Thiết kế bộ biến tần một pha sử dụng phương pháp điều chế dộ rộng xung PWM https://goo.gl/xKLJ1i

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Thiết kế bộ biến tần một pha sử dụng phương pháp điều chế dộ rộng xung PWM https://goo.gl/xKLJ1i

Thiết kế bộ biến tần một pha sử dụng phương pháp điều chế dộ rộng xung PWM https://goo.gl/xKLJ1i

fff

Thiết kế bộ biến tần một pha sử dụng phương pháp điều chế dộ rộng xung PWM https://goo.gl/xKLJ1i

fff

Thiết kế bộ biến tần một pha sử dụng phương pháp điều chế dộ rộng xung PWM https://goo.gl/xKLJ1i

fff

Thiết kế bộ biến tần một pha sử dụng phương pháp điều chế dộ rộng xung PWM https://goo.gl/xKLJ1i

fff

Thiết kế bộ biến tần một pha sử dụng phương pháp điều chế dộ rộng xung PWM https://goo.gl/xKLJ1i

fff

Thiết kế bộ biến tần một pha sử dụng phương pháp điều chế dộ rộng xung PWM https://goo.gl/xKLJ1i

fff

Đó án môn học Điện Tử công Suất

Nguyễn Hoàng Mai

GVHD: TS.

LỜI NÓI ĐÀU

Điện tử công suất là lình vực kỳ thuật hiện đại. nghiên cứu ứng dụng cùa các linh kiện bán dần công suất làm việc ờ che độ chuyên mạch và quá trinh biến dôi diện năng.

Ngày nay, không riêng gi ớ các nước phát triên, ngay cà ờ Thiết kế bộ biến tần một pha sử dụng phương pháp điều chế dộ rộng xung PWM https://goo.gl/xKLJ1i nước ta các thiết bị bán dần dà và đang thâm nhập vào các ngành công nghiệp vả cà trong lình vực sinh hoạt. Các xi nghiệp, nhà máy như: ximăng, thủy điện, giấy, đường, dệt, sợi, đóng tàu ………………………. đang sứ dụng ngày càng nhiều những thành tựu cùa công nghiệp diện tư nói chung và điện tử còng suất nói riêng. Đó là những minh chứng cho sự phát triển của ngành công nghiệp này.

Với mục tiêu công Thiết kế bộ biến tần một pha sử dụng phương pháp điều chế dộ rộng xung PWM https://goo.gl/xKLJ1i nghiệp hoá hiện đại hoá dất nước, ngày càng có nhiều xi nghiệp mới, dây chuyên mới sứ dụng kỳ thuật cao dôi hoi cán bộ kỳ thuật và kỳ sư diện những kiến thức về điện tư công suất. Cùng với lý do đó, chúng em được làm đồ án môn học điện từ công suất.

Nhiệm vụ: ” Thièt kè và mo phóng biên tân câu 1 pha.”.

Mặc dù dã dành nhiều cố gắng xong không tránh khỏi những sai sót nhát định Thiết kế bộ biến tần một pha sử dụng phương pháp điều chế dộ rộng xung PWM https://goo.gl/xKLJ1i , em mong đirợc sự góp ý của thay, cô. Cuối cùng em xin chân thành càm ơn Thay cỏ trong khoa, đặc biệt TS. Nguyễn Hoàng Mai đà giúp em hoàn thành đồ án môn học này.

Đà Nang, ngày 17 tháng 11 năm 2014 Sinh viên thực hiện

Hoàng Thanh Tú

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TÔNG QUAN VẺ NGHỊCH Lưu VÀ BIÉN TẢN

 • 1.1 TỎNG QUAN VẺ NGHỊCH na VÀ BIỂN TÀN

 • 1.1.1 Bộ nghịch lưu

Nghịch lưu độc lập Thiết kế bộ biến tần một pha sử dụng phương pháp điều chế dộ rộng xung PWM https://goo.gl/xKLJ1i (NLĐL) là thiết bị đê biến đôi năng lượng dòng điện một chiều thành năng lượng dòng điện xoay chiêu với tan so ra co định hoặc thay đối.

Poc

Ị=

f=0NGHICH LƯU

Độc LẠPf=const

Trong hệ thống chinh lưu cùng có bộ nghịch lưu nhưng là nghịch lưu phụ thuộc tuy cùng biên dôi năng lượng một ehieu (DC) thành năng lượng điện xoay chiều (AC), nhưng tan số điện áp và dòng điện xoay chiều chính là tan so không thê thay đồi của Thiết kế bộ biến tần một pha sử dụng phương pháp điều chế dộ rộng xung PWM https://goo.gl/xKLJ1i lưới điện. Hơn nừa sự hoạt động cùa nghịch lưu này phải phụ thuộc vào điện áp lưới vi tham so diet! chinh duy nhất là góc điều khiên ơ đuợc xác định theo tan so và pha cùa lưới xoay chiều dó.

Nghịch lưu độc lập hoạt dộng với tan so ra do mạch diều khiên quyết định và có thê thay đôi tuỳ ý. tức là độc lập với lưới điện.

Nghịch lưu độc lập được phân thành ba loại:

1. NLĐL diện Thiết kế bộ biến tần một pha sử dụng phương pháp điều chế dộ rộng xung PWM https://goo.gl/xKLJ1i áp: cho phép biên đôi từ diện áp một chiều E thành nguồn điện áp xoay chiều có tính chất như diện áp lưới: trạng thái không tai là cho phép còn trạng thái ngan mạch tãi là sự cố

f=0 ị ENLĐL điện áp


<<<123>>>

2 NLĐL dòng điện: cho phép biến nguồn dòng một chiêu thành nguồn dòng điện xoay

chiều.

Poc      ———–°—— ———-

-„                                     Tái

f=0

_Ị_____       I.C

NLĐL dòng điện

3 NLĐL cộng hưởng: có đặc diêm khi hoạt động luôn hình thành một mạch vòng dao

động cộng hưởng RLC.

Thiết kế bộ biến tần một pha sử dụng phương pháp điều chế dộ rộng xung PWM https://goo.gl/xKLJ1i Tài cùa NLĐL lã thiết bị điện xoay chiêu có thè là một pha hay ba pha. do đó NLĐL cùng được che tạo hai dạng NLĐL một pha và NLĐL ba pha.

Van bán dẫn sư dụng trong NLĐL phụ thuộc loại nghịch lưu:

Với NLĐL điện áp, van hoạt động dưới tác động của sức điện động một chiều E, diều này tương tự như van trong băm xung một chiều, vì vậy thích hợp phải là van điêu khiên hoàn toàn: các loại Thiết kế bộ biến tần một pha sử dụng phương pháp điều chế dộ rộng xung PWM https://goo.gl/xKLJ1i transistor BT, MOSFET, IGBT hay GTO.

Với NLĐL dòng điện và NLĐL cộng hường, do tinh chất mạch cho phép ứng dụng tot van bán điều khiên thyristor nên chúng thường được dùng.

 • 1.1.2 Bộ biến tần

Bien tan là thiết bị biến dôi năng lượng dòng diện xoay chiều tan số này sang năng lượng dòng điện xoay chiều tân so khác.

PAC i                 biến tằn

Ui, fuOli

T77rr2,m2

1.1.2.1 Biến tần gián tiếp

<<<123>>>

Pac

Pdc

Poc

Pac

ui, Íi,mi

CHÌNH LlT

.ỌC MỌT CHIÈI

ỈỊCH LVt ĐỌC ] 7

LULmh

Cấu trúc thông dụng cùa biền tằn Thiết kế bộ biến tần một pha sử dụng phương pháp điều chế dộ rộng xung PWM https://goo.gl/xKLJ1i gián tiếp như hình, qua đây ta thấy đê tạo ra nguồn xoay chieu tan so khác với đau vào phải tiến hãnh hai quá trinh biên đôi năng lượng; chinh lưu biến nàng lượng xoay chiêu về một chiêu, sau đó là nghịch lưu đê biến đỏi ngược lại. Bien tan này còn được gọi là bien tan có khâu tiling gian một chiêu theo sơ đồ câu trúc biến đôi năng lượng. Việc sử dụng NLĐL làm bộ biến đôi tan sổ đau ra cho phép bien tan Thiết kế bộ biến tần một pha sử dụng phương pháp điều chế dộ rộng xung PWM https://goo.gl/xKLJ1i loại này cỏ kha nâng thay dôi tân so trong phạm vi rộng và độc lập. đây là tru diêm chú yếu đem đến ứng dụng rat rộng rãi cùa nó trong thực tế hiện nay. Nhược diêm cơ bán cua bien tan gián tiếp là hiệu suất không thật cao do chính quá trinh biên đòi nâng lượng hai lan.

Khối chinh lưu trong bien tan gián tiếp có the là chinh lưu điêu khiên hay không điêu khiến tuỳ thuộc vào loại nghịch lưu độc lập được dùng và Thiết kế bộ biến tần một pha sử dụng phương pháp điều chế dộ rộng xung PWM https://goo.gl/xKLJ1i công suất tài.

(I. Bien tần gián tiếp sừ dụng nghịch lưu độc lập diện áp:

đôi hòi nguồn một chiều có độ đập mạch nhó và ôn dinh, vi vậy thường dùng chinh lưu điot với khâu lọc một chiều kiêu c hoặc lọc LC và có cấu trúc như hình, chính lưu điều khiên ít dùng do dộ đập mạch điện áp xấu đi nhiều (tăng mạnh) khi diều chinh giám điện áp một chiều.

Pac              Pdc

PWM https://goo.gl/xKLJ1i


p DC Thiết kế bộ biến tần một pha sử dụng phương pháp điều chế dộ rộng xung

Pdc              Pac

U2, Í2,m2

• Với cấu trúc này, mạch điều khiên chi tác động duy nhất vào khối nghịch

lưu độc lập điện áp đê đâm bão cả yêu cầu về tần số và điện áp ra tài. do đó mạch điêu khiên khá phức tạp. Với tãi công suất tiling binh và lớn phải dùng chinh lưu cầu nhiều pha: 1112=6,12 … đè vừa giâm hệ số đập mạch và không can tụ lọc lớn. vừa Thiết kế bộ biến tần một pha sử dụng phương pháp điều chế dộ rộng xung PWM https://goo.gl/xKLJ1i cãi thiện đáng kê hệ sổ méo của dòng điện tiêu thụ từ lưới xoay chiều.

 • • Với tái còng suất không lớn. nhiệm Ị1 điều chình vả ôn định điện áp ra có thê thông qua diều khiên diện áp một chiều bảng cách dưa thèm vào bộ băm xung một chiều sau chinh lưu diôt và lọc. Đôi khi băm xưng một chiều còn dùng đe tảng diện áp (băm xung kiêu song song) cho trường hợp nguồn xoay chiêu thấp hơn giá trị can có

Thiết kế bộ biến tần một pha sử dụng phương pháp điều chế dộ rộng xung PWM https://goo.gl/xKLJ1i b. Bien tần giản tiếp sữ dụng nghịch lưu dộc lập dòng diện: đòi hòi nguồn dòng một chiều, trong khi đó sau chình lưu chi cho phép nhận được điện áp chứ không phải dòng, vi vậy đê chuyên đôi thành nguồn dòng buộc phải thực hiện đồng thời hai biện pháp:

 • • Sử dụng lọc điện càm với giá trị lớn đê làm độ đập mạch dòng điện nhỏ, tương ứng dòng không đôi tức là có nguồn dòng. Tuy nhiên điện cãm lọc không Thiết kế bộ biến tần một pha sử dụng phương pháp điều chế dộ rộng xung PWM https://goo.gl/xKLJ1i cho phép ôn định và điêu chinh dòng ra. do đó can biện pháp thử hai.

 • • Dùng chinh lưu điều khiên đê tự động diều chinh điện áp chình lưu theo các biến động tãi và nguồn bang hệ thống kin với phàn hoi dòng điện dê dam báo vừa điêu chinh dòng theo yêu cầu công nghệ, vừa ôn định dòng chống các biến động này.

  LOC MÔT CHIẾU


  NGHỊCH liru ĐỘClẬP DÕNG ĐIỆN

  m2

  11 uc mill


  trên


Như vậy biến tàn dùng nghịch lưu dòng điện có cấu hình. Trạng thái không tãi với nguồn dòng là cam Thiết kế bộ biến tần một pha sử dụng phương pháp điều chế dộ rộng xung PWM https://goo.gl/xKLJ1i (trạng thái sự cố) nên biến tần này chi dược hoạt động khi đà nối tài.

c. Biến tần gián tiếp sử dụng nghịch lưu dộc lập cộng hưởng:

SVTH: Hoàng Thanh Tú Trang 8

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thiết kế bộ biến tần một pha sử dụng phương pháp điều chế dộ rộng xung PWM https://goo.gl/xKLJ1i”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần minh dũng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn giải pháp huy động nguồn vốn phục vụ xây dựng nông thôn mới huyện gia bình, tỉnh bắc ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển các cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn tỉnh hà tây
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
Thiết kế bộ biến tần một pha sử dụng phương pháp điều chế dộ rộng xung PWM https://goo.gl/xKLJ1i
Thiết kế bộ biến tần một pha sử dụng phương pháp điều chế dộ rộng xung PWM https://goo.gl/xKLJ1i
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart