THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU NHÂN CỦA CÔNG TY TNHH CAO PHÁT VÀO THỊ TRƯỜNG HÀ LAN ĐẾN NĂM 2020

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU NHÂN CỦA CÔNG TY TNHH CAO PHÁT VÀO THỊ TRƯỜNG HÀ LAN ĐẾN NĂM 2020

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU NHÂN CỦA CÔNG TY TNHH CAO PHÁT VÀO THỊ TRƯỜNG HÀ LAN ĐẾN NĂM 2020

fff

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU NHÂN CỦA CÔNG TY TNHH CAO PHÁT VÀO THỊ TRƯỜNG HÀ LAN ĐẾN NĂM 2020

fff

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU NHÂN CỦA CÔNG TY TNHH CAO PHÁT VÀO THỊ TRƯỜNG HÀ LAN ĐẾN NĂM 2020

fff

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU NHÂN CỦA CÔNG TY TNHH CAO PHÁT VÀO THỊ TRƯỜNG HÀ LAN ĐẾN NĂM 2020

fff

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU NHÂN CỦA CÔNG TY TNHH CAO PHÁT VÀO THỊ TRƯỜNG HÀ LAN ĐẾN NĂM 2020

fff

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU NHÂN CỦA CÔNG TY TNHH CAO PHÁT VÀO THỊ TRƯỜNG HÀ LAN ĐẾN NĂM 2020

fff


BỌ TÀI (HÌNH TRƯỜNG DẠI HỌC TÀI CHÍNH – -MARKETING


KHOA THƯƠNG MẠI K>K>Qcges

LÊ THỊ VANG

LỚP: 11DKQ1

CHUYÊN ĐỀ TÔT NGHIỆP

PÉ TÀI:

THựC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THỨC ĐẢY XUẲT KHAU HẠT ĐIÊU NHÂN CỬA CÔNG TY TNIIH C AO PHÁT

VÀO THỊ TRƯỜNG HÀ LAN DÉN NĂM THỰC trạng và giải PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU NHÂN CỦA CÔNG TY TNHH CAO PHÁT VÀO THỊ TRƯỜNG HÀ LAN ĐẾN NĂM 2020

2020.

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH


Tp. HÒ CHÍ MINH NÃM 2015( HUYÊN NGÀNH: KINH DOANH QUÓC TÉ

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẢN: ThS. VÀN ĐỨC LONG

BỌ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG DẠI HỌC TÀI CHỈNH – -MARKETING KHOA THƯƠNG MẠI ĩOỉoCDcốcg

LÊ THỊ VANG

LỚP: 11DKQ1

CHUYÊN ĐÈ TÓT NGHIỆP

DẺ TÀI:

THựC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THỨC ĐẢY XUẲT KHẢƯ HẠT ĐIÈU NHÂN CỬA ( ÔNG TY TNHH CAO PHÁT

VÀO THỊ TRƯỜNG HÀ LAN DẺN NĂM THỰC trạng và giải PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU NHÂN CỦA CÔNG TY TNHH CAO PHÁT VÀO THỊ TRƯỜNG HÀ LAN ĐẾN NĂM 2020

2020.

NGÀNH: QUÂN TRỊ KINH DOANH

( HUYÊN NGÀNH: KINH DOANH QUÓC TÉ

GIÁO VIÊN HƯỚNG DÁN:

ThS. VÃN ĐỨC LONG

Tp. Hồ CHÍ MINH NĂM 2015

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên em xin chân thành cám ơn tập thề quý Thầy Cồ trường Đại Học Tài Chinh – Marketing, quý Thầy, Cô khoa Thương Mại trong suốt thời gian qua đà truyền đạt cho em không nhùng nguồn kiến thức chuyên mòn mà côn cà kinh nghiệm sống THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU NHÂN CỦA CÔNG TY TNHH CAO PHÁT VÀO THỊ TRƯỜNG HÀ LAN ĐẾN NĂM 2020 . Đặc bièt. em xin chân thành căm ơn thầy giáo, Thạc sĩ Vãn Đức Long, người đà hướng dẫn và giúp đờ em tận tinli trong suốt thời gian thực tập vừa qua. đà dành không ít thời gian giúp em giãi đáp mọi thắc mắc để hoàn thành bài báo cáo này.

Em cùng xin gửi lời câm ơn chân thành đến Ban Giám Đốc. quý cô. chú cùng với các anh. chị trong Công ty TNHH Cao Phát đà tạo mọi điều kiện THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU NHÂN CỦA CÔNG TY TNHH CAO PHÁT VÀO THỊ TRƯỜNG HÀ LAN ĐẾN NĂM 2020 thuận lợi cho em trong thời gian qua. Em xin chân thành câm ơn chị Cao Thị Huỳnh Liên và chị E)ào Thị Lan đà tận tinh chì dần và hỏ trợ em có điều kiện tiếp cận môi trường làm việc thực tế. cùng như cung cấp chi tiết các số liệu vã quy trinh sàn xuất giúp em có được nguồn kiến thức hữu ích đề hoàn thành bài báo cáo và cá những kinh nghiệm quý giá cho công việc sau này.

Khoáng thòi gian thực THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU NHÂN CỦA CÔNG TY TNHH CAO PHÁT VÀO THỊ TRƯỜNG HÀ LAN ĐẾN NĂM 2020 hành vừa qua có ý nghĩa rất khi dối với thời sinh viên cùa em. Tuy nhiên, với vốn kiến thức hạn hẹp và sự bờ ngờ khi lần đầu tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế nên chắc chăn trong thời gian thực tập em đà phạm nhiều sai sót. kinh mong nhận được sự chia sè cùa quý Thầy, Cô. ban Giám Đốc. quý Có, Chú và Anh, Chị tại Công ty TNHH Cao Phát.

Cuối cùng em xin gửi đến THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU NHÂN CỦA CÔNG TY TNHH CAO PHÁT VÀO THỊ TRƯỜNG HÀ LAN ĐẾN NĂM 2020 quý Thầy, Cô trường Đại học Tài Chinh – Marketing cùng Ban Giám Đổc, quý Cô, Chú và Anh. Chị trong Công ty TNHH Cao Phát lời câm ơn. lởi chúc sức khóe và lời chão thân ái!

NHẢN XÉT CÙA Cơ QUAN THựC TẠP

eCAQPHAT

3MV aicna tux OHKW RVU

………………………. ngày……tháng……năm 2015

ĐIẾM VÀ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẢY XUẤT KHẢU Hạt điều nhân Của công ty tnhh CAO PHÁT VÀO THỊ TRƯỜNG HÀ LAN ĐẾN NĂM 2020 NHẬN XÉT CÙA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẦN

Tp.HÒ CHÍ .MINH, ngày…..tháng…….năm 2015

BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ MÉT TÁT

o TNHH: Trách Nhiệm Hừu Hạn o BHXH: Bao Hiềm Xà Hội o HE)LĐ: Hợp đồng lao động o BHYT: Bão hiếm y tế o BHYT: Bão Hiếm Y Tế o SX THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU NHÂN CỦA CÔNG TY TNHH CAO PHÁT VÀO THỊ TRƯỜNG HÀ LAN ĐẾN NĂM 2020 -KD: sàn xuất – kinh doanh o TNDN: thu nhập doanh nghiệp o UBNN: ủy ban nhân dân o DN: Doanh nghiệp

o NHTM: Ngân hàng thuong mại

SVTH: Lê Thị Vang

Trang 2


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU NHÂN CỦA CÔNG TY TNHH CAO PHÁT VÀO THỊ TRƯỜNG HÀ LAN ĐẾN NĂM 2020”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bộ đề thi học kỳ 2 văn 6 chuẩn cấu trúc mới 2022 2023 (1)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
17.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU NHÂN CỦA CÔNG TY TNHH CAO PHÁT VÀO THỊ TRƯỜNG HÀ LAN ĐẾN NĂM 2020
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU NHÂN CỦA CÔNG TY TNHH CAO PHÁT VÀO THỊ TRƯỜNG HÀ LAN ĐẾN NĂM 2020
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart