thiết kế hệ thống câu hỏi, hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lý chương v dòng điện xoay chiều vật lý 12 nâng cao

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

thiết kế hệ thống câu hỏi, hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lý chương v dòng điện xoay chiều vật lý 12 nâng cao

thiết kế hệ thống câu hỏi, hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lý chương v dòng điện xoay chiều vật lý 12 nâng cao

fff

thiết kế hệ thống câu hỏi, hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lý chương v dòng điện xoay chiều vật lý 12 nâng cao

fff

thiết kế hệ thống câu hỏi, hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lý chương v dòng điện xoay chiều vật lý 12 nâng cao

fff

thiết kế hệ thống câu hỏi, hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lý chương v dòng điện xoay chiều vật lý 12 nâng cao

fff

thiết kế hệ thống câu hỏi, hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lý chương v dòng điện xoay chiều vật lý 12 nâng cao

fff

thiết kế hệ thống câu hỏi, hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lý chương v dòng điện xoay chiều vật lý 12 nâng cao

fff

TRƯỞNG ĐẠI HỌC CẤN THƠ KHOA Sư PHẠM Bợ MÔN VẬT

LÝ* __


THIÉT KÉ HẸ THÓNG CÂU HÔI. HƯỚNG DÃN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP VÁT LÝ C HƯƠNG V DÒNG ĐIỆN XOAY CHIÊU VẶT LÝ 12 NÂNG C AO thiết kế hệ thống câu hỏi, hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lý chương v dòng điện xoay chiều vật lý 12 nâng cao Luận văn tốt nghiệp Nghành: sư PHẠM VẬT LÝ – CÒNG NGHẸ

Giáo viên hướng dẫn:

ThS – GVC: Lê Văn Nhạn


Sinh viên thưc hiên:

Phạm Mỹ Duyên

MSSV: 1110267

Lớp: Sp. Vật Lý – Công Nghệ K37


Cần_Thơ,_năm_ 2015

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cam cm đến quý thầy cô khoa Sư phạm, trường Đại học cần Thơ đà tận tinh giáng dạy, truyền thụ kiến thức, kì nâng và phương phcáp sư phạm trong suổt bôn năm đại học. cũng như kinh nghiệm trong học tập và cuộc sống trong thời gian em học tập ờ trường.

Đặc biệt em xin gửi lời cảm thiết kế hệ thống câu hỏi, hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lý chương v dòng điện xoay chiều vật lý 12 nâng cao ơn đen thầy ThS-GVC Lê Văn Nhạn đà hướng dần và giúp đờ em rất nhiều trong quá trình thực hiên đề tài. Em cùng gứi lời câm ơn đen gia đình và bạn bè đà tạo mọi đểu kiên đê em hoàn thành tốt đề tài.

Cuối cùng em gửi lời chúc sức khóe và công tác tốt đến quý thầy cô.

Em xin chân thành cam ơn’

Trân Trọng!

Phạm Mỳ Duyên

LỜI CAM ĐOAN

lôi xin cam đoan đây là thiết kế hệ thống câu hỏi, hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lý chươn g v dòng điện xoay chiều vật lý 12 nâng cao công trình nghiên cứu chinh tôi thực hiện. Các sô liệu, kêt quá phân tích trong luận văn là hoàn toàn trung thục và chưa từng được còng bô trong hât kỳ công trinh nghiên cứu nào trước đây.

Mọi tham kháo, trích dần dểu dược chi rõ nguồn trong danh mục tham khảo cùa luận vãn.

Cần Thơ. Ngày … tháng … năm 2015

Sinh vicn thực hiện

Nhận Xét Của Giảng Viên Hướng Dẩn

…………….ngày       tháng………….năm 2015

Lê Văn Nhạn thiết kế hệ thống câu hỏi, hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lý chương v dòng điện xoay chiều vật lý 12 nâng cao

MỤC LỤC

PHÀN MỞ ĐẦU

PHÁN LÝ LUẬN CHUNG

LÝ LUẬN CHUNG VÊ PHLrơNG PHÁP GIẢNG DẠY BÀI TẬP VẬT LÝ Ở TRƯỜNG TRƯNG HỌC PHÓ THÔNG

3 Phân loại theo yêu cầu rèn luyện kĩ nãng. phát triển tư duy học sinh trong quá trinh dạy học

  • 4.  Phân loại theo cách thê hiện thiết kế hệ thống câu hỏi, hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lý

chương v dòng điện xoay chiều vật lý 12 nâng cao bài tập

IV. Xây dựng lập luận trong giải bài tập

1. Xây dựng Lập luận trong thiết kế hệ thống câu hỏi, hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lý chương

ii

v dòng điện xoay chiều vật lý 12 nâng cao giãi bài tập định tinh

V. Lựa chọn và sử dụng bài tập trong dạy học vật lý

PHẦN VẬN DỰNG

CHƯƠNG 1: HỆ THÓNG KIÉN THỨC CHƯƠNG V: DÒNG ĐIỆN XƠAY CHIÉƯ

  • II.  Điện áp xoay chiều – Dòng điện xoay thiết kế hệ thống câu hỏi, hướng dẫn học sinh giải bài tập

vật lý chương v dòng điện xoay chiều vật lý 12 nâng cao chiều

CHƯƠNG 2: HỆ THÔNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIAI BÀI TẬP CHƯƠNG V

DÒNG ĐIỆN XƠAY CHIẺƯ

  • I.  BÀI TẬP DỊNH TÍNH thiết kế hệ thống câu hỏi, hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lý chương v

dòng điện xoay chiều vật lý 12 nâng cao

CHƯƠNG 3: MÔT SÓ BÀI TẬP TRAC NGHIỆM RÈN LUYỆN

KÊT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHAO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “thiết kế hệ thống câu hỏi, hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lý chương v dòng điện xoay chiều vật lý 12 nâng cao”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn nghiên cứu đặc điểm tái sinh của loài xoan đào (pygeum arboreum endl) tại huyện na rì tỉnh bắc kạn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo thực tập tổng hợp phát triển cho vay hộ sản xuất tại agribank bình lục tỉnh hà nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
thiết kế hệ thống câu hỏi, hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lý chương v dòng điện xoay chiều vật lý 12 nâng cao
thiết kế hệ thống câu hỏi, hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lý chương v dòng điện xoay chiều vật lý 12 nâng cao
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart