THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY

THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY

fff

THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY

fff

THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY

fff

THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY

fff

THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY

fff

THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY

fff

1

CHƯƠNG I

NHỮNG VẤN ĐẺ CHUNG

1/Ỉ)ẠT VÁNPẺ

Cùng với sự tiến bộ cùa thế giới. Việt Nam chúng ta hiện nay đà có nhùng bước phát triển đáng kế, kinh tế tăng trưởng nhanh, đất nước đang trên con đường còng nghiệp hóa-hiện đại hóa. không còn là nền nông nghiệp lạc hậu như trước đây, mức sống cua người dân tăng lên rò rệt. Khi mức sống tăng lên thi tất yếu nhu cầu về một cuộc sống dẩy đủ cùng cao hơn. Minh họa THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY rò nhất cho điều này chinh là nhu cầu về nhà ờ. Bởi vi như ông bã ta đà nói “An cư lạc nghiệp’’, có ồn định được chồ ờ thi mới yên tâm làm việc phát triển sự nghiệp được. Nhưng lại có một vấn để phát sinh, đó là dân số thì ngày một đỏng nhưng đất đai thi lại có hạn. do đó không thế đáp ứng hết tất cã các nhu cầu sữ dụng. Chính vi vậy, hiện nay Nhà nước đang có THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY chù trương khuyển khích các doanh nghiệp tư nhân xây dựng nhùng chung cư. cao ốc cho thuê để tận dụng tối đa diện tích sư dụng đất.

Đây là một hướng giãi quyết tốt, phù hợp với thực tế nhung theo lý thuyết là vậy, còn khi thực hiện thì sao? Nó có thực sự giải quyết được vấn để đất đai không hay lại làm phát sinh thêm nhiếu vấn để bất cập khác?

Chúng ta sẽ xem xét vấn để này ở một địa THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY bàn dược xem là “nóng bông, sôi động và nhộn nhịp nhất” : TP. HÔ CHÍ MINH. Xem thử thành phần kinh tế tư nhân đóng vai trò như thế nào đối với thị trường bất động sàn. khi họ “nhay vào” thị trường này thi có những mặt tích cực, tiêu cực như thế nào, và dâu là giãi pháp cho những vấn để mới nãy sinh trong?

2/NHỮNG KHẢI NIỆM CÀN BIÉT

Trước khi tim hiểu vấn đề THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY thi chúng ta phải hiểu rò những khái niệm, thuật ngừ có liên quan.

 • Kinh tế tư nhân: là thành phần kinh tế dựa trên sờ hừu tư nhân về tư liệu san xuất, có thuê mướn nhân còng và cô quy mô tương đối lớn.

 • Bất động sàn: nói một cách tổng quát, bất động sân được xem là đất đai và những gi dinh liền vĩnh viền với manh đất đó (permanent attachment- sự gắn bó lâu dãi).

+ Những THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY thử được xem là dinh liền vinh viễn như là nhà cửa, gara. cao ốc ở bên trên hoặc dầu khi. mo khoáng chất ơ dưới manh đất đó.

+■ Những thứ có thê dờ bó ra khỏi mánh đất như là nhà di động. lều. hay nhã tạm thi không được gọi là bất động sân.

+ Người sở hữu bất dộng sàn dược phép sử dụng, mua bàn. cho thuê, lãm quà tặng, dùng đế ký quỳ, đế di THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY chúc lại cho người được thừa hương hoặc đế yên bất động sán của minh.

 • Đầu địa ốc: là hiện tượng một số công ty địa ốc lợi dụng thời điểm giá nhà đất tương dất thấp dế mua vào sau đó khi giá lèn lại tung ra thị trường với mức giá cao gấp nhiều lần khi mua. Hay là mua các căn hộ thuộc các dự án sau đó rao bán lại với mức giá cao.

 • Cơn sốt nhà đất: là hiện tượng giá cá THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY nhà dất tăng cao nhưng cung vần không đu cầu. Hiện tượng này có thế do nhu cầu nhà ờ cua người dân tăng đột biến nhất là ơ nhùng thành phố trọng diêm, trong một khoáng thời gian. Các công ty nước ngoài dầu tir vào Việt Nam ngày một nhiều cùng là một nguyên nhân gây “cơn sốt”, hay do mọi người đố xô vào mua nhà ờ các dự án cao ốc chung cư cao cấp đế bán lại làm cho giá tăng lên cũng gây ra THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY “cơn sốt”.

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BÁT ĐÔNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY

ỉ/NHẬN DĨNH CHUNG

Khi Nhà nước có chú (rương khuyến khích các doanh nghiệp lư nhân xây dựng các chung cư cho thuê thi các công ty xây dựng, công ty dịa ốc cá trong lần ngoải nước dă “nhảy” vào làm sôi dộng thêm thị trường bất dộng sân vốn không binh yen ờ TP.HCM. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY đầu tir vào thị trường “béo bớ” này. Bước vào quý 2 2007, thị trường bắt động sàn ớ thành phố dã có nhiều biến dộng. Nhà, đất ở nhùng quận nội thành bắt đầu chừng lại, trong khi dó ờ các quận ngoại thành như Ọ2, Ọ9, Ọ7… lượng giao dịch vần ồn định vã còn có chiều hướng tăng lên. Đến nhùng tháng cuối năm. lượng người hoi mua đất, mua nhà lại tăng them. Vi giá nhà đất THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY ờ nội thành quá đát, trong khi nhu cầu về nhà ờ là rất lớn, nen buộc người dân phãi tim đến đất ờ ngoại thành. Thêm vào dò, vào dịp cuối năm nãy, có nhiều dự án ơ Q2. Q9… dược khơi công xây dựng càng làm cho thị trường ơ những quận vùng ven này “nóng” lẻn.

*Một so dir án cao ốc ớ các quận ngoại thành + Cao Ốc SKY GARDEN ĨĨT


– I -à dự THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY án căn hộ thứ 31 cùa Phú Mỳ 1 lưng triển khai nhằm hoàn thành kể hoạch xây dựng thêm 1 triệu nr nhã ơ đến nãm 2010. Dự

kiến công trinh sẽ được triển khai xây dựng vào quý 1/2008, hoàn công vào quý 2 2010 và giao nhà vào quý 3/2010.

– Đây là khu cản hộ lớn với 1.715 căn hộ trong khu nhà cao từ 12 đến 20 tầng, nẩm trong “Chương trinh nhà ờ cho mọi người THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY ”. Sky Garden III được thiết kế với diện tích căn hộ đa dạng, đáp ứng nhu cầu cùa đối tượng khách hàng cô thu nhập ồn định như cán bộ. còng nhân viên chức, chuyên viên, chuyên gia… (16 10’2007 http: www.pindex.vn)

+ Cao Ốc WONDER TOWN


Nằm trong khu đô thị mới Thu Thiêm với vị trí khá đắc địa. từ cao ốc có thê dề dàng đến cầu Thũ Thiêm, cằu Sài Gòn, siêu thị THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY Metro An Phú, trường học quốc tế với bán kính 2- 4km.

 • –  Cao ốc gồm 2 khu nhã cao 15 tầng với 136 căn hộ, diện tích khuôn viên gần 7.000m2. Bèn trong có các tiện ích công cộng như trung tàm thương mại. hồ bơi, công viên, bài giừ xe…

 • –  Giá bán căn hộ dự kiến khoang 17 triệu. m;. Hiện tại dự án đà hoàn chinh cơ sở hạ tầng, dự kiến công bố bán trong quý THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY 1/2008. (19 11/2007 http: www.pindex.vn)


+ Cao Ốc PRECHE

– Tọa lạc tại phường Thào Điền-Ọ2, ngay cữ ngõ phía Đông thành phố. kế bên Xa lộ Hà Nội và bao quanh là nhùng cao ốc. khu dân

cư hiện đại như Cantavil, The Estella. khu biệt thự Riviera… Ngoài ra Preche còn gằn trường Quốc tế Sài Gòn. Metro An Phú. tiling tâm TDTT Rạch Chiếc…

 • – Trong THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY khuôn viên rộng 1,16ha cao ốc Preche gồm 2 khu nhã cao 30 tằng và 2 tầng hầm giừ xe. Tầng 1 là hồ bơi, sân tennis, CLB thê thao: tầng 2&3 là khu thương mại. dịch vụ. văn phông cho thuê củng các tiện ích công cộng khác. Từ tầng 4-29 là 324 căn hộ loại A và B. riêng tằng 30 có 6 căn hộ Penthouse có diện tích lớn và được thiết kế như nhừng biệt thự. THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY

 • –  Dự án Preche có tống vốn đầu tư khoáng 40 triệu USD, đà khai trương nhà mầu và khởi công xây dựng vào 20 11/2007. dự kiến cao ốc sẽ được xây dựng trong 2,5 năm. (20/1 1.2007 http: www.pindex.vn)

+ Cao ốc EDEN


– Cao ốc Eden có địa chỉ số 82 Hà Huy Giáp- phường Thạnh LỘC-Q12 TP.HCM. ngay ngà tư dường Nguyền Oanh và dại THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY lộ Xuyên Á. Từ khu cản hộ này chi mất 2km đế có thể tới khu siêu thị

Metro Hiệp Phủ. khu phần mềm

Quang Trung, trường học, bệnh viện và tuyến tâu diện ngầm trong tương

lai.

 • –  Cao ốc Eden có diện tích khu đất là 6.700m2, gồm 3 khu nhà liền kề cao 18 tầng và 2 tầng hẩm.

 • –  Tháng 11 2007, Eden được khới còng xây dụng và công bố giá bán. Thời gian hoàn thành dự THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY kiến là tháng 9 2009.(21 09 07 lìttp: www.pindcx.vn)

Trên đây là một số những dự án sè và đang được thực hiện trên địa bàn TP.HCM. Từ nhũng dự án này. ta có thê nhận thấy khi các doanh nghiệp tư nhân ‘‘nhảy” vào thị trường bất động sân đà mang lại nhừng lợi ích cho thị trường này nói riêng và cho nền kinh tế nước ta nói chung.

1.1 Mj.ukhjg. THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY tfg:

 • –  Thành phần kinh tế tư nhân, mà đại diện ở dày lả các doanh nghiệp tư nhân kinh doanh trong lĩnh x ực bất động sán. đà góp phần khắc phục tinh trạng thất nghiệp, lâm gia tăng thu nhập cho xã hội.

 • –  Tạo ra dộng lực kinh tế và môi trường cạnh tranh nhẩm thúc dầy nền kinh tế phát triển. Trong điều kiện hội nhập với nền kinh tế thế giới, đê có thê cạnh tranh được với các công ty kinh doanh THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY bất động san nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước phái biết phát huy những tiềm lực săn có. đồng thời phải đặt vấn dể chất lượng công trinh lên hàng đầu dề có thế tồn tại lâu dài trên thị trường vốn “nóng lạnh that thường” này.

 • –  Mớ rộng quan hệ làm hợp tác với các nước khác, góp phần thu hút các nguồn vốn nước ngoài, làm giàu cho xà hội. Theo thống kê cùa Cục Đầu tư nước ngoài, tính đen het THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCMHIỆN NAY tháng ỉ 1/2007, tông von đau tư nước ngoài đà vượt 15 tỷ USD. Gần 5,7 tỳ USD đô vào dịch vụ, trong đó von đau tư cho xây dựng càn hộ, văn phòng cho thuê chiếm cao nhất, khoảng 2,5 tỳ UDS. Tỳ trọng ngành dịch vụ tàng dột hiến, chiếm đến 33% so dự án và trên 42% so von đầu tư. Dầu tư vượt con so dự kiên cùa ca năm 2 tỷ USD, dạt THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY mức kỹ lục từ trước đen nay, trong đó có gần 1.300 dự án mới được cap giấy chứng nhận đầu tư với tông vốn đàng ký trên 13,4 tỳ

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ chính sách tạo động lực làm việc cho giảng viên trường cao đẳng kinh tế công nghiệp hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ đẩy mạnh hoạt động marketing tại ngân hàng việt nam thịnh vượng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Lập trình hệ thống nhúng với raspberry
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY
THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM HIỆN NAY
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart