THỰC TRẠNG NGƯỜI CÓ HIV/AIDS TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

THỰC TRẠNG NGƯỜI CÓ HIV/AIDS TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM

THỰC TRẠNG NGƯỜI CÓ HIV/AIDS TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM

fff

THỰC TRẠNG NGƯỜI CÓ HIV/AIDS TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM

fff

THỰC TRẠNG NGƯỜI CÓ HIV/AIDS TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM

fff

THỰC TRẠNG NGƯỜI CÓ HIV/AIDS TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM

fff

THỰC TRẠNG NGƯỜI CÓ HIV/AIDS TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM

fff

THỰC TRẠNG NGƯỜI CÓ HIV/AIDS TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM

fff

MỤC LỤC

Mờ đâu

NỘỈDung

CHƯƠNG ỉ:KHÁILUẶNCHl TNG

 • 1.1. Một so khái niệm liên quan đến HIV/AIDS và người có

HIV/ÁlDS……………………………………………………………..,

l.ỉ.2.Ngườỉ có HIV/AIDS

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG NGƯỜI CÓ HIV/AIDS TRÊN THÉ GIỚI VÀỞMỆTNAM

 • 2.1.   Thực trạng người có HIV/AIDS trên thế

giói

 • 2.2. Thực trạng người có HIV/AIDS tại Việt

Nam

CHƯƠNG 3. NGUYÊN NHÂN CỦA THựC TRẠNG HIV7AIDS Ờ VIỆTNAM HIỆN NAY

 • 3.1.  Nguyên nhân khách

quan

 • 3.2.  Nguyên nhân chú

quan THỰC TRẠNG NGƯỜI CÓ HIV/AIDS TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM

CHƯƠNG 4. HẬU QUẢ CỦA ĐẠI DỊCH

HIV/AIDS……………?……………………..

CHƯƠNG 5. THựC TRẠNG THựC HIỆN CHÍNH SÁCH XÂ HỘI, LUẬT PHÁP, AN SINH XÀ HỘI CHO NGƯỜI CÓ HIV/AIDS TẠI MỆT NAM…………

…………………………………………………………………………………………………..16

 • 5.1. Chính sách xã hội cho người có HIV/AIDS tại Việt Nam – thực trạng, nguyên nhân, giãi

pháp ……………………………………………………………………………………………………….. 16

 • 5.2. Pháp luật cho nguôi có HIV/AIDS ờ Việt Nam – thực THỰC TRẠNG

NGƯỜI CÓ HIV/AIDS TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM trạng, nguyên nhân, giải pháp

 • 5.3. An sinh xã hội cho người có HIV/AIDS ớ Việt Nam thực trạng, nguyên nhân, giài

pháp

CHƯƠNG 6: VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐÓI

VỚI NGƯỜI CÓ

HIV/AIDS

 • 6.1.  Vai trò cùa nhân viên công tác xã hội đối với người có HIV/AIDS nói

chung

 • 6.2.  Vai trò cùa nhân viên công tác xă hội trong việc thực hiện THỰC trạng NGƯỜI CÓ HIV/AIDS TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM chính sách xả hội, luật pháp, an sinh xả hội cho nguròi có

HIv/aIDS……………………………………….1

KÉT LUẶN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỎ ĐẦU

(Cùng chìa sè và cùng yên thương)

5 thê còn nhiều người chưa hiểu hết về khái niệm HIV. AIDS nhưng hậu quà

cua nó thi không ai trong xà hội là không nhìn thay. Khi xã hội càng phát triền, thành tựu THỰC TRẠNG NGƯỜI CÓ HIV/AIDS TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM của khoa học kĩ thuật ngày một nỡ rộ thi cuộc song cúa con người được nàng cao cà về vật chat lẫn tinh than. Tuy nhiên mặt trái cua sự tiến bộ ấy cùng ngày một gia tăng theo cap so nhân, các giá trị xà hội đang bị đao lộn. sự đào lộn trật tự ấy diễn ra trong mọi mặt của đời song xã hội. Biêu hiện cụ thê trong mòi trường nho là gia dinh, môi trường rộng lớn hơn là toàn xã hội. Nhùng THỰC TRẠNG NGƯỜI CÓ HIV/AIDS TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM thói hư tật xấu. rồi tệ nạn xà hội đang len lỏi vào mọi ngõ ngách, mọi néo đường, nhiều người đà bị nó cám dồ. kéo theo nó khiến họ không còn là họ nừa. họ trượt theo bánh xe của cái xấu ngày một dài hơn, dường như trong tâm hồn họ cái đẹp ngày dan phai nhòa đi. Tệ nạn xà hội đà lay đi của họ, gia đinh họ và toàn xà hội bao tiêng hát. nụ cười. Hiện nay, THỰC TRẠNG NGƯỜI CÓ HIV/AIDS TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM đại dịch HIV. A IDS đà trớ thành vấn đe mang tính toàn cầu và đang gia tảng nhanh ở hau het các quốc gia trên the giới. Những hậu quà mà HIV. AIDS gây ra là vô cùng to lớn, anh hướng nghiêm trọng tới nen kinh te, chinh trị, văn hóa xà hội, đe dọa sự phát triên cùa mồi quốc gia, dân tộc nói riêng và toàn nhàn loại nói chung, ơ Việt Nam trong nhũng năm gan đây tình hình lây nhiễm THỰC TRẠNG NGƯỜI CÓ HIV/AIDS TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM HIV/AIDS vẫn tiếp tục diễn biên phức tạp. HIV AIDS xuất hiện ở tat cã các tinh, thành và có xu hướng ngày càng lan rộng. Ngoài các nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao như: tiêm chích ma tuý, mại dâm. tinh dục đồng giới…, tỷ lệ nhiễm HIV AIDS ở phụ nừ mang thai, tre em và thanh niên cùng tăng nhanh. HIV AIDS dang de doạ trực tiếp đen sức khoè, tinh mạng con người, trật tự an toàn THỰC TRẠNG NGƯỜI CÓ HIV/AIDS TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM xà hội, đen sự phát triển cùa dất nước, tương lai cua giong nòi. Do dó, can đây mạnh xã hội hoá công tác phòng, chống HIV/AIDS nham phát huy truyền thống tương thân, tương ái, chăm sóc, giúp dờ cua cộng đong, chong kỳ thị và phàn biệt đoi xử với người nhiễm HIV. AIDS. Chi có như vậy, công tác phòng, chống HIV. AIDS mới đem lại những kết quà to lớn, nó không chì góp THỰC TRẠNG NGƯỜI CÓ HIV/AIDS TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM phan ôn định xà hội trong giai đoạn trước mat mà còn đâm bão sự phát triển ben vừng. thịnh vượng của quốc gia, dàn tộc. Trong công tác phòng chống HIV. AIDS thi hệ thống chính sách, luật pháp, an sinh xà hội cho người có HIV, AIDS đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nó là cơ sớ đê trợ giúp cho những người có HIV có thê vượt qua nhừng rào cân của xã hội, vươn lên hòa nhập cộng đồng. THỰC TRẠNG NGƯỜI CÓ HIV/AIDS TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM Chinh vì nhừng li do trên dà thôi thúc em lựa chọn đe tài này đê tìm hiểu bời em mong muon bán thân mình có thê góp một phan sức lực nhó bé đè tò sác màu tươi đẹp hơn cho cuộc sống, bới cuộc song này là những giây phút người với người sồng đè yêu nhau.

Bài làm của em còn nhiêu thiếu sót và hạn che, em vô cùng mong muốn được sự hướng dần, chí bao ân can cua Cò đè bài lâm cua em THỰC TRẠNG NGƯỜI CÓ HIV/AIDS TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM dược hoàn thiện hơn. Em xin chân thành căm ơn!

NỌIDUNG

CHƯƠNG 1: KHÁI LUÂN CHUNG

 • 1.1.  Một số khái niệm liên quan đến HIV/AIDS và người có HIV/AIDS

 • 1.1.1. Khái niệm HIV/AIDS

HỉVỉàgì?

HIV lần đầu tiên được Luc Montagnier và các cộng tác tại viện Pasteur Paris phân lập năm 1983, với tên gọi là vi rút có liên quan tới viêm hạch (LAV). Năm 1984 công trình này được RoberGallo và THỰC TRẠNG NGƯỜI CÓ HIV/AIDS TRÊN THẼ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM cộng tác viên ờ viện nghiện cứu ung thư quốc gia Mỳ xác định là vi nít hưởng về tế bào Lim-pho-T ớ người (HTLV-3).

Năm 1986, một ủy ban chuyên gia quốc tế gọi tên vi rút gây ”Hội chứng suy giâm miễn dịch mac phái” là HIV đê thay thế cho các tên gọi cũ. Khi xâm nhập vào cơ thè người, sau một thời gian (khoang từ 2-10 năm) sè chuyên thành AIDS. THỰC TRẠNG NGƯỜI CÓ HIV/AIDS TRÊN THẼ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM

HIV ỉà tên viết tủi cùa từ tiêng Anh (HIV- human Immuno Deficiency Virus) vi rút gây suy giâm mien dịch mac phái ớ người.

Cấu tạo vi rút HIV

HIV có hình cẩu với kích thước rất nho, 110 nanomet phai nhìn qua kính hiên vi điện từ mới thay được. Can tạo gồm 3 lớp. lớp ngoài cùng là lớp vỏ có nhiều gai nhủ, lớp thứ hai là lớp bao trong và trong cùng là toàn bộ THỰC TRẠNG NGƯỜI CÓ HIV/AIDS TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM gen cúa vi rút gồm 2 sợi ARN gan với men sao chép ngược.

 • Khá năng ton tại cùa HIV trong cơ thê người

HIV có nhiều nhát trong máu, trong tinh dịch, dịch âm đạo rồi đến trong sừa cua người nhiễm HIV với số lượng đú ngưởng đê làm lây truyền từ người này sang người kia.

Trong nước bọt. nước mắt, nước tiêu, mồ hôi cùng có HIV nhưng với so lượng rat ít không đủ ngường nên không có khả năng THỰC TRẠNG NGƯỜI CÓ HIV/AIDS TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM làm lây truyền từ người nọ sang người kia khi tiếp xúc trực tiếp với các dịch thê này.

 • AIDS lá gì?

AIDS là những chữ cái viết tảt theo tiếng Anh cua cụm từ Acquired Immuno Deficiency Syndorome (viết tat theo tiếng Pháp là SIDA). được dịch ra tiếng Việt là “ Hội chứng suy giám miền dịch mác phai”. AIDS là giai đoạn cuối cua quá trình nhiễm HIV.

– Hội chứng là một tập hợp các triệu chứng ( dâu hiệu, biêu hiện THỰC TRẠNG NGƯỜI CÓ HIV/AIDS TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM bệnh)

– Suy giâm miễn dịch là tinh trạng hệ miễn dịch trỡ nên yếu kém. không có kha năng chống đờ lại các nhiễm trùng, các bệnh bình thường khác.

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “THỰC TRẠNG NGƯỜI CÓ HIV/AIDS TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Gá lắp kết cấu hàn (Nghề Hàn Trình độ Trung cấp)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo tổng hợp hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ tin học truyền thông và điều khiển
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập phân tích thực trạng hoạt động xúc tiến bán của công ty cj cgv cụm rạp chiếu phim cgv mipec tower
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty thông tin di động vms
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tạo giống lúa kitaake tăng cường biểu hiện hoặc bất hoạt gen ank1, ank2 liên quan đến cấu trúc bông
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
THỰC TRẠNG NGƯỜI CÓ HIV/AIDS TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM
THỰC TRẠNG NGƯỜI CÓ HIV/AIDS TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart