thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng vi điều khiển at89c51 và cảm biến nhiệt ds18b20

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng vi điều khiển at89c51 và cảm biến nhiệt ds18b20

thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng vi điều khiển at89c51 và cảm biến nhiệt ds18b20

fff

thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng vi điều khiển at89c51 và cảm biến nhiệt ds18b20

fff

thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng vi điều khiển at89c51 và cảm biến nhiệt ds18b20

fff

thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng vi điều khiển at89c51 và cảm biến nhiệt ds18b20

fff

thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng vi điều khiển at89c51 và cảm biến nhiệt ds18b20

fff

thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng vi điều khiển at89c51 và cảm biến nhiệt ds18b20

fff


>          ♦< ==7A_0_

TRƯỜNG ĐẠI nọc CẢN THƠ KHOA Sư PHẠM

BỌ MÔN Sư PHẠM ‘ VẠT LÝ


THIÉT KÉ MẠCH ĐO NHIỆT «() DÙNG VI DIỀU U KIIIÉN AT89C51 VÀ CẢM BIÊN NIIIẸT DS18B20 S

> I ««3


<<<123>>>

ẵ Ả….. V

Luận Văn ỉ ôt Nghiệp                       V

Ngành:

sư PHẠM VẠT LÝ – TIN HỌC

A


…………..,x „ . thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng vi điều khiển at89c51 và cảm biến nhiệt ds18b20 ị


<<<123>>>

Giáo viên hướng dẫn:

Sinh viên (hực hiện:

VƯƠNG TẮN Sĩ

PHẠM THÀNH TIÉN

Mà so sinh vicn: 1118764 Lớp:

TI.1134A1 Khóa 37

LỜI CẢM ƠN

Đê đề tải hoàn thành đạt được kết quả như mong trên không chi là sự nỗ lực của bân thân mà còn có sự chi dạy tận tình cua quý thay cò. củng với sư giúp đờ cùa bạn bè.

Đặc biệt, tôi xin chân thành câm ơn thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng vi điều khiển at89c51 và cảm biến nhiệt ds18b20 sự hướng dần cùa thầy Vương Tấn Sĩ. thầy đà tận tình giúp đờ tôi hoàn thành đề tài nghiên cửu cùa minh. Thầy giúp tỏi định hướng được mục tiêu cùa đề tài, chi dạy ch o tôi biết cách nghiên cứu khoa học, và cách trình bày bài luận. Ngoài ra. thầy đã dành nhiều thời gian đê giúp tòi điều chinh những sai sót trong cả lý thuyết cũng như phần thực hành. Qua đó. tòi đà đúc kết được nhiêu kinh nghiệm vã nó thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng vi điều khiển at89c51 và cảm biến nhiệt ds18b20 sè là hành trang quan trọng cho tỏi sau nảy.

Một lan nừa. tòi xin chân thành câm ơn quý thay cô và bạn bè đã luôn đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua. Tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và thành công đến tắt cá mọi người.

Sinh viên thực hiện

Phạm Thành Tiến

LỜI CAM ĐOAN

Tòi xin cam đoan đày là công trình nghiên cứu do chính tòi thực hiện. Các số liệu, kết quá phàn tích trong thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng vi điều khiển at89c51 và cảm biến nhiệt ds18b20 luận văn là hoãn toàn trung thực và chưa lừng được công bố trong bất kỳ còng trinh nghiên cứu nào trước đây.

Mọi tham kháo, trích dần đều được chi rò nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo cùa luận vãn

Cần Thơ. ngày 27 tháng 04 năm 2015

Tác giá

Phạm Thành Tiến

MỤC LỤC

PHÀN MỜ ĐẤU

  • 4.   thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng vi điều khiển at89c51 và cảm biến nhiệt ds18b20

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu……………………………………………………………….’

PHÀN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: TÒNG QUAN VÈ ĐO NHIỆT ĐỘ

CHƯƠNG 2: GIÓI THIẸƯ VI ĐIEƯ KHIỂN VÀ VĐK AT89C51

  • 1.1. Khái quát chung về vi khiển thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng vi điều khiển

at89c51 và cảm biến nhiệt ds18b20 :

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU NGÔN NGỪ c CHO AT89C51 VÀ KEIL c

  • 1. GIÓI THIỆU NGÔN NGỮ thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng vi điều khiển at89c51

và cảm biến nhiệt ds18b20 c

CHƯƠNG 4: GIỚI THIẸƯ CÁC LINH KIỆN TRONG MẠCH

  • 1. CẢM BIÊN ĐO NHIỆT ĐỘ DS18B20 thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng vi điều khiển

at89c51 và cảm biến nhiệt ds18b20

CHƯƠNG 5: THIET KÊ MẠCH VÀ THI CÒNG ĐÈ TÀI

  • 1.1

nguyên lý của mạch

  • 2.3. ICAT89C51 thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng vi điều khiển at89c51 và cảm biến nhiệt ds18b20 51

  • 4.1

nguyên lí

PHỤ LỤC 1

PHỤ LỤC 274 thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng vi điều khiển at89c51 và cảm biến nhiệt ds18b20

PHÀN KÉT LUẶN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

GVHD: Vương Tấn Sì

iii

SVTH: Phạm Thành Tiến

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng vi điều khiển at89c51 và cảm biến nhiệt ds18b20”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty cổ phần thương mại đại huy
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Improving corporate culture at navigos group vietnam jsc, hanoi branch
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân lập và tuyển chọn chủng bacillus sp sinh tổng hợp nattokinase và tạo độ nhớt thấp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty cổ phần fpt chi nhánh hải phòng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn chiến lược phát triển sản phẩm của công ty hoá chất sơn hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng vi điều khiển at89c51 và cảm biến nhiệt ds18b20
thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng vi điều khiển at89c51 và cảm biến nhiệt ds18b20
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart