thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 11, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 11, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh

thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 11, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh

fff

thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 11, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh

fff

thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 11, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh

fff

thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 11, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh

fff

thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 11, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh

fff

thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 11, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh

fff

B9ÍUC5Ĩ

TRƯỜNG DẠI HỌC CẤN THƠ KHOÂ Sư PHẠM


LUẬN VÃN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

“TH1ÉT KẾ GIÁO ÁN DẠY HỌC THÍ NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 11,BAN NÂNG CAO THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG Lực THỰC HÀNH CỦA HỌC STNH”

Chuyên ngành: Sư phạm Hóa học

Cán bộ hướng dẫn:

TS. Bùi Phương Thanh Huấn


Sinh viên thực hiện:Lâm Thị Mỳ Dcp

Xíã .vờ sinh vièn. lỉ 11808

Lớp : Sir phạm Ilóa học K37

CẢN THƠ-2015

LỜI CẢM ƠN

—ìoLUcoỉ——

Trong quá trình thực hiện đê tài thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 11, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh . lôi đà nhận được sự động viên, sự giúp đờ nhiệt lình, sự dõng gõp ý kiến cua qui thầy cò và bạn bè. Nhờ vậy, luận văn hoãn thành đúng thời hạn. Nhân đây tòi xin chần thành gửi lời cám on đên :

 • TS. Bùi Phương Thanh Huấn – Phó trưởng Bộ môn Sư phạm Hóa học – Khoa Sir phạm – Trường Đại học cằn Thơ – GV hướng dần thực hiện dề tài luận vãn. thầy đà tận tinh hướng dần. thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 11, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh giúp dờ. truyền dạt kiến thức cho tôi trong suốt quá trinh thực hiện và hoàn thành dề tãi luận vãn tốt nghiệp.

 • – Cô Liêu Ngọc Nhà Khanh (ÌVH1) Thực lập Sư phạm môn Hóa học nàm học 2014 -2015 trưởng TIIPT Nguyền Việt nồng – Tp. cần Thơ. cô dã giúp dờ tôi trong quá trinh làm luận vân. đóng góp nhùng V kiên qui báu đề luận vãn hoàn thiện hơn. giúp dờ tôi trong quá trình diều tra lẩy kiến giáo thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 11, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh viên.

 • – Thầy Trần ỉ’ân ỉ’ủ.Nguyễn Thị Thanh Lý C1N trường THPT Nguyễn việt Hồng -Tp. Cần Thơ dà dóng góp nhiều ý kiến quí bâu. chân thảnh dể luận vãn hoàn thiện lum.

 • – Quí thầy cỏ trong Bộ mòn Sư phạm Ilôa học – Khoa Sư phạm – Trường Đại học (‘An rhơ đà truyền thụ kiên thức và nhiệt lình giúp đờ lôi trong quá trình làm luận vãn.

 • – (‘ác bạn trong lóp Sư phạm Hóa học K37 đà giúp thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 11, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh đờ, đọng vicn lôi trong quá trình thực hiện đe lài luận văn này.

Và tôi cùng xin chân thành càm OT1 sự giúp đờ, động viên cùa tài cà người thân trong gia đình và bạn bè khác trong suôi thời gian qua.

(‘hân thành cám ơn!

Cần Thơ. Ngày…..tháng…..năm 2015

Sinh viên: Lâm Thị Mỹ Đẹp

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

—–ĨOÍUcoỉ——-

thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 11, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh Cán bộ phán biện: cô Nguyền Thi Thu Thủy

Nhận xét vê hình thức cùa luận văn

Vê bồ cục. Luận văn lốt nghiệp với đê .À:MThiêt kê giáo án dạy học thí nghiệm Hóa hục lóp ỉ Ị ban nâng cao theo hưởng phát huy nàng lực thực hành cùa hoc- sinh" gồm 36 trung đánh mảy, được chia thành các phần như sau:

 • >  Mơ dầu 1-4

 • >  Chương 1: Cơ sỡ li luận và thực lien 5- thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 11, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh 40

 • >  Chương 2: Thực nghiệm 41-113

 • >  Kct luận và kiên nghị trang 114

 • >  Tải liệu tham khao 115-1 lố

Nhin chung, luận văn trinh bày sạch. dẹp.

Nhận xét về nội dung cùa luận văn

Các công việc và nội dung đà đạt được

Trong dề rãi tác gia dã tập tntng vào các nội dung chinh:

Soạn được giáơ án cùa 7 bài Thực hành hóa học lớp 11 han nâng cao

Đánh giá nhừng thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 11, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh ưu nhược điềm cùa giáo án dã soạn dựa trên ý kiến cùa ba GV trường THPT Nguyễn Việt Hóng Thành phô (‘ân Thơ. (’ông cụ đánh giá là phiêu thăm dò.

Điềm dề nghị: 9.0 (chín)              cẩn Thơ. ngây… tháng 5 năm 2015

GV phân biện

Nguyễn Thị Thu Thủy

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

MỤC LỤC — K)BJC5

LỜI CÁM ƠN

NHẬN XÉT CÙA GIÁO VIÊN thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm, hóa học lớp 11, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh HƯỚNG DÁN

NHẠN XÉT CÙA GIÁO VIÊN PHÂN BIỆN

NHẠN XÉT CÚA GIÁO VIÊN PHAN BIẸN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TAT

DANH MỤC (‘ÁC HÌNH VẼ, DÓ THỊ TRONG LUÂN VĂN

DANH MỤC CÁC BIẺU BẢNG TRONG LUẠN VÃN

TÓM TẦT LƯẠN VĂN

PHẢN 1: MÓ DÂU

 • 2. MỤC TIÊU CÙA ĐẼ TÀI1 thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 11, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh

 • 3.1 ……………………………………………………………………………………………….

Khách thê nghiền cửu:

PHÁN 2: NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: cơ SỠ LÝ LUẬN VÀ THựC TIÉN

 • 1.1 thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 11, ban nâng cao theo hướng phát

huy năng lực thực hành của học sinh QUẢ TRÌNH DẠY HỌC HÓA HỌCPỈ

61 HI): TSBùi Phương Thanh Huấn

V

51 TH: Lâm Thị Mỹ Đẹp

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 11, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đánh giá hiệu quả kinh tế hệ lai ghép năng lượng gió mặt trời và ứng dụng đèn led cung cấp điện,
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích ổn định khung thép và sự ảnh hưởng của hệ giằng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
GIÁO ÁN 2 CỘT TUẦN 22 LỚP 2 BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo thực tập kế toán tại công ty tnhh sản xuất thương mại kinh doanh thép đồng phát
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận văn thạc sĩ) điều tra sinh kế nông hộ tại xã dương quang, thị xã bắc kạn, tỉnh bắc kạn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 11, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh
thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 11, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart