(Tiểu luận) báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh

98.000

Category:

(Tiểu luận) báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Tiểu luận) báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh

(Tiểu luận) báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh

fff

(Tiểu luận) báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh

fff

(Tiểu luận) báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh

fff

BỌ CỘNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TÉ ĐỘI NGOẠI KHOA TÀI CHÍNH – KÊ TOAN

—oOo—


KINH ■■ If mil NGOẠI

BÁO C ÁO THựC’ TẠP TÓT NGHIỆP

ĐÊ TÀI: KE TOÁN DOANH THI. CHI PHÍ. XẤC ĐỊNH KÊT QUẢ KINH DOANH

ĐƠN VỊ THỰC TẠP: CÓNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN TAI QUÓC TẺ TRỌNG Khang

GIĂNG VIÊN HƯỚNG DẰN : THS.PHẠM HẲI LÝ SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYÊN THỊ NGỌC DUNG LỚP: CDKTDN22K MSSV: 1811297

KHOÁ: 22

BỌ CỘNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO đẳng kinh té đội ngoại KHOA TÀI CHÍNH – KÊ TOÁN —oOo—


TRƯỚNG CAOĐÍHG

KINH TÊ ĐÔI NGOẠI

BÁO CẢO THỰC TẬP TÓT NGHIỆP

ĐẺ TÀI: KẺ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ (Tiểu luận) báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh , XÁC ĐỊnH KEt quà kinh doanh

ĐỢN vị thực TẠP: CÔNG TY TNHH THƯƠNG .MẠI VẬN TẢI QUÓC TẺ TRÒNG Khang

GIÀNG VIÊN HƯỞNG DÂN : THS.PHẠM HÀI LÝ SINH TÊN THỰC HIỆN: NGUYÊN thị ngọc dưng LỚP: CDKTDN22K MSSV: 1811297

KHOẢ: 22

KẸ TOÁN DOANH THI’. CHI PHÍ VẢ           GVHD: PHẠM HÃI LÝ

XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH

LỜI CẤM ƠN

Thưa quý thầy cô!

VỚI những kiến (hire (Tiểu luận) báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh có được trong suốt 3 năm qua. những kinh nghiệm thực tế trong suốt quá trinh thực tập. đặc biệt là hoàn thành báo cáo thực tập này. Đây không phái lã sư nồ lực của riêng băn thân em. mà còn là kết quã cùa nhiều người giúp đờ em trong thời gian qua.

Em muộn gưi lời tri ân chân thánh đến Ban Giám Hiệu, quỹ thầy cô trường Cao Đăng Kinh Tể Đối Ngoại. Các thầy cô đã hết lòng truyền đạt kiến thức (Tiểu luận) báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh cho em trong suốt 3 năm học vừa qua. Kiến thức này là hành trang quý giúp em tự tin hơn khi rời ghề nhà trường, bước vào cuộc sống cùng như công việc của em trong ttrơng lai.

Em cũng xin gửi lới căm ơn sâu sắc đến quý thầy cô khoa Tải Chinh Kể Toàn, cô Phạm Hai Lý – cô đà tận tinh hướng dẫn. dành thời gian quỷ bão cùa minh sứa chữa những lối sai. động viên em trong suốt thời gian thực (Tiểu luận) báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tập. cùng như thực hiện báo cão nảy.

Đồng thời em cũng cạm ơn Ban Giâm Đốc, các anh chi trong cõng tỵ TNHH Thương Mại Vận Tai Quốc Te Trọng Khang đă tạo điều kiện cho em được làm việc và học tập trong suỏt thời gian thực táp. Tuy rằng thời gian thực táp ngắn ngúi. nhưng đó lã khoan thời gian quý báo nhát mà em có được.

Tuy nhiên, do thời gian ngắn ngùi cũng với những hạn chế vả kiến thức (Tiểu luận) báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh nên chắc chắn rang bão cáo này không tránh khôi những thiếu xót. em mong nhãn đươc sự chi bão. đóng góp ý kiến cùa quý thầy cò. Ban Giam Hiệu vã các anh chi trong phòng kể toán đê báo cáo thực tập này hoàn chinh hơn.

Lợi cuối cũng, em kinh chúc Ban Giám Hiệu, quý thầy cỏ trường Cao Đằng Kinh Tế Đối Ngoại, các anh chị trong còng ty TNHH Thương Mại Vận Tài Quốc Tế Trọng Khang dổi dào sức khóe. (Tiểu luận) báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh Chúc còng ty ngày càng phát triền và thành công hơn.

Thành phố Hố Chi Minh, ngày tháng năm 2020

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

SVTH: NGUYÊN THỊ NGỌC DUNG

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh
(Tiểu luận) báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart