THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUÁN CAFÉ SÁCH BOOKAFACE

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUÁN CAFÉ SÁCH BOOKAFACE

THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUÁN CAFÉ SÁCH BOOKAFACE

fff

THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUÁN CAFÉ SÁCH BOOKAFACE

fff

THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUÁN CAFÉ SÁCH BOOKAFACE

fff

THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUÁN CAFÉ SÁCH BOOKAFACE

fff

THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUÁN CAFÉ SÁCH BOOKAFACE

fff

THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUÁN CAFÉ SÁCH BOOKAFACE

fff

DẠI HỌC AN GIANG

KHOA KINH TẺ – QUẢN TRỊ KINH DOANH

THIẾT LẬP DỤ ÁN ĐÀU TU QUÁN CAFÉ SÁCH BOOKAFACE

NGUYỀN HOÀI ANH THU’

THIẾT LẬP DỤ ÁN ĐÀU TU QUÁN CAFÉ SÁCH BOOKAFACE

HỌ TÊN: NGUYỀN HOÀI ANH THU’ MÃ SỎ SINH MÊN DKQ112116

KHÓA LUẬN TỎ I NGHIỆP

CẢN BỌ HƯỚNG DÀN : TRỊNH HOÀNG ANH

MỤC LỤC

MỤC LỤC

CHẦP NHẬN CỦA HỘI ĐÓNG

LỜI CÁM ON

LÕI CAM KÉT

DANH MỤC BANG

DANH MỤC Sơ ĐÓ

DANH MỤC HĨNH

DANH MỤC TỬ V1ÊT TẮTXV THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUÁN CAFÉ SÁCH bookafAce

TÓM TẤT

CHƯƠNG I GIỚITHĨẸU so Lược VẼ Dự ÁN DÂU Tư

 • 1.2 ………………………………………………………………………………………………

MỤC TIÊU CỮA Dự ÁN

1 /1 Ỷ NGHÍA CỦA Dự ÁN

 • 1.6 ………………………………………………………………………………………………

GIÓI THTẸƯ

CHƯƠNG 2 Cơ SỚ LÝ 111UYLT VL LẬP Dự ÁN DÂU TƯ

 • 2.1 MỘT SỠ KHÁT NĨẸ.M LIÊN THIẾT LẬP Dự ÁN ĐẦU TƯ QUÁN CAFÉ

SÁCH BOOKAFACE QUAN dển dự án dầu nr………….  …………..

 • 2.3.2  Phân tích kỹ thuật công nghệ và tồ chúc sàn xuất kinh doanh…………….

THIẾT LẬP Dự ÁN ĐẦU tư quán café sách BOOKAFACE 16

2.4 KHÁI QUÁT VẼ PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN cửu

CHƯƠNG 3-PHÀN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐÀU TƯ

 • 3.1.3 Tinh THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUÁN CAFÉ SÁCH BOOKAFACE

hinh chính tộ. chinh sách pháp luật

.3.2.3 Đối thù cạnh tranh

 • 3.3 PHÀN TÍCH MOI TRƯỜNG NỘI BỌ53 THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUÁN CAFÉ SÁCH BOOKAFACE

.3.3.2 Điếm yếu

CHƯƠNG 4 PHẢN TÍCH KÌ THUẬT, CONG NGHị VẢ TÓ CHỨC SÁN XUẢ1

KINH DOANH

4 .4 T111ẺT KÊ THƯƠNG HIỆU

 • 4.6.2  Hoạch dịiih nguồn cung cãp năng THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUÁN

CAFÉ SÁCH BOOKAFACE lượng …………………………..’………………………….

CHƯƠNG 5 PHÂN TÍCH TÀĨ CHÍNH

 • 5.1 ……………………………………………………………………………………………..

CÁC GĨẢ SỬ TRONG ƯỚC T.ƯỢNG thiết lập dự án đầu tư quán café

SÁCH BOOKAFACE……………….

phi năng lượng

 • 5.10 PHÀN TÍCH Rin RO136 THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUÁN CAFÉ SÁCH BOOKAFACE

CHƯƠNG 6-KÉT LUẬN VÃ KILN NGHỊ

 • 6.1.3 …………………………………………………………………………………………….

Những thuận lợi khi thực hiện dụ án

 • 6.1.4 …………………………………………………………………………………………….

Những khó khăn khi thực THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUÁN CAFÉ SÁCH BOoKaFACE hiện dụ án

TÀI LIỆU THAM KHAO

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Tông hạp các vật dụng còn lại của quân Mộc kin sang quán

Phụ lục 2. Danh inục vãn phòng phẩm

Phụ lục 3. Danh mục vật dụng trang trí

Phụ lục 4. Định mức clii phí NVL THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUÁN CAFÉ SÁCH BOOKAFACE . DT của từng săn phàm

Phụ lục 5. Danh mục máy móc, thiết bi………………………………………………………….164

Phụ lục 6. Danh mục đồ dũng nội that……………………………………………………………166

v

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUÁN CAFÉ SÁCH BOOKAFACE”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình quản lý đơn hàng tại công ty scavi huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tiểu luận tìm hiểu về lạm phát trong nền kinh tế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ giám sát của hội đồng nhân dân huyện củ chi, thành phố hồ chí minh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUÁN CAFÉ SÁCH BOOKAFACE
THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUÁN CAFÉ SÁCH BOOKAFACE
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart