại ngân hàng phát triển việt nam .

XÁC NHẶN CỦA   dạng thị NhÀn

CÁN BỌ HƯỚNG DẦN      XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HD

CHĂM LUẬN VÂN

PGS.TS. DẠNG THỊ NHÀN

PGS.TS. PHÍ MẠNH HÒNG

Hà Nội-2015


LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu của riêng tòi. Các số liệu đà nêu trong luận văn Tái cơ cấu hoạt động tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng phát triển việt nam có nguồn gốc rô ràng, kết quà cùa luận văn là trung thực và chưa được ai còng bố trong bat kỳ còng trinh nào khác.

Tác già luận vãn

LỜI CẢM ƠN

Việc hoàn thành luận văn thạc sĩ đà giúp cho tôi tiếp thu được những kiến thức bồ ích. nhùng bài học quý giá và phương pháp nghiên cứu khoa học gắn liền giữa lý thuyết và hoạt động thực tiền. Nhũng kiến thức, phương pháp mà tôi tiếp thu từ các môn học Tái cơ cấu hoạt động tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng phát triển việt nam của Chương trinh Thạc sĩ Tài chinh Ngân hãng tại Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia đã giúp tôi rất nhiều trong việc hoãn thành luận văn này cũng như giai quyết nhùng công việc cua tôi trong thời gian tới.

Tôi xin chân thành cam ơn các thầy cỏ giáo cùa trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia đà tận tinh giảng dạy và giúp đờ tôi trong quá trinh học tập, nghiên cứu. Tôi xin được bày tò lòng biết ơn tới PGS Tái cơ cấu hoạt động tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng phát triển việt nam .TS. Đặng Thị Nhàn đà tận tinh hướng dẫn. đóng góp ý kiến giúp dờ tôi hoãn thành luận văn tốt nghiệp này. Tôi cũng xin chân thành cám ơn tập thè cán bộ nhân viên Ban Tin dụng xuất khẩu-Ngần hãng Phát triển Việt Nam dà nhiệt thành hợp tác trong thời gian tôi thực hiện luận văn này.

Song trong quá trinh thực hiện luận văn tốt nghiệp, do kiến thức vần còn hạn chế nên không tránh khôi nhũng thiếu sót. Tôi Tái cơ cấu hoạt động tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng phát triển việt nam rất mong nhận được ý kiến đóng góp cua các thầy cô và bạn đọc đê bài viết được hoàn thiện hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, tháng……….năm 2015

MỤC LỤC

LỜI MÓ ĐÁU

.ĩ. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  • 4. Phương pháp nghiên cứu

  • 5. Kết cấu của luận văn4 Tái cơ cấu hoạt động tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng phát triển việt nam

CHƯƠNG 1: TÒNG QI AN NGHIÊN cưu VÀ cơ SỞ LÝ LUẬN, cơ CÁU HOẠT ĐỌNG CÙA TÍN DỤNG XI ẤT KHÁI NHÀ NƯỚC

  • 1.1.  Các công trinh đã nghiên cứu về hoạt động TDXK Nhà nước tại NHPT

Việt Nam

1.2.1 Khôi niệm, độc điềm vờ các hình thức TDXKNhà nước

  • 1.3.1.  Khái niêm cơ cấu. tái cơ cấu và các yếu tố cấu thành cơ cấu hoạt động TDXK

Nhà nước

1.3.3………………………………………………………………………………………………………

Nhùng tiêu chi đánh giã cơ can hoạt động TDXK Nhà nước

  • 1.3.4.  Những chi tiêu đánh giã sự phát triển vã hiệu quả của cơ cảu hoạt động TDXK

Nhà nước

  • 1.3.5.  Nhóm Tái cơ cấu hoạt động tín dụng xuất khấu tại ngân hàng phát triển việt nam chi

tiêu nợ quá hạn vã trích Lập dự phòng ríu ro tin dụng

  • 1.4. Kinh nghiệm hoạt động TDXKNhà nước tại một sổ quắc gia…………………………….28

  • 1.4.1. Hàn Quốc………………………………………………………………………………………………28

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tái cơ cấu hoạt động tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng phát triển việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
đề xuất cơ chế bảo hiến trong luật việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
34.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
GIÁO án VNEN lớp 4 5 TUẦN 11
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
28.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Y Tế Dân Sự Ở Miền Bắc Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
nghiên cứu quy trình sản xuất khô mực (teuthida) rim me (tamarindus indica)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tái cơ cấu hoạt động tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng phát triển việt nam
Tái cơ cấu hoạt động tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng phát triển việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart