thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy hóa học

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy hóa học

thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy hóa học

fff

thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy hóa học

fff

thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy hóa học

fff

thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy hóa học

fff

thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy hóa học

fff

thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy hóa học

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THO

KHO A Sư PHẠM


LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

THIẾT KÉ VIDEO CLIP HƯỚNG DẢN sử DỤNG MỘT SÓ PHÀN MÈM ỦNG DỤNG TROnG GIẢNG DẠY HÓA HỌC

Chuyên ngành: Sư phạm Hóa học

Cán hộ hưởng (lân:

MSSV: 2111809


Họ tền SV: Nguyễn Hừu Dức


Hoàng Hải Yến

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THO

KHO A Sư PHẠM

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

THIẾT KÉ VIDEO CLIP HƯỚNG DẢN sử DỤNG MỘT SÓ PHÀN MÈM ỦNG DỤNG TROnG GIẢNG DẠY HÓA thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy hóa học HỌC

Chuyên ngành: Sư phạm Hóa học

Cán bộ hưởng dân:

Hoàng Hải Yen


Họ tền SV: Nguyễn Hừu Dức

MSSV: 2111809

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỞNG DÀN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 1

Đe tài: “Thiết kc video clip hướng dần một so phần mềm ứng dụng trong giảng dạy hóa học” là đề tài rat thiết thực trong giai đoạn cãi cách PPDH hiện nay.

Trong quá trình thực hiện đê tài. tác giã đà hoàn thành nhiệm vụ của đê lài thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy hóa học là hướng dan sử dụng được các phân mêm (vè công thức hóa học, thiêt kê bài giáng theo Sơ dồ tư duy. trộn dề thi trẩc nghiệm) và thực hiện dược các video clip hướng dần sư dụng các phần mềm đõ. Đề tài dà cưng cấp một tài liệu có tinh trực quan giúp giáo viên hóa học sư dụng các phần mềm dễ dàng hơn vã hiệu quá hơn.

Hạn chế cùa dề tài lã chưa dược kiêm dịnh chất lượng thòng qua thực nghiệm thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy hóa học sư phạm vã nhận xét đánh giá cua người sư dụng.

GVPB

Nguyen Vãn Bão

Thiêt kê video clip hướng CJCJH sư dụng tiìột sô phân tnêm ứng dung trọng giáng dạy HÓCÌ học

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 2

(Thầy BÙI Phương Thanh Huắn)

GỈHD: Hoàng Hãi Yen iii

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã nhận được sự giúp dờ tận tinh của gia dinh, quý thầy cô và bạn bè. Em xin gởi lời cám ơn chân thành và sâu sắc đến:

  • – Cô Hoàng Hãi Yến. bộ mòn Hóa, khoa Sư thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy hóa học phạm, trường Đại học cần Thơ. giăng viên hướng dần luận vãn. Cô dà tận tinh hướng dần. giúp dờ em trong suốt quá trinh thực hiện dề tài luận vãn.

  • – Quỷ Thầy Cô trong bộ mòn Hóa. khoa Sư phạm, trường Đại học Cần Thơ. dà tạo diều kiện, giúp dờ. tháng thẩn góp ý cho em trong quá trinh thực hiện luận vãn.

  • – Và em chân thành gỡi lời cám ơn đèn tập the l<ýp Sư phạm Hóa thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy hóa học học K37, gia dinh và tất ca bạn bè dà giúp dờ. dộng viên em trong suốt quá trinh thực hiện dề tài.

Chùn thành câm ưn

Nguyễn Hữu Đức

iv

GỈHD: Hoàng Hải Yen

SỈTH: Nguyền Hừu Đức

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy hóa học”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nhận thức và hành vi của người dân đô thị hiện nay về an toàn thực phẩm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Vietnam agribusiness report   q2 2015
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
33.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam tại thị trường trong nước
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
báo cáo thực tập ở nhà máy bia hạ long
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
9.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phat giao chinh tin chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hóa năm 2014
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Sold by
@ xcnguyen220
thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy hóa học
thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy hóa học
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart