Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD

Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD

fff

Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD

fff

Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD

fff

Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD

fff

Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD

fff

Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD

fff

ĐO ÁN MÒN THIẾT BI ĐẤU CUỐI

GVHD: NGUYỀN NGỌC TÙNG

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẨN

TP. HCM, ngày tháng năm

GIÁO r IẺN Hl ‘ỞNG DẨN

LỜI NÓI ĐẦU

Từ thời xa xưa con người đã biết sứ dụng nhiều cách đề xác định được vị tri như lã các vì sao, các ngọn núi, mặt trời, ..Ngày nay với sự ra đời của công nghệ kỳ- thuật Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD con người đã phát minh ra đựơc nhiều thiết bị đề xác định vi trí một cách chinh xác tuyệt đối nhờ vào các vệ tinh nhân tạo bay xung quanh trái đất. chúng phát ra tin hiệu gọi là tin hiệu gps.

Hệ thống định vị toàn cầu (Gobal Positioning System – GPS) là hệ thống xác định vị tri dựa trên vị trí cua các vệ tinh nhân tạo. Trong cùng một thời điềm, ờ một vị trí trên mặt đất nếu xác định được khoáng Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD cách đến ba vệ tinh (tối thiểu) thì sè tinh được toạ độ cũa vị tri đó.

GPS được thiết kế và quan lý bời Bộ Quốc phông Hoa Kỳ. Trước đày. hệ thống này chi được sử dụng cho mục đích quân sự cùa Mỳ. nhưng ngày nay chinh phủ Hoa Kỳ cho phép mọi người sứ dụng nó miễn phi. bất kề quốc tịch. Dựa trên độc tính cùa hệ thống GPS. ngày càng nhiều công ty đà phát triển các ứng dụng Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD GPS phục vụ dân sự. Những ứng dụng này ngày cảng được áp dụng rộng rãi không chi cho một số ngành chức năng như trắc địa. hàng hài….mà còn phục vụ đời sống dân sinh như: thiết bị định vị xe cộ. thiết bị định vị cho người giả, tré nho hoặc vật nuôi, thiết bị dần đường vệ tinh.

LÒÌ CẢM ƠN

Trường CĐ KỶ THUẬT CAO THĂNG là ngôi trường mà em đan theo học, nơi đây có các thầy Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD cỏ hết lòng truyền đạt nhũng kiến thức cho chúng em đặc biệt là các thầy cô trong khoa ĐIỆN TỬ TIN HỌC. Khoa có ngành điện từ viễn thông chúng em đan theo học. Suốt thời gian chúng em học đà thu thập được nhùng kiến thức bồ ích cho công việc sau này và thật nhiều lời khuyên qúi báo về học tập cung như về cách sống của các thầy có đặt biệt là thầy Nguyền Ngọc Tùng

Chúng em xin câm on Thầy Nguyễn Ngọc Tùng giáo viên Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD hướng dần đã nhiệt tình giúp đờ và cho em nhùng lời chi dạy qúi báu,thầy đà đưa ra ý tưởng về một mãng đề tài mới định vị toàn cầu GPS cho chúng em thực hiện. Dưới sự hướng dần cua thầy chúng em đà thực hiện đồ án môn Thiết Bị Đầu Cuối với đề tài Thu Tín Hiệu GPS Hiền Thị Lên LCD.MỘt lần nứa chúng em chân thành càm on Thầy.

TP.HCM, tháng 12 năm 2011

CHƯƠNG 1

TỎNG Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD QUAN VÈ HỆ THÓNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẢU

GPS

Ngày nay cùng với sự phát triên cùa thế giới thi thông tin ngày càng trở nên quan trọng, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, nhu cầu có thông tin và sứ dụng thông tin ngày càng được chú trọng.Do đó. đế đáp ứng nhu cầu này ngày càng có nhiều phương thức, phương tiện để khai thác thông tin với mục đích là nâng cao hiệu quà và chất lượng thông tin. Đẽ Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD thực hiện quá trinh truyền và thu nhận thông tin người ta có thế chia ra lâm hai loại: thông tin mặt đất và thòng tin vệ linh. Trong đó thòng tin vệ tinh được đánh giá là có tinh ổn định cao hơn với kha năng phú sóng rộng với mợi địa hĩnh, trong chương này chúng em xin giới thiệu về thòng tin vệ tinh

GPS là chừ viết tắt cua từ Global Positioning System : Hê thống đinh vi toàn cấu. GPS được thiết kể và bao Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD quan bơi Bợ Quốc Phóng Hơa Kỳ, và được chính phu Hơa Kỳ cho phép mọi người sư dụng nó miền phí. Hê thống GPS bao gồm 24 vê tinh (thực tế chỉ có 21 vê tinh hoai đông), vê tinh ban đầu được phóng vào năm 1978 và toàn bò 24 vê tinh đưuọc phóng lên quỳ đao vào năm 1994. các vê tinh hoạt đông dựa vào năng lượng mặt trời, mỏi vé tinh năng 1,5 tấn và dài 5m.

GPS ban đẩu Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD chi dành cho các mục đích quân sự, nhưng từ năm 1980 chinh phu Mỳ cho phép sư dụng dân sự. GPS hoat động trong mọi điếu kiên thời tiết, mọi nơi trên Trái Đất, 24 giờ một ngày. Không mất phí thuê bao hoặc mất tiền tra cho vi.êc thiết lap sư dụng GPS.

Ị. I Tong quan về GPS

Vệ tinh có khá năng thu và phát sóng vô tuyến điện dùng cho mục đích truyền thòng thì có lên gọi là Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD vệ tinh thông tin. Vệ tinh sè khuếch đại sóng vô tuyến điện nhận được ở mặt đất và phát sóng vô tuyến điện đến các trạm mặt đất khác.

Vệ tinh dược chia làm hai loại lã : Vệ tinh quỳ đạo thấp và vệ linh địa tĩnh.

  • > Vệ tinh quỳ đạo thấp: Là vệ tinh mã có thời gian chuyến động một vòng trên quỳ đạo cúa nô khác với chu kỳ’ quay cúa trái đất. Các quỳ đạo bay của vệ tinh quỳ đạo thấp Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD hình ellipse gồm có :

J LEOs (Low Earthe Orbits) có ở độ cao 750 – 1500 Km, loại vệ tinh này được ứng dụng nhiều trong thông tin di động qua vệ tinh.

J MEOs (Medium Earthe Orbits) ở độ cao là 10000 – 20000 Km.

  • > Vệ tinh địa tình GEO (Geostationary Orbit ) là vệ tinh có quỳ đạo tròn nằm trên mặt phảng đường xích đạo cách trái đất khoảng 35786 Km, chư kỳ bay xung quanh trái đất là Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD 24h. Do chu kỳ tiling với chu kỳ quay của trái đất xung quanh trục cua nó theo hướng từ Tây sang E)ông và vị trí tương đối cùa vệ

linh so với trái đất là không đổi.Trên danh nghĩa, CiPS bao gồm một chòm 24 quá vệ tinh. Chôm vệ tinh này gọi lã khá nâng vận hành ban đầu (IOC), được hoàn thành vào tháng 7 năm 1993. Tuy nhiên, đến tháng 12 năm 1993 IOC mới chinh thức thông báo. E)ể đám bào bao phù Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD trái đất liên tục các vệ tinh GPS được bố tri sao cho có 4 vệ tinh trên 6 quỳ đạo bay (hình 2.1). Với chôm vệ tinh địa lý này, lại bất cứ đâu trên irái đất sè quan sát được từ 4 đến 10 vệ linh GPS, nếu khi xét với góc ngẩng là 10′ . Chí cần 4 vệ linh đề cung cấp thông tin hay vị trí của một điếm.

Quỳ đạo vệ tinh GPS là quỳ đạo gần như tròn (Dạng Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD elip có độ lệch chuẩn 0.01) với góc nghiêng 55° so với xích đạo. Nửa trục chinh của quỳ đạo GPS vào khoáng 26560 km (độ cao của vệ tinh vào khoáng 20200 km so với bề mặt trái đất). Chu kỳ quỳ đạo CiPS là 11 giờ 58 phút. Hệ thống GPS được khai báo chinh thức đế đạt được dưng lượng hoạt động đầy dữ (FOC) vào ngày 17/7/1995, đâm bào 24 quà vệ tinh hoạt động. Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD Trên thực tế, vi GPS đạt được dung lượng hoạt dộng dầy đú cúa nó. số các vệ tinh trong chùm vệ tinh GPS luôn lớn hon 24 quá.

7.2 Các ưu điểm và thành phần cùa GPS

Hệ thống thông tin vệ tinh có tinh bão mật. độ tin cậy thông tin và chất lượng thông tin cao. Do hệ thống thòng tin vệ tinh có ba trạm trong đó vệ tinh đông vai trò trạm lặp còn hai trạm thu và phát ờ trên Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD trái đất nên xác suất hư hòng thấp và có thê khắc phục.

Hệ thống thông tin vệ tinh có vùng phú sóng rộng bời vì hệ thống thông tin vệ tinh sử dụng vệ tinh ờ rất xa so với trái đất nên vùng phũ sóng của vệ tinh rộng trên một vùng lãnh thổ rộng lớn.

Hệ thống thông tin vệ tinh có thể đáp ứng một dung lượng thòng tin lớn: Hệ thống thông tin vệ tinh sừ dụng ờ tấn số cao và áp dụng các Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD biện pháp tiết kiệm tần số nên hệ thống có một băng lần rộng và thoa màn nhiều yêu cầu thông tin.

Hệ thống thông tin vệ tinh có tính hiệu quá kinh tế cao: Hệ thống thông tin được thiết lập nhanh chóng trong điểu kiện các trạm mặt đất cách xa nhau. Đặc biệt là khá năng truyền thông tin ớ khoang cách xa như là cách lục địa.

Hệ thống thông tin vệ tinh có thề cung cấp nhiều loại hình dịch vụ : Dịch vụ Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD thoại.

Fax, phát thanh, truyền hình. VSAT… Với tính linh động cao

GPS chứa 3 thành phần: Phần không gian, phần điểu khiển và phần người dùng

Phần không gian chứa 24 vệ tinh như đã được giới trinh bày mục trên. Mỏi vệ tinh GPS phát ra một tin hiệu, tin hiệu này có một số thành phần: Hai sóng sin (gọi là tần số sóng mang), hai mà số và một bàn tin dần đường.

Thòng Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD tin dần đường bao gồm tạo độ cúa vệ tinh theo thời gian. Tin hiệu được truyền đi bởi các đồng hồ nguyên tử có độ chinh xác cao trên các vệ tinh.

SVTH

8

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận văn thạc sĩ) xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính số xã vân tùng huyện ngân sơn, tỉnh bắc kạn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần kính vạn hoa
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bài thuyết trình đàm phán kinh doanh quốc tế tại mỹ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
97.000
Sold by
@ xcnguyen220
Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD
Thu tín hiệu GPS hiển thị lên LCD
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart