Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2015 đến nay – Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2015 đến nay – Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030

Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2015 đến nay – Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030

fff

Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2015 đến nay – Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030

fff

Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2015 đến nay – Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030

fff

Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2015 đến nay – Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030

fff

Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2015 đến nay – Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030

fff

Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2015 đến nay – Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030

fff

MỤC TIÊU NGHIÊN

CỨUTiang 1

MỤC LỤC

MỤC LỤC BẢNG

MỤC LỤC BIÉU ĐÒ

DANH MỤC CHỮ VIÉT TẮT

Tiếng Việt

 • 1. Bộ NN&PTNT: Bộ Nông Nghiệp và Phát trièn Nòng thôn

 • 2. HTX: Hợp tác xà

 • 3. KHKT: Khoa học kì thuật

Tiếng Anh

 • 1. EU: Liên Minh Châu Âu

 • 2. VICOFA: Hiệp Hội Cà phê Việt Nam

 • 3. ICO: Hiệp Hội Cà phê Thế giới

 • 4. Europa: Website Liên Minh Châu Âu

 • 5. Eurostat: Website thống kê cùa Liên minh Châu Âu

 • 6. 4C (Common Code for the Coffee Community): Bộ Quy tắc chung cho Cộng đồng cà phê

 • 7. ASEAN’ (Association of Southeast Asian Nations): Hiệp hội các quốc Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2015 đến nay – Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030 gia Đông Nam Á

 • 8. EC (European C ommission): ưy ban Châu Au

 • 9. EU (Euro): Đơn vị tiền tệ cua Liên Minh Châu Âu

 • 10. WTO (World Trade Organization): Tô chức thương mại thế giới

CHƯƠNG 1: CHƯƠNG MÒ ĐẦU

1.1. GIỚI THIẸU TÍNH CẤP THIÉT CỦA ĐÈ TÀI •

Việt Nam tiếp nhận cây cà phê vào năm 1888 qua con đường truyền đạo cua người Pháp, được trồng đầu tiên ở hai tinh Quãng Binh và Quàng Trị Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2015 đến nay – Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030 . sau đó lan sang các tinh khác. Trai qua hon 1 thế kỳ’ với nhiều thăng trầm, đến nay cây cà phê đà có mặt ở hầu khắp các vùng trên đất nước, và trớ thành một ngành sàn xuất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Hiện cà nước ta có hơn 571.000 hecta cà phê, thu hút gần 1 triệu lao động. Năm 2012, Việt Nam sân xuất 1.760.000 tấn cà phê và doanh thu lên đến 2 Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2015 đến nay – Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030 ,3 tỷ đô la. Dù là nước sinh sau de muộn, nhưng vị thế cúa sàn phẩm cà phê Việt Nam ngày câng được nâng cao trên trường quốc tế. được Hội đồng cà phê thế giới và nhiều khách hãng đánh giá cao (ngang với cà phê Uganda và cao hon nhiều nước khác) về hương vị chất lượng tự nhiên. Cây cà phê đà trớ thành một trong những cây công nghiệp quan trọng bậc nhất, là mặt hàng xuất khấu chú lực trong ngành Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2015 đến nay – Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030 nông sân. kim ngạch xuất khâu chi đứng sau lúa gạo, mồi nãm đóng góp trên dưới 500 triệu USD chơ nền kinh tế, là một trong 10 mặt hàng xuất khấu quan trọng nhất của nước ta. Tháng 8-2013, tạp chi Le Point (Pháp) đà có bài viết quan tâm đến thực trạng xuất khẩu cà phê ở Việt Nam với nhan đề “Việt Nam, ông hoàng mới trong ngành cà phê”. Theo tạp chi nãy, hiện nay Việt Nam đà Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2015 đến nay – Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030 trở thành nơi sán xuất cà phê đủng thứ 2 thế giới, chi sau Brazil và là nhà cung ứng hàng đầu cho Pháp.

Các thị trường chinh cua cà phê Việt Nam trên trường quốc tế baơ gồm: Hoa Kỳ, EƯ. Nhật Băn. Hàn Quốc. Trong đó. ELI được đánh giá lã thị trường tiềm năng nhất với số dân lớn và nhu cầu tiêu thụ mạnh tăng theo từng năm. Với việc gia nhập WT0 cũng như với những biến động thất thường Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2015 đến nay – Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030 cứa nền kinh tế sau khi trái qua cuộc khùng hoàng kinh tế thế giới mà cà EU lẫn Việt Nam đều chịu ảnh hưởng, việc xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU đang có được những thuận lợi và đồng thời gặp phái nhùng khó khăn nhất định. Hiện Việt Nam đang được hường ưu đãi thuế quan phổ cập (GPS) cua EU. với mức thuế giâm trung binh 3,5 điềm phần trăm. Ngoài ra, Eư cũng đà còng nhận Cục Quan Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2015 đến nay – Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030 lý chất lượng nông lâm sàn và thúy sân (Natiqad) đũ tiêu chuẩn kiếm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đê xuất vào Eư (năm 2011), tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc kiềm tra và xuất hàng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó. ngành sân xuất và kinh doanh xuất khâu cà phê Việt Nam dã bộc lộ nhiều khiếm khuyết. Giá xuất khấu cà phê thường bị thua thiệt, chi bang 70 -80% giá cà phê cùng loại cũa thị Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2015 đến nay – Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030 trường thế giới (vào ngày 12-11-2013. cà phê Việt Nam xuất sang London chì được chảo mua ờ mức 1.468 USD tấn – thấp nhất kề từ ngày 15/6 2010 theo số liệu của Reuters), gây thiệt hại lớn cho người sân xuất, người kinh doanh xuất khấu cà phê và lợi ích quốc gia. Nhận thấy được vị tri qua trọng của EU trên thị trường cà phê. cần phái có những giãi pháp đúng dẩn và cấp thiết nhăm Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2015 đến nay – Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030 đầy mạnh kim ngạch -xuất khấu cà phê trong những năm tiếp theo.

Với nhũng lý do trên, tôi quyết định nghiên cứu đề án: ‘‘Thực trạng xuất khâu cà phê Việt Nam sang thị trường EƯ giai đoạn 2010 đến nay – Giài pháp thúc đầy xuất khẩu đến năm 2020"

Đồng thời, qua đề án này, tòi mong muốn có thế áp dụng những kiến thức đà liếp nhận được vào thực tế. hiếu được thực trạng, mặt thuận lợi và Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2015 đến nay – Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030 khó khản trong vấn dề xuất khấu cà phè nước ta sang thị trường EƯ, đồng thời dề xuất những giãi pháp hừu ích. thiết thực nhẩm đây mạnh xuất khâu và cũng cố thêm hĩnh ảnh thương hiệu cà phê Việt trong mắt bạn bè quốc tế.

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN cứu

$ Nắm rõ tình hình xuất khấu cà phê cùa Việt Nam nói chung, và sang thị trường EU nói riêng (về mặt sỗ liệu và những biến dộng thề hiện qua Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2015 đến nay – Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030 các dử liệu thứ cấp)

$ Xác định đúng dẩn đâu là điếm mạnh, điểm yếu của các doanh nghiệp xuất khâu cà phê hiện nay

ộ Xác định rõ ràng đâu lả thuận lợi. khó khản khi xuất khấu cà phê sang thị trường

EU

ộ Từ dô. vận dụng những kiến thức có dược, dưa ra các giãi pháp mới. thiết thực nhằm khắc phục diêm yếu. phát huy điểm mạnh, giâm thiếu khó khăn, rủi ro. cũng như Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2015 đến nay – Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030 tận dụng những thuận lợi trong xuất khẩu cả phê.

$ Qua đó. có thê biết cách thu thập số liệu, hiểu được số liệu thống kê, tống hợp thông

GVHD: Ths. ĐOÀN NAM HẢI

SVTH: NGUYỀN THỊ NHẶT HÀ

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2015 đến nay – Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
một số đặc điểm bệnh lý bệnh viêm phổi ở chó gây bệnh thực nghiệm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý chất lượng đào tạo tại đại học thăng long
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
32.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Congchuatinhkhoi hoangtuech hoang tu ech
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Tổng quan về nhà máy nhiệt điện (Nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện Trình độ Trung cấp)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Sự Trung Thành Thương Hiệu Của Người Tiêu Dùng Việt Nam Trong Nhóm Hàng Tiêu Dùng Nhanh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2015 đến nay – Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030
Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2015 đến nay – Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart