thực trạng và giải pháp quản lý ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh kiên giang

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

thực trạng và giải pháp quản lý ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh kiên giang

thực trạng và giải pháp quản lý ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh kiên giang

fff

thực trạng và giải pháp quản lý ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh kiên giang

fff

thực trạng và giải pháp quản lý ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh kiên giang

fff

thực trạng và giải pháp quản lý ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh kiên giang

fff

thực trạng và giải pháp quản lý ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh kiên giang

fff

thực trạng và giải pháp quản lý ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh kiên giang

fff

Thực trọng và gỉái pháp (Ịuòn lý ỏ nhiễm mỏi rrường ớ các khn cõng nghiệp trẽn <iịa bàn rinh KG

LỜI CẢM TẠ

Đe hoàn thành luân vẵn tốt nghiệp này. em đà nhận được rất nhiều sự giúp đờ. động viên, chi dần tân tinh cúa quý thầy cô và quý co quan

Trước hết. em xin gửi lời câm ơn chân thành nhất đến thầy Nguyễn Tan Tài giang viên Khoa Kinh Te & Quân Trị Kinh Doanh – thay đã hướng dần. giúp đờ em rat nhiều, tạo điều kiên thuận loi đế em có thế hoàn thành tốt bài luận vãn

Em xin chân thành câm ơn các thầy, cô đà day dỏ em trong suốt 4 năm vừa qua. Thầy, cô đà cho em một hành trang lý lường nhất đè bước vào đời đó Là kiến thức và mềm tin vào tương lai.

thực trạng và giải pháp quản lý ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh kiên giang Em xin gưi lời cam ơn chân thành đến chị Phùng Thi Bích Lam cùng tâp thê các anh. chị đang còng tác tại Chi cục Bão Vệ Mòi Trưởng tinh Kiên Giang đà tạo điều kiện lốt nhai và cung cap cho em những thòng tin cần thiết cho bâi luận văn.

Em xin cám ơn ban quan lý Khu càng cá Tắc cậu và phòng Tài Nguyên MÒI

TntArtiH’                 V’ ĩ irrvnn rto mma *■**■»»> liâu ‘À                                                                  tUíá* 4Â

Thầy NGUYỄN TẤN TÀI                     CAO thực trạng và giải pháp

quản lý ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh kiên giang THỊ BÍCH NGỌC

Sinh viên thực hiện

Cao Thị Bích Ngọc

Mă sổ lớp: KT0790AĨ

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan: để tài này là do chinh tôi thực hiện, các số liệu thu thập được và kết quà phân tích trong đề tài lã hoàn toàn trung thực, đề tâi không trùng VỚI bất kỳ đề tài khoa học nào.

Cần Thơ. ngày 27 tháng 04 năm 2011

Sinh viên thực hiện

NHẬN XÉT CỦA Cơ QUAN thực trạng và giải pháp quản lý ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh kiên giang THựC TẬP

BẤN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẦN

BẢN NHẶN XÉT CÙA GIÁO X IÊN PHẤN BIỆN

MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: PHÀN GIỚI THIỆU

  • 1.3.3.  Đối thực trạng và giải pháp quản lý ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp trên

địa bàn tỉnh kiên giang tượng nghiên cứu:

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

  • 2.1.1.1……………………………………………………………………………………………………..

trường và ô nhiễm môi trường:

2.1.12 Tài nguyên:

ứ. Theo quan hệ với con thực trạng và giải pháp quản lý ô nhiêm môi trường ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh kiên giang người:

b

phương thức và khá năng tải lạo:

2.1.1.3

nhiễm môi trường nước:

nhiễm không khí:

  • 2.1.1.6,    Bui: ……….. ……………………………………………………………………………… 8

  • 2.1.1.7.  Chất thực trạng và giải pháp quản lý ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp

trên địa bàn tỉnh kiên giang thái ran:

2.1.18. Bão yê môi trường:

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

GVHD: Nguyễn Tần Tài

SVTH: Cao Thi Bích Ngọc

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “thực trạng và giải pháp quản lý ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh kiên giang”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hiệu quả bổ sung hebi mam hoặc bổ sung đa vi chất dinh dưỡng để cải thiện tình trang thiếu máu của phụ nữ có thai
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
VI KHUẨN VIBRIO CHOLERAE VÀ BỆNH TẢ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
36.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ đánh giá việc thực hiện quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo rà soát tình hình thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tài Liệu Tái Cơ Cấu Thương Mại Việt Nam-Asean.pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
68.000
Sold by
@ xcnguyen220
thực trạng và giải pháp quản lý ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh kiên giang
thực trạng và giải pháp quản lý ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh kiên giang
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart