Tài liệu kế toán tài chính

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Tài liệu kế toán tài chính

Tài liệu kế toán tài chính

fff

Tài liệu kế toán tài chính

fff

Tài liệu kế toán tài chính

fff

Tài liệu kế toán tài chính

fff

Tài liệu kế toán tài chính

fff

Tài liệu kế toán tài chính

fff

to

g TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

$       KHOAKE TỏÁNKIÊM TOÁN

ft KHOA KINH DỌANH QUỔC TÉ MARKETING

VIỆN NGHIÊN CỬU KINH TÉ phát triền (IDR)

TÀI LIÊU:

KÉ TOÁN TÀI CHÍNH (PHẦN 1)

GIẢNGVIÊN-. LỢI MINH THANH

DANH MỤC HỆ THÓNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thòng tư sỗ 200 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bô Tài chinh)

<<<123>>>

Sổ

TT

SÔ HI

iUTK

TÊN TÀI KHOẢN              >

Cipỉ

Cấp 2

1

2

3

4

LOẠI TÀI KHOẢN TẢI SÀN

01

111

Tiền mặt

1111

Tiền Việt Nam

1112

Ngoại tệ

1113

Vàng tiền tệ

ĩ

02

112

Tiền gửi Ngân hàng

1121

Tiền Việt Nam

1122

Ngoại tệ                                           V –5:                            ;i

1123

Vàng tiền tệ                                        • ■: •

03

113

Tiền đang chuyển

1131

Tiền Việt Nam

1132

Ngoại tộ Tài liệu kế toán tài chính

■•-, – ..■     í.- i                         •’ • ‘ỉ -..ĩ           •

04

121

Chứng khoán kinh doanh

1211

CÔ phiếu

1212

Trái phiếu

1218

Chứng khoán và công cụ tài chính khác

05

128

Đầu tư năm giữ đến ngày đáo hạn

1281

Tiền gửi có kỳ hạn

1282

Trái phiêu

1283

Cho vay

1288

Các khoản đầu tu khác nắm giữ đẻn ngày đáo hạn

06

131

Phải thu của khích hàng

07

133

Thuế GTGT được khẩu trừ

1331

Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ      ■             •’

1332

Thuế GTGT được khấu trừ của Tài liệu kế toán tài chính TSCĐ

08

136

Phải thu nội bộ

1361

Vôn kinh doanh ờ cốc đơn. vị .trực thuộc

1362

Phải thu nội bộ về chênh lệch tỳ giá

1363

Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá

<<<123>>>

1368

Phải thu nội bộ khác

1

2

3

4

09

138

1381

Phải Tài liệu kế toán tài chính thu khác

Tài sản thiếu chờ xử lý

1385

Phải thu về cổ phần hóá

1388

Phải thu khác

10

141

Tạm ứng

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tài liệu kế toán tài chính”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện quy trình bán hàng tại công ty cổ phần bất động sản ecoreal
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
35.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoạch định chiến lược kinh doanh công ty cổ phần bánh kẹo hải châu giai đoạn 2011 2015
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kế toán công nợ và phân tích tình tình công nợ tại công ty tnhh thương mại quang thiện
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện hòa vang, thành phố đà nẵng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên Cứu Đặc Điểm Di Ăn Hạch Và Kết Quả Phẫu Thuật Nội Soi Triệt Căn Ung Thư Đại Tràng Sigma (Full Text)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tài liệu kế toán tài chính
Tài liệu kế toán tài chính
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart