Thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sang thị trường Ai Cập

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

Thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sang thị trường Ai Cập

Thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sang thị trường Ai Cập

fff

Thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sang thị trường Ai Cập

fff

Thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sang thị trường Ai Cập

fff

Thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sang thị trường Ai Cập

fff

Thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sang thị trường Ai Cập

fff

Thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sang thị trường Ai Cập

fff

BỌ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING

KHOA THƯƠNG MẠI

BDOOOGS

NGƯYẺN THỊ NGUYỆT ẢNH

LỚP: 11DKQ1      KHÓA: USD

ĐẺ ÁN Tllực HÀNH NGHÈ NGHIỆP 2

Tên đè tòi.

THÚC ĐẢY HOẠT DỌNG KINH DOANH

XUÁT KHÀU HÒ TIÊU MẸT NAM

SANG THỊ TRƯỜNG AI CẬP

CHI yên NGÀNH: KINH DOANH QUỎC TÉ Thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sang thị trường Ai Cập

GLÀNG MÊN HƯỚNG DÀN TH.S LÊ QUANG HUY

TP. HCM. NẪM 2014

BỌ TÀI CHÍNH

TRƯỞNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING

KHOA THƯƠNG MẠI

SOOOoGS

NGUYÊN THỊ NGUYỆT ÁNH

LỞP: 11DKQ1       KHÓA: 08D

ĐẺ ÁN THựC HÀNH NGHÈ NGHIỆP 2

THÚC ĐẢY HOẠT ĐỌNG KINH DOANH

XUÁT KHẮƯ HỒ TIÊU VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG AI CẬP

TP.HCM.NẢM 2014

NHẶN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẢN

TP. Hó Chi minh, ngày… tháng … năm

MỤC LỤC

Thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sang thị trường Ai Cập DANH MỰC từ mét Tắt •

XK: Xuất khẩu.

NK: Nhập khấu.

NHNN: Ngân hàng Nhà nước.

K.HK.T NNMN: Khoa học kỳ thuật nông nghiệp miền Nam.

WTO- World Trade Organization: Tố chức thương mại thể giới.

IPC- International Pepper Community: Cộng đồng hồ tiêu quốc tế.

ITC- International Trade Centre: Tiling tâm thương mại quốc tế.

VPA- Vietnam Pepper Association: Hiệp hội hồ Thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sang thị trường Ai Cập tiêu Việt Nam.

GAP- Good Agriculture Practices: Quy trình thực hành săn xuất nông nghiệp.

ASTA- American Spice Trade Association: Tiêu chuấn gia vị của Mỹ.

ESA- European spice Association: Tiêu chuẩn gia vị cua Châu Âu.

HS- Harmonized Commodity Description and Coding System: Hệ thống hài hòa mô tã và mà hóa hãng hóa.

RCA- Revealed Comparative Advantage: Hệ số lọi thế so sánh trông thấy.

NPR- norminal protection rate: Thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam

sang thị trường Ai Cập Tý lệ bão hộ danh nghĩa

CHP- Code OẾ’hygienic practice for pepper and other spices: Quy tắc thực hành vệ sinh cho sán phầm hồ tiêu vả các gia vị khác.

SV: Nguyền Thị Nguyệt Ánh

Trang 6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sang thị trường Ai Cập”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại tại văn phòng khu vực miền bắc tổng công ty hàng không việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hực trạng công tác thẩm định khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn trung và dài hạn tại
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Những yếu tố ảnh hướng đến ý định quay lại điểm đến bình định của khách du lịch
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Sold by
@ xcnguyen220
Thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sang thị trường Ai Cập
Thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sang thị trường Ai Cập
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart