Thiết kê TCTC đập đất hồ chứa nước phước nhơn

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Thiết kê TCTC đập đất hồ chứa nước phước nhơn

Thiết kê TCTC đập đất hồ chứa nước phước nhơn

fff

Thiết kê TCTC đập đất hồ chứa nước phước nhơn

fff

Thiết kê TCTC đập đất hồ chứa nước phước nhơn

fff

Thiết kê TCTC đập đất hồ chứa nước phước nhơn

fff

Thiết kê TCTC đập đất hồ chứa nước phước nhơn

fff

Thiết kê TCTC đập đất hồ chứa nước phước nhơn

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          BỌ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỌI

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC ỬNG DỤNG MIỀN TRUNG “ •• •–™ • •• • _ “ « “ ••–— “ « “ •• “

Ệ|? rrrrr

ĐÈ TÀI TÓT NGHIỆP: THIÉT KÉ TỎ CHỨC THI CÔNG ĐẬP ĐẤT HÒ CHỨA NƯỚC PHƯỚC NHƠN

Giáo viên hướng dần :

Họ và tên sinh viên : Lớp

NINH THUẬN – 20…

MVC LỰC

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CHƯNG………………………………………………………………………1

CHƯƠNG 2: DẦN DỎNG THI CÒNG . 8 Thiết kê TCTC đập đất hồ chứa nước phước nhơn

2.3 Thiết kế kích thước còng trình dần dòng

CHƯƠNG 3: THIÉT KÉ TÓ CHỨC THI CÓNG ĐẬP ĐÁT ĐÀM NÉN

CHƯƠNG 4: TĨÉN ĐỘ THĨ CÔNG

 • 4.2.1  Kiêm tra tinh hợp li cùa biền đồ cung ứng nhân lực: Thiết kê TCTC đập đất hồ chứa nước phước nhơn 59

CHƯƠNG 5: Bỡ TRĨ MẶT BẢNG

CHƯƠNG 6: CẢN cứ LẬP Dự TOÁN

 • 6.1.2  Thiết kê TCTC đập đất hồ chứa nước phước nhơn Định mức đon giá áp dụng .. 68

CHƯƠNG 1

GIỚI THIÊU CHƯNG

 • 1.1.  Vị tri công trình:

Cụm còng trinh đan mối hồ chứa nước Phước Nhơn nam trẽn suối Ktay Hay Choro. thuộc địa phận thôn Đong Dày vả thôn Thám Dú xà Phước Trung, huyện Bãc Ái. tinh Ninh Thuận, cách thành phố Phan Rang – Tháp Châm khoáng 16K111 về phía Bấc Thiết kê TCTC đập đất hồ chứa nước phước nhơn . cãcli quốc lộ 1A khoảng 9K111 về phía Tây Bẩc theo đường đi vào thôn Đong Dày. Trên băn đo ƯTM ti lệ 1/50000 mánh số 6832III còng trình có tọa độ đĩa li như sau:

-Vĩ độ Bắc: 11 °42’đến 1Ư44’.

 • – Kinh độ Đóng: 108°56’ đến 108°00’.

Khu hướng lợi lá một phần diện tích canh tác thuộc 2 thôn Đồng Dáy và Thám Dú xà Phước Trung, huyện BÁc Ái. tinh Ninh Thuận Thiết kê TCTC đập đất hồ chứa nước phước nhơn

 • 1.2.  Nhiệm vụ công trình:

 • 1.2.1.  Nhiệm vụ chính:

 • – Dam bão cap nước tirởi tự chây cho 205 ha đất canh tãc thuộc 2 thôn Đong Dãy vã Thám Dú xã Phước Trung, huyện B«ác Ái. tinh Ninh Thuận.

 • –  Cap nước sinh hoạt cho dãn cư trong vùng, tham gia cãi tạo mõi trường vi khi hậu. tạo điều kiện nuôi cá nước ngọt trong lòng hồ cùa xã Phước Tning.

 • 1.2.2.  Nhiệm vụ kết họp:

 • –  Cắt hì. giâm nhẹ Thiết kê TCTC đập đất hồ chứa nước phước nhơn thiên tai. chong sa bồi thủy phá vùng hạ du.

 • – Bao vệ lừng đầu nguồn dà dược Nhã nước giao xã quan lý.

 • –  Tạo cành quan, góp phan cãi tạo mói trưởng vã cãi thiện điểu kiện smh thái trong khu vực.

 • –  Loi dụng lòng hồ đê nuôi cã nước ngọt cung cap nguồn thực phẩm cho huyện miền núi Bác Ái.

1.3. Quy mô. kết cấu các hạng mục công trình:

 • –  Quy mô dự án:

Loại Thiết kê TCTC đập đất hồ chứa nước phước nhơn dự án: Nhóm c.

Cap công trình: Cap IV.

Mức dam bão tưới: 75%.

Tắn suất lù thiết kế: p = 1.5 %.

Tan suất lù kiêm tra: p= 0,5%.

Tần suất lưu lượng dan dòng: p = 10%.

– Cụm công trình đầu mối bao gồm: đập đất. cồng lẩy nước, hệ thống kênh, hệ thống quàn lý.

Bàng 1-1: Các thông Thiết kê TCTC đập đất hồ chứa nước phước ____________________nhơn $ố kỹ thuật chủ yếu._______________________________________

<<<123>>>

STT

THONG SÓ Cơ BẢN

ĐƠN VỊ

GIÁ TRỊ

I

HO C HỨA

1

Diện tích lưu vực

Knf

11.3

2

Mực nước dâng gia cưởng

m

90.18

3

Mực nước dâng binh thường

111

88.60

4

Mực nước chết

10’111’

82.00

5

Dung tích chết

10’111’ Thiết kê TCTC đập đất hồ chứa nước phước

0.03

6

Dung tích hừu ích

10*111*

0.75

7

Dung tích toàn bộ

106111“

0.78

8

Diện tích mật hồ

ha

27

II

ĐẠP ĐẢT

1

Hình thức đập

Đập d

ồng chất

2

Cao trinh đinh đập

111

91.30

3

Chiều dãi đinh đ«ập

111 Thiết kê TCTC đập đất hồ chứa nước phước nhơn

455

4

Chiều cao đập lớn nhất

m

14,8

5

Chiều rộng đinh đập

m

5

III

C Óng Lảy nước

1

Hình thức cong

Hộp mỏng (Bẽ tông M200)

2

Lim lượng thiết kế

np/s

0.3

3

Cao dộ ngưởng cống

m

81.00

4

Kích thước cóng

111

ộ Thiết kê TCTC đập *ấ’ ’•*        ———–‘■——–

5

Chiều dãi cống

m

62.5

IV

HẸ THÕNG KÊNH

1

Hình thức kênh

Kênh hộp bẽ tỏng

2

Kênh chính

– Chieu dài kênh

m

2300

– Lưu lượng thiết kế đầu kênh

np/s

0.3

– Mực nước đau kênh

111

76.36

3

Kênh cãp I

Thiêt kê TCTC đập đất hồ

chứa nước phước nhơn

– Số lượng kênh

Kênh

10

– Tồng chiều dài

m

4520

<<<123>>>

V

HỆ THÒNG QUẢN LÍ

GVHD:

Page 3

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thiết kê TCTC đập đất hồ chứa nước phước nhơn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thúc đẩy hoạt động cho vay các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của ngân hàng liên doanh việt nga
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý nhà nước về đất đai trên huyện cẩm giàng, tỉnh hải dương
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
8 truyen ngan chien tranh chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bức tranh xã hội thực dân nửa phong kiến trong thể loại phóng sự của nhà văn vũ trọng phụng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ đánh giá suy thoái tài nguyên đất tỉnh đắk nông
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Thiết kê TCTC đập đất hồ chứa nước phước nhơn
Thiết kê TCTC đập đất hồ chứa nước phước nhơn
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart