thiết kế tình huống dạy học trong dạy học hợp tác chủ đề hình học lớp 5

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

thiết kế tình huống dạy học trong dạy học hợp tác chủ đề hình học lớp 5

thiết kế tình huống dạy học trong dạy học hợp tác chủ đề hình học lớp 5

fff

thiết kế tình huống dạy học trong dạy học hợp tác chủ đề hình học lớp 5

fff

thiết kế tình huống dạy học trong dạy học hợp tác chủ đề hình học lớp 5

fff

thiết kế tình huống dạy học trong dạy học hợp tác chủ đề hình học lớp 5

fff

thiết kế tình huống dạy học trong dạy học hợp tác chủ đề hình học lớp 5

fff

thiết kế tình huống dạy học trong dạy học hợp tác chủ đề hình học lớp 5

fff


T.UẠN VÃN TÓT NGTIIẸP NGàNtT sir PITẠM TĨÉU nọc

t)ề tài:

THIÉT KÉ TÌNH HƯÓNG DẠY HỌC TRONG DẠY HỌC HỌP TÁC CHỦ ĐÈ Hình học lớp 5

nu../„ _____________1»

Giáo viên hướng dãn

DƯƠNG HưUtÒNG

dạy học hợp tác chủ đề hình học lớp 5 M ! 1 t 1RÂN

Sinh viên thực hiện

•       •

NGl YẺN 1 thiết kế tình huống dạy học trong

MSSVĩ 1110339

Ngành: Sư phạm l iều học K37


LỜI CÃM ƠN

VỚI đề tài “Thiết kế tinh huống dạy học trong dạy học hợp tác chu đề hình ịị H Ịị học lớp 5”, chúng lôi nghiên cửu về cư sờ lí luận của phương pháp dạy học :: :: hợp lác và một sô biện pháp đê thiêt kê các lình huống dạy hực nhăm vận ịị ị: dụng dạy học hợp tác có hiệu thiết kế tình huống dạy học trong dạy học hợp tác chủ đề hình học lớp 5 qua. Sau dó. chúng tôi tiên hành thực nghiệm ịị ịị dê biêt dược hiệu qua cùa các biện pháp này, dõng thời biêt dược ý kiên phan :: hói lừ phía GV và HS. Từ đó, chúng lôi rúl ra bài học kinh nghiệm su phạm. ;; ịị Đê hoàn ihànlì đề lài này. lôi đà nhận được nhiều sự động viên và giúp đờ ịị :: lừ phía gia dinh, ihây cô và bạn bè. rói xin chân thành cám <m thầy Dương thiết kế tình huống dạy học trong dạy học hợp tác chủ đề hình học lớp 5 •; ;• IIỪU Tòng dà tận tinh hướng dần. giúp dờ tôi trong suốt quá trinh thực hiện ịị :: đê lài. Chân thành cám <m quý ihây cô bộ môn l oan, khoa Sư phạm và lâl cá ” :: thầy cò trường Đại học cần Thơ dà cung cấp cho tòi những tri thức bô ich ịị ịị Irong ihời gian qua.

Xin cám on Dan Giâm Hiệu trường Tiêu học Trần Quốc Toan cũng quỷ “ M ••thây .cồ cứatrường. Dạc biệl thiết rkế tình huống, dạy học trong dạy học hợp tác chủ đề nmh nọcTớp 5 câm on cồ Huynh Tayel Ngọc: vaTậpThe kýp n •• ■           M

ịị 5A1 dã tạo diều kiện thuận lợi cho tòi tiến hành thực nghiệm sư phạm trong ::

“ đợi thực lập SU’ phạm.

Tương lai lã một giáo viên tiêu học, trước khi tỏt nghiệp tòi luôn muôn ịị “ Irang bị cho mình mộl kiên thức vùng vàng đê lự tin bước lên bục giăng và ;; ” dề tài “Thiết kề tình huống dạy học trong dạy học họp tác chũ dề thiết kế tình huống dạy học trong dạy học hợp tác chủ đề hình học lớp 5 hĩnh học ịị ịị lớp 5” là một đe lài khá bồ ích cho lồi.

Do hạn chế về diều kiện thực hiện và năng lực ban thân, mặc dũ dề tài dà ịị ịị hoàn thành nhưng khó tránh khói nhùng sai SÓI. rồi râl mong nhận được sự " ịị thòng cảm và ý kiên dõng góp từ quý thày cô và các bạn.

M                                                                        • •

Xin chân thành càm on!                                              ỊỊ

ZZZZZZZZZZZZZSZ8Z8ZZZZZZZZZZZZZZZZZSZZZZZZZZSBZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ :•

MỤC LỤC

MỤC LỤC

MỜ ĐẢU

Chương 1. cơSỜ LÝ I.LẬN ví: DẠY HỌC HỢP TÁC

LI. Khái quát thiết kế tình huống dạy học trong dạy học hợp tác chủ đề hình học lớp 5 về dạy học hựp lác (cooperative learning)

1.1 .ố. Ý nghĩa, tác dụng của phương pháp dạy học hợp tác

 • 1.1.7. (‘ác nguyên lac thiết kế tình huống dạy học trong dạy học hợp tác chủ

đề hình học lớp 5 cúa dạy học hợp tác

 • 1.1.9. Diều kiện thục hiện có hiệu quá hình thúc tổ chức học lập hợp tác….13

 • 1.2.2. Quy trình tô chức hài học hợp tác thiết kế tình huống dạy học trong dạy

Chương 2. PHẤN TÍCH NỘI DLNG HÌNH HỌC I.ỚP 5

 • 2.1.2. Hình thang thiết kế tình huống dạy học trong dạy học hợp tác chủ đề hình học lớp 5 32

 • 2.2. Những yêu cầu cần dạt về chuan kiến thức, kỹ nãng trong các bài dạy

có chửa các yếu tố hình học ừ lớp 5

 • 2.2.5.  Thể tích thiết kế tình huống dạy học trong dạy học hợp tác chủ đề hình học lớp 5 39

CHƯƠNG 3. MỌT SÓ BIẸN PHẤP THIẾT KÉ

TÌNH HlĩỏNG DẠY HỌC TRONG DẠY HỌC Hựp TẤC

CHỦ ĐỀ HĨNH HỌC LỚP 5

 • 3.1. Biện pháp 1. l ạo ra nhừng tinh huống gợi được vân đê

 • 3.2. Biện pháp 2. Tích họp một số nội (lung cua bài học hoặc tiến hành một công việc phức tạp gồm nhiều vấn để nhô, một người không thiết kế tình huống dạy học trong dạy học hợp tác chủ đề hình học lớp 5 lãm được hết trong khoang

thòi gian ngắn

 • 3.3. Biện pháp 3. Toán học hóa những tình huống thực tế và thực tể hóa

các vấn đề toán học đê lạo hứng thú ngay tữ đẩu khi  HSthâm nhậpvấn để44

 • 3.5. Biện pháp 5. Thiết kế dưới dạng trò choi hoặc mang yếu tố vui choi.48

 • 3.6. Biện pháp 6. Tổ chức thực hành do thiết kế tình huống dạy học trong

dạy học hợp tác chủ đề hình học lớp 5 các dại lượng

Chương 4. TH ực NGHIỆM SƯ PHẠM

 • 4.3.3.  Phân tích thiết kế tình huống dạy học trong dạy học hợp tác chủ đề hình

học lớp 5 hậu nghiệm

KẾT LUẬN

TÀI LIẸU THAM KHAO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “thiết kế tình huống dạy học trong dạy học hợp tác chủ đề hình học lớp 5”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Đào Tạo Nghề Cho Lao Động Nông Thôn Ở Tỉnh Hải Dương Hiện Nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ logistics tại tỉnh bình dương
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu chế tạo màng bao gói thực phẩm ăn được trên cơ sở tinh bột dẻo hoá
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên hè môn Ngữ văn THCS
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại huyện hạ hòa , tỉnh phú thọ giai đoạn 2011 đến 2014
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
33.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty cổ phần xây dựng đại phú
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
thiết kế tình huống dạy học trong dạy học hợp tác chủ đề hình học lớp 5
thiết kế tình huống dạy học trong dạy học hợp tác chủ đề hình học lớp 5
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart