(Tiểu luận) báo cáo bài tâp lớn kỹ thuật vi xử lý đề tài thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông

98.000

Category:

(Tiểu luận) báo cáo bài tâp lớn kỹ thuật vi xử lý đề tài thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Tiểu luận) báo cáo bài tâp lớn kỹ thuật vi xử lý đề tài thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông

(Tiểu luận) báo cáo bài tâp lớn kỹ thuật vi xử lý đề tài thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông

fff

(Tiểu luận) báo cáo bài tâp lớn kỹ thuật vi xử lý đề tài thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông

fff

(Tiểu luận) báo cáo bài tâp lớn kỹ thuật vi xử lý đề tài thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông

fff

(Tiểu luận) báo cáo bài tâp lớn kỹ thuật vi xử lý đề tài thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông

fff

(Tiểu luận) báo cáo bài tâp lớn kỹ thuật vi xử lý đề tài thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông

fff

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐIẸN – ĐIỆN TỬ

ĐẠI HỌC

BACH KHOA

BÁO CÁO BÀI TÂP LỚN

KỸ THUẬT VI xù* LÝ

ĐẺ TÀI: THIẺT KÉ HỆ THÔNG ĐIÈU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG

Giàng viên hướng dần: TS.Nguyễn Hoàng Dũng

Sinh viên thực hiện: Đỗ Kim Hoàn

MSSV: 20192862

Mục lục

Danh mục (Tiểu luận) báo cáo bài tâp lớn kỹ thuật vi xử lý đề tài thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông bảng .. biêu và hình vẽ 4

Lời mo’ đầu

Lời cam đoan

Chuong 1: Tông quan chung về đề tài thiết kế

  • 2.2.  IC 74HC595 (Tiểu luận) báo cáo bài tâp lớn kỹ thuật vi xử lý đề tài thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông 14

Chương II: Quy trình thict kc de tài (Tiểu luận) báo cáo bài tâp lớn kỹ thuật vi xử lý đề tài thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông 25

2.5.1 Mạch vẽ nguyên lỹ bang Kicad sử dụng vi xừ lỹ STM32F103C8T6

2.5.2. Vê mạch bảng Altiuin cho kit STM32F103C8T6

  • 2.6.  Lãm mạch (Tiểu luận) báo cáo bài tâp lớn kỹ thuật vi xử lý đề tài thiết kế hệ thống điều

khiển đèn giao thông in

Chương III: Kct quả và thảo luận

1. Dật vấn đề

  • 2.1.  Kết quà mô phòng trên proteus47 (Tiểu luận) báo cáo bài tâp lớn kỹ thuật vi xử lý đề tài thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông

Tài liệu tham khảo

Danh mục bống biêu và hình vẽ

1. Hình vẽ

Hình 1: Sơ đồ chân vi xử lý STM32F103C8T6

Hình 2: cấu tạo Kit STM32F103C8T6 BluePilI

Hinh 3: IC 74HC595

Hinh 4: Sơ đồ chân IC 74HC595

Hình 5: Sơ đồ chân (Tiểu luận) báo cáo bài tâp lớn kỹ thuật vi xử lý đề tài thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông cùa Led 7 đoạn

Hĩnh 6: Các linh kiện cho mạch mô phỏng

Hĩnh 7: Sơ đổ mạch mô phỏng

Hình 8: Chọn bộ dao động ngoài cho vi xử lý

Hĩnh 9: Sơ đổ chân của vi xử lý sau khi đà cẩu hình

Hĩnh 10: cấu hình xung nhịp cho vi xử lý

Hình 11: Chọn tạo file HEX sau khi build code

Hình 12: Code logic cua mạch

Hĩnh 13: Sơ đồ nguyên lý mạch cho (Tiểu luận) báo cáo bài tâp lớn kỹ thuật vi xử lý đề tài thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông vi xử lý trên Kicad

Hĩnh 14: Khối nguồn cho vi xử lý

Hình 15: Khối tạo dao động ngoài cho vi xù lý

Hĩnh 16: Khối chân nạp cho vi xú lý

Hĩnh 17: Khối ổn áp cho vi xử lý

Hình 18: Khối điều khiên led 7 đoạn cùa mạch

Hĩnh 19: Sơ đồ nguyên lý cho kit STM32F103C8T6 ĐỉuePill vê trên Altium

Hĩnh 20: sắp xếp linh kiện trên mạch PCB cho Kit

Hình 21: Mạch (Tiểu luận) báo cáo bài tâp lớn kỹ thuật vi xử lý đề tài thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông PCB sau khi đi dày

Hĩnh 22: Sơ đồ mạch sau khi hoàn thiện

Hĩnh 23: Đánh giấy giáp cho bề mạch phíp đong

Hình 24: Là mạch in

4

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) báo cáo bài tâp lớn kỹ thuật vi xử lý đề tài thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) báo cáo bài tâp lớn kỹ thuật vi xử lý đề tài thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông
(Tiểu luận) báo cáo bài tâp lớn kỹ thuật vi xử lý đề tài thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart