Thực trạng thực hành phục hồi chức năng vận động cho người chăm sóc chính của người bệnh đột quỵ não liệt nửa người tại bệnh viện y học cổ truyền nghệ an năm 2022

98.000

Category:

Thực trạng thực hành phục hồi chức năng vận động cho người chăm sóc chính của người bệnh đột quỵ não liệt nửa người tại bệnh viện y học cổ truyền nghệ an năm 2022

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Thực trạng thực hành phục hồi chức năng vận động cho người chăm sóc chính của người bệnh đột quỵ não liệt nửa người tại bệnh viện y học cổ truyền nghệ an năm 2022

Thực trạng thực hành phục hồi chức năng vận động cho người chăm sóc chính của người bệnh đột quỵ não liệt nửa người tại bệnh viện y học cổ truyền nghệ an năm 2022

fff

Thực trạng thực hành phục hồi chức năng vận động cho người chăm sóc chính của người bệnh đột quỵ não liệt nửa người tại bệnh viện y học cổ truyền nghệ an năm 2022

fff

Thực trạng thực hành phục hồi chức năng vận động cho người chăm sóc chính của người bệnh đột quỵ não liệt nửa người tại bệnh viện y học cổ truyền nghệ an năm 2022

fff

Thực trạng thực hành phục hồi chức năng vận động cho người chăm sóc chính của người bệnh đột quỵ não liệt nửa người tại bệnh viện y học cổ truyền nghệ an năm 2022

fff

Thực trạng thực hành phục hồi chức năng vận động cho người chăm sóc chính của người bệnh đột quỵ não liệt nửa người tại bệnh viện y học cổ truyền nghệ an năm 2022

fff

Bộ Y TÉ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIÈU DƯỠNG NAM ĐỊNH


ĐẶNG THỊ HIẺN


THỰC trạng THựC HÀNH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẶN ĐỌNG CHO NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH CỦA NGƯỜI BỆNH ĐỌT QUỴ NÀO LIỆT NƯA NGƯỜI TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC TRUYÉN NGHẸ AN NĂM 2(122

BẤO CÁO CHUYÊN ĐẼ TÓT NGHIỆP

NAM ĐỊNH-2022 LỜI CẨM ƠN

Tói xin gứi lời cám ơn chân thành nhất tới Ban Giám hiệu trường Đại học Điều Dường Nam Định. Phòng Quân lý đ«ão tạo sau đại học củng các thay cò giáo trong toàn trưởng đà tạo điểu kiện giúp đờ tòi Thực trạng thực hành phục hồi chức năng vận động cho người chăm sóc chính của người bệnh đột quỵ não liệt nửa người tại bệnh viện y học cổ truyền nghệ an năm 2022 trong suốt quá trinh học tập tại trưởng.

Tòi xin bày tõ lòng biết ơn chân thành và sầu sắc nhất tới TS.BS. Ngô Huy Hoàng đà tận tinh hướng dần tỏi trong quá trinh thực hiện chuyên để tốt nghiệp này.

Tôi xin chán thành cam ơn các bác sỳ, điều dường và người bệnh tại Bệnh viên Y học Cố truyền Nghệ An đà quan tàm giúp đờ tạơ điều kiện thuận lơi chơ tôi đi học vã thực hiện chuyên đề.

Cuối Thực trạng thực hành phục hồi chức năng vận động cho người chăm sóc chính của người bệnh đột quỵ não liệt nửa người tại bệnh viện y học cổ truyền nghệ an năm 2022 cùng, tôi xin được gứi lời câm ơn tới gia đình và bạn bè đâ luôn giúp đờ tói trong quá trinh thực hiện chuyên đề.

A’n? chân thành cảm ơn!

Nghệ An. tháng ỈO năm 2022

Học viên

Đặng Thị Hiển

LÒI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây lã chuyên đề của liêng tôi. (lo chính tôi thực hiện dưới sự hưởng dấn của Thầy hướng dẩn. tat cã các so liệu trong báo cáo này chưa được công Thực trạng thực hành phục hồi chức năng vận động cho người chăm sóc chính của người bệnh đột quỵ não liệt nửa người tại bệnh viện y học cổ truyền nghệ an năm 2022 bo trong bat cử còng trinh nào khác. Neu có điều gi sai trái tòi xin hoãn toàn chịu trách nhiệm.

Nghệ An, tháng 10 năìỉì 2022

Học viên

Đặng Thị Hiền

<<<123>>>

3

DANH MỤC CHC VIÉT TAT

BHYT

Báo hiềm y tế

CBYT

NCS

Cán bộ y te Người chăm sóc

ĐD

Điều dường

PHCN:

Phục hoi chức năng

TBMMN

THA

Tai biến mạch máu não Táng Thực trạng thực hành phục hồi chức năng vận động cho người

WHO

World Health Organization Tỏ chức V te the giới

DANH MỤC HỈNH, ẢNH

Hình 1.1. Các (lạng đột quỵ

Hĩnh 1.2. Nằm ngửa

Hình 1.3. Năm nghiêng sang bẽn liệt

Hĩnh 1.4. Nằm nghiêng sang bẽn lảnh

Hĩnh 1.5. Lãn sang bẽn liệt

Hình 1.6. Lăn sang bèn lành Thực trạng thực hành phục hồi chức năng vận động cho người chăm sóc chính của người bệnh đột quỵ não liệt nửa người tại bệnh viện y học cổ truyền nghệ an năm 2022 15

Hình 1.7. Lăn sang bèn lành

Hĩnh 1.8. Di chuyển tử giường sang xe lãn vã ngược  lại

Hình 1.9 Di chuyền từ giường sang xe lăn và ngược  lại

Hình 1.010. Di chuyến từ giường sang xe lăn và ngược lại

Hĩnh 1.11. Nâng hông lẻn khôi mặt giường

Hình 1.12. Cài hai tay đưa lên phía đầu Thực trạng thực hành phục hồi chức năng vận động cho người chăm sóc chính của người bệnh đột quỵ não liệt nửa người tại bệnh viện y học cổ truyền nghệ an năm 2022

Hình 2.1. Nhân viên y tế đi buồng

Hĩnh 2.2. Ong Hoàng Vãn B được hướng dần tập bước lên bậc

Hĩnh 2.3. Mầu co cứng

Hình 2 4;2.5. Õng Nguyễn Văn A (tang phục hồi vận động khớp khuỷu tay..32

Hĩnh 2.6. Bà Bùi Tin B đang được phục hói vận động khóp gối. khớp háng..34

Hình Thực trạng thực hành phục hồi chức năng vận động cho người chăm sóc chính của người bệnh đột quỵ não liệt nửa người tại bệnh viện y học cổ truyền nghệ an năm 2022 2.7 Người bệnh (tang (tược (tiên chàm kết hợp chiếu đèn hồng ngoại….35

Hình 2.8 Phòng Phục hồi chức năng của bệnh viện…………………………………36

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thực trạng thực hành phục hồi chức năng vận động cho người chăm sóc chính của người bệnh đột quỵ não liệt nửa người tại bệnh viện y học cổ truyền nghệ an năm 2022”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thực trạng thực hành phục hồi chức năng vận động cho người chăm sóc chính của người bệnh đột quỵ não liệt nửa người tại bệnh viện y học cổ truyền nghệ an năm 2022
Thực trạng thực hành phục hồi chức năng vận động cho người chăm sóc chính của người bệnh đột quỵ não liệt nửa người tại bệnh viện y học cổ truyền nghệ an năm 2022
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart