Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh hà tĩnh

49.000

Category:

Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh hà tĩnh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh hà tĩnh

Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh hà tĩnh

fff

BỌ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN

TRÀN KHÁNH LY

TẢNG CƯỜNG HUY ĐỌNG VÓN TẠI NGÂN HÀNG HỌP TÁC XÃ VIỆT NAM -CHI NHÁNH HÀ TĨNH

Chuyên ngành: KINH TÉ PHÁT TRIẺN Mã ngành: 8310105

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TÉ PHÁT TRIẺN

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. NGÔ THÁNG Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh hà tĩnh

Lợi

HÀ NỘI, NĂM 2020 LỜI CAM DOAN

Tôi đà đọc và hiêu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi câm kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này đo tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thục trong học thuật.

Tòi xin cam đoan ràng luận văn Thạc sĩ: "Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Hợp tác xã Mệt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh " là cóng trinh Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh hà tĩnh nghiên cứu khoa học độc lập cùa tôi dưới sự hướng dần tận tinh cùa GS.TS. Ngô Thẳng Lợi. Các thòng tin, số liệu và kết quá nghiên cứu cùa luận văn này là khách quan, trung thực và không trùng lặp với các công trinh nghiên cứu đã công bố. Tói cùng cam đoan rằng mọi sự giúp đò cho việc thực hiện luận văn này đều được trân trọng câm ơn.

Hà Nội. ngày tháng năm 2020

Tác giã luận văn

Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh hà tĩnh Trần Khánh Ly

LÒI CẢM ƠN

Trong thời gian 2 năm học tập và nghiên cứu tại trường và quá trình công tác. học hỏi, tim hiếu cũng như đúc rút kinh nghiệm tôi đà cố gang đê hoàn thành luận văn thạc sĩ với đề tài “Tăng cường huy động vốn tụi Ngân hàng Hợp tức X(1 Việt Nam -Chi nhánh Hà Tĩnh". Đê đạt được kết quả trên trước hết băn thân xin chân thành cam ơn các thầy giáo, cô giáo trường Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh hà tĩnh Đại học Kinh tế Quốc dân đã cung cấp, truyền đạt. giúp dờ những kiến thức, những lời khuyên ràn trong học tập cũng như thực tiễn công việc mà tôi đang làm. Đặc biệt tôi trân trọng tò lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo GS.TS.Ngô Thảng Lợi lã người được trường phàn công trực tiếp hướng dản khoa học luôn luôn giúp đờ. hồ trợ tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trinh bàn thân nghiên cửu đế hoàn thành luận văn Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh hà tĩnh .

Bán thân cũng chân thành cám ơn đến lãnh đạo, các phông chuyên môn của Ngân hãng Hợp tác xà Việt Nam – Chi nhánh Hà Tình đà giúp đờ. cung cấp tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho lòi. Cuối cùng tôi xin chân thảnh cảm ơn những đồng chi, đồng nghiệp, người thân luôn sát cánh và ủng hộ động viên tôi trong quá trinh học tập.

Bân thân đà có nhiều cố gắng để có được kết quà nghiên cứu tốt Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh hà tĩnh nhắt đểcó thể được triển khai áp dụng một cách có hiệu quả trong thời gian tới. tuy nhiên sè không tránh khói được nhừng thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành cúa thầy giáo, cô giáo, hội đồng bâo vệ luận văn. đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cám ơn!

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

D ANH MỤC CHỮ MÉT TẤT

DANH MỤC BẢNG

Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh hà tĩnh DANH -MỤC HÌnH

TÓM TẤT LUÂN VÃN THẠC sĩ

KÉT LUẬN

PHẢN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 KHUNG LÝ THI YẾT VỀ HUY ĐỌNG VÓN CỦA NGÂN HÀNG HỢP TÁC XẢ

 • 1.1.4. Các hoạt động chủ yếu của Ngân Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng

hợp tác xã việt nam chi nhánh hà tĩnh hãng Hợp tác xà

1.2.3…………………………………………………………………………………………….

Các tiêu chi đánh giá kết quả huy động vốn

 • 1.3. Các nhân tổ ánh hướng đến huy động vốn cùa Ngân hàng Họp tác xã ..21

1.3.2

nhân tố chũ quan

I CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HUY ĐỌNG VÓN Tăng cường huy động vốn tại ngân I

hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh hà tĩnh TẠI NGÂN HÀNG HỢP

TÁC XẲ MẸT NAM – CHI NHÁNH HÀ TỈNH

2.1.2

cấu tố chức

 • 2.2. Thực trạng huy động vốn tại Co-opBankHà Tĩnh giai đoạn 2017 – 2019… 28

 • 2.2.1. Thực trạng tăng trường quy mô huy dộng vốn

cường huy động vốn tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh hà tĩnh 28

 • 2.3. Đánh giá các nhân tố ành hướng đến huy động vốn cùa Co-op Bank

Hà Tĩnh

CHƯƠNG 3 ĐỊNH Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh hà tĩnh HƯỚNG VÀ Giải pHáP TẢNg Cường HUY ĐỘNG

VÓN TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ MẸT NAM – CHI NHÁNH HÀ TỈNH53

 • 3.1. Một số dự báo thị trường và định hướng tãng cường huy động vốn tại

Co-opBank Hà Tĩnh đến năm 2025……………………………………………………….53

 • 3.1.1. Một số dự báo thị trường huy động vốn tại tính Hà Tĩnh đến năm 2025 53

 • 3.1.2. Định hướng tăng cường huy dộng vốn tại Co-opBank Hà Tĩnh đến

năm 2025 ………………………………………………………………………………………….54

 • 3.2.1. Tăng cường huy động vốn thông qua các Quỷ tín dụng nhàn dân

thành viên

 • 3.3. Kiến nghị64 Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh hà tĩnh

KÉT LUẶN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh hà tĩnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh hà tĩnh
Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh hà tĩnh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart