Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy cơ khí nông nghiệp

Add your review

40.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

40.000

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy cơ khí nông nghiệp

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy cơ khí nông nghiệp

fff

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy cơ khí nông nghiệp

fff

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy cơ khí nông nghiệp

fff

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy cơ khí nông nghiệp

fff

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy cơ khí nông nghiệp

fff

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy cơ khí nông nghiệp

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐẢO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI —————————

NAM

Dộc lập – Tự do – Hạnh phức

‘ữ ừ


CỌNG HOÀ XẢ HỌI CHỦ NGHĨA MẸT

NHIỆM VỤ THIÉT KÉ TÓT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên : Lại Đắc Phú

Lớp                  : Hệ thống điện

Khóa                 : Tại chức – Bắc Giang

 • I. ĐÀU ĐỀ THIÉT KÉ.

Thiết kế cung cấp điện cho nhã máy sàn xuất máy cơ khí nóng nghiệp.

 • II. CÁC SÓ Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy cơ khí nông nghiệp LIỆU BAN ĐÀU

 • 1. Phụ tái điện cũa nhã máy (Hình 1 và Bâng 1)

 • 2. Phụ tái điện cũa phân xưởng sửa chừa cơ khí (Hình 2 và Bâng 2)

 • 3. Điện áp nguồn: Tự chọn theo còng suất của nhà máy và khoáng cách từ nguồn đến nhà máy.

 • 4. Dung lượng ngắn mạch về phía hạ áp cua trạm biến áp khu vực : 300MVA

 • 5. Đường dây cung cẩp điện cho nhà máy : Dùng dây nhòm lòi thép (AC) đặt treo trên Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy cơ khí nông nghiệp không.

 • 6. Khoáng cách từ nguồn đến nhà máy : 18km

 • 7.  Công suất cùa nguồn điện : vỏ cùng lớn

 • 8.  Nhà máy làm việc : 3 ca. Tmax= 5500 giờ

 • 9. Thời gian xây dựng công trinh trong 1 năm, suất triết khấu 12% năm. thời gian vận hành của còng trinh 30 năm.

HI.NỌl DUNG CÁC PHÀN THUYỂT MINH VÀ TỈNH TOÁN

 • 1. Xác định phụ tai tinh toán cua phân xương sửa chừa cơ khí và toàn nhà máy

 • 2. Thiết Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy cơ khí nông nghiệp kế mạng điện cao áp cho toàn nhà máy

 • 3.  Thiêt kế mạng diện hạ áp cho phân xướng sữa chữa cơ khí

 • 4.  Tinh toán nâng cao còng suất cosộ của toàn nhà máy

 • 5.  Thiết kế chiếu sáng cho phân xướng sữa chửa cơ khi

 • 6.  Thiết kế cơ khi tuyến đường dây nối từ nguồn điện đến nhà máy

IV .CÁC BẢN VẺ THUYỂT .MINH TRÊN KHỎ AO

 • 1. Biểu dồ phụ tài toàn nhã máy

 • 2.  Các phương án thiết kế mạng điện cao áp cùa nhà máy Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy cơ khí nông nghiệp

 • 3. Sơ đồ nguyên lý mạng điện cao áp cũa nhà máy

 • 4.  Sơ đồ nguyên lý mạng điện hạ áp cua phân xương sửa chừa cơ khi

 • 5.  Sơ đồ mặt bằng và đi dây cua phân xương sưa chừa cơ khi

 • 6.  Sơ đồ mặt cắt tuyến đường dây nối từ nguồn diện đến nhà máy

Bủng Ị – Phụ tải của nhà máy sản xuất máy cơ khi nông nghiệp

<<<123>>>

TT

Tên phân xương

Công suất đặt (kW)

Loại hộ tiêu thụ

1

Ban quân lý và phòng thiết kê

80

III

2

PX cơ khi số 1

2500

I

3

PX cơ khi số 2

2800

I

4

PX luyện kim mầu

1800

I

5

PX luyện kim đen

2500

I

6

PX sữa chữa cơ khí

Theo tinh toán

III

7

PX rèn

2100

I

8

PX nhiệt Thiết kế cung cấp điện

3000

I

9

Bộ phận nén khi

1500

III

10

Kho vật liệu

60

III

11

Chiếu sáng phân xướng_________

Theo diện tích

Bâng 2 Danh sách ihiếl bị cùa phân xướng SCCK

<<<123>>>

11

l ẻn phân xướng

SL

Nhàn máy

Pdm

(kW)

1 máy

Toàn bộ

BỌ PHẠN DỤNG cụ

1

Máy Thiết kế cung cấp điện cho

4

1K625

10

2

Máy liện rcn

4

IK620

10

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy cơ khí nông nghiệp”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho giáo dục của hộ gia đình ở việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Cam nang huong dan viet kltn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DÒNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH VÙNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI.
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
75.000
Sold by
@ xcnguyen220
Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy cơ khí nông nghiệp
Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy cơ khí nông nghiệp
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart