Thiết kế hồ chứa nước thủy điện húa na – PA2

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Thiết kế hồ chứa nước thủy điện húa na – PA2

Thiết kế hồ chứa nước thủy điện húa na – PA2

fff

Thiết kế hồ chứa nước thủy điện húa na – PA2

fff

Thiết kế hồ chứa nước thủy điện húa na – PA2

fff

Thiết kế hồ chứa nước thủy điện húa na – PA2

fff

Thiết kế hồ chứa nước thủy điện húa na – PA2

fff

Thiết kế hồ chứa nước thủy điện húa na – PA2

fff

SVTH:

Trang 1

Lớp:

LÒI CẤM ƠN

Sau thời gian 14 tuần làm đồ án tốt nghiệp, với sự cổ găng cùa băn thân và được sự hướng dần nhiệt tình, khoa học của thầy giáo TS. Vũ Hoàng Hưng và cò giáo Nguyền Thu Nga – Bộ môn Kết cấu Còng Trinh – Trường Đại Học Thuý Lợi. em đà hoàn thành đồ án tốt nghiệp cúa mình. Vói đề tài "THIÉT KÉ CÔNG TRÌNH ĐẤU MỐI HÔ CHỬA NướC tHủY điện HỦA na – PHƯƠNG ÁN 2

Thời gian làm đồ án tốt nghiệp là một dip tốt đế em có điều kiện hệ thống lại kiến thức trong 4 năm học tập tại trường, biết cách áp dụng lý thuyết đã học vào thực tế và lãm quen với còng việc cua một kỳ sư ngành Kỳ thuật Còng trình. Giúp em tích Thiết kế hồ chứa nước thủy điện húa na – PA2 lũy thêm kiến thức chuyên ngành đê chuẩn bị cho tương lai và đờ bỡ ngờ khi bước vảo còng việc thực tế của một kỳ sư thuỳ lợi sau này.

Đồ án đà đi vào sử dụng tài liệu thực tế còng trinh thuý lợi(Công trinh hổ chửa nước thuý điện Húa Na), vận dụng tỏng hợp các kiến thức đà học. Mặc dủ bân thân đà hết sức nồ lực nhưng do điểu kiện thời gian hạn chế nên trong đồ án em chưa giãi quyết được Thiết kế hồ chứa nước thủy điện húa na – PA2 đầy đũ và sâu sắc các trường hợp trong thiết kế cẩn tinh, mặt khác do trình độ và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên trong đồ án không tránh khỏi những thiếu sót và sai sót. Em rất mong được sự chi bào. đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo giúp cho đồ án của em được hoàn chinh hơn. chinh xác hơn. giúp cho kiến thức chuyên mòn cua em được hoãn thiện.

Đê hoàn thành được đồ án này emxin chân Thiết kế hồ chứa nước thủy điện húa na – PA2 thành câm ơn các thây, các cò trong trường Đại học Thủy Lợi. từ các thầycô ớ các mòn học cơ sớ đến các thầy cô ờ các môn chuyên nghành đà dạy bão tận tinh, truyền đạt tất cã những tàm huyết của mình..

Cuối củng em xin chân thành câm ơn đen các thầy cô giáo trong bộ mòn Kết Cấu Công Trinh, bô môn Thúy Công đặc biệt lã thầy giáo T.s Vù Hoàng Hưng và cô giáo Nguyền Thu Nga đả trực tiếp Thiết kế hồ chứa nước thủy điện húa na – PA2 hướng dần tận tinh, tạo mọi điều kiện đê em hoàn thành đồ án nãy.

Hà Nội. ngày 5 tháng 1 năm 2014

Sinh viên thực hiên MỤC LỤC

PHÁN I: TÌNH HÌNH CHUNG TÀI LIỆU THIÊT KÊ

CHƯƠNG 1: TÀI LIẸƯ TIIIẼT KÉ CÒNG TRĨNH

 • 1.2     CẤC DIÊU KIỆN Tự NHIÊN Thiết kế hồ chứa nước thủy điện húa na – PA2 8

PHÀN II: TIIIẺT KÉ sơ BỌ

CHƯƠNG 2: XÁC DỊNH CẤC Mực Thiết kế hồ chứa nước thủy điện húa na – PA2

NƯỚC VÀ DlP.U TIÊT LÙ

 • 2.2.2 Xác định dung lích hiệu dụng (Vhi.mực nước dâng bình thường

(MNDBT)

 • 2.3.1 ……………………………………………………………………………………………

Mục Thiết kế hồ chứa nước thủy điện húa na – PA2 đích và ý nghĩa

CHƯƠNG 3: THIÊT KÊ sơ BỢ ĐẬP DÀNG

 • 3.1.3  Các yêu cầu Thiết kế hồ chứa nước thủy điện húa na – PA2 khi thiết kế mặt

cất cơ bàn

CHƯƠNG 4: THIÊT KÊ sơ BỢ DẬP TRÀN

PHÀN III: THIÉT KẺ KỲ THUẬT

CHƯƠNG 5: THIÊT KÊ KỸ THUẬT ĐẬP DÀNG

 • 5.1     MẠT Thiết kế hồ chứa nước thủy điện húa na – PA2 CÁT NGANG ĐẠP 75 ‘

CHUÔNG 6: TIIIET KE KÌ TIIUẶT Thiết kế hồ chứa nước thủy điện húa na – PA2

ĐẠP TRÀN

PHÁN IV: TĨNH TOÁN ÒN ĐỊNH

CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN ỎN ĐỊNH ĐẠP DÀNG

 • 7.2     PHẢN TÍCH CÁC KHA NÂNG Thiết kế hồ chứa nước thủy điện húa na –

PA2 MÁT ÔN ĐINH

CHƯƠNG 8: TÍNH TOÁN ÓN DỊNH DẬP I RÀN

 • 8.2     TỈNH TOÁN KIÊM Thiết kế hồ chứa nước thủy điện húa na – PA2 TRA

ỎN ĐỊNH ĐẬP TRẤN

PHÀN V: CHUYÊN ĐẺ KỲ THUẬT

CHƯƠNG 9: TÍNH TOÁN ỨNG SUÁT. BIÊN DẠNG ĐẬP DÀNG

Thiết kế hồ chứa nước thủy điện húa na – PA2

 • 9.5.3  Các trường hợp tinh toán Thiết kế hồ chứa nước thủy điện húa na – PA2 :

129

CHƯƠNG 10: TÍNH TOÁN ỨNG SUÁT, BIÉN DẠNG ĐÁP TRÀN

 • 10.4    Thiết kế hồ chứa nước thủy điện húa na – PA2 TRƯỜNG HỢP tính toán 140

CHƯƠNG 11: TÍNH TOÁN ỨNG SUÁT, BIÉN DẠNG CỨA VAN CƯNG ..143

 • 11.1.5   Phân tích nội luc kết cáu van cung theo bài toán không gian bảng phần

Thiết kế hồ chứa nước thủy điện húa na – PA2 mềm SAP2000

liệu tính toán

hình hóa kết cấu van

 • 11.2.4 ………………………………………………………………………………………..

Khai thác kết quà tính toán

PHỤ LỰC 1: QUÁ TRÌNH LŨ THIÉT KÊ CỦA HỦ A NA

PHỤ LỤC 2: TÍNH TOÁN ĐIẺU TIÉT LỪ

PHỤ LỰC 3: TÍNH TOÁN CAO TRÌNH ĐĨNH DẬP THEO Mực NƯỚC Thiết kế hồ chứa nước thủy điện húa na – PA2 LỪ THIẺTKÉ (MNLTK = 246M)

PHỤ LỰC 4:  TÍNH TOÁN ĐƯỜNG MẶT NƯỚC TRÊN TRÀN

PHỤ LỤC 5:  TÍNH TOÁN ỎN ĐINH ĐẬP DÀNG

PHỤ LỰC 6:  TÍNH TOÁN ÒN ĐỊNH ĐẬP TRÀN

PHỤ LỤC 7:  TÍNH TOÁN ỨNG SUÁT ĐẬP DÀNG

PHỤ LỰC 8:  TÍNH TOÁN ỨNG SUÀT ĐẬP TRÀN

PHỤ LỤC 9:  TÍNH TOÁN ỨNG SUÁT, BIÉN DẠNG CỨA VAN Thiết kế hồ

chứa nước thủy điện húa na – PA2 CƯNG -.264

Gin tin nhăn qua email huynlmv03@wru vn or sdt 0986012484 đề mình tặng ban ban cad và word nha -chúc bạn làm dồ án vui vé!

Thiết kẽ hô chứa nước thủy điện Húa Na – PA2

ĐATN

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thiết kế hồ chứa nước thủy điện húa na – PA2”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Vệ Công Lý Trong Hoạt Động Xét Xử Của Tòa Án Nhân Dân Ở Việt Nam Hiện Nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Một số tập lồi đặc biệt và ứng dụng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
34.000
Sold by
@ xcnguyen220
Thiết kế hồ chứa nước thủy điện húa na – PA2
Thiết kế hồ chứa nước thủy điện húa na – PA2
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart