(Tiểu luận) các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng app shopee food của sinh viên trường đại học nha trang

98.000

Category:

(Tiểu luận) các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng app shopee food của sinh viên trường đại học nha trang

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Tiểu luận) các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng app shopee food của sinh viên trường đại học nha trang

(Tiểu luận) các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng app shopee food của sinh viên trường đại học nha trang

fff

(Tiểu luận) các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng app shopee food của sinh viên trường đại học nha trang

fff

(Tiểu luận) các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng app shopee food của sinh viên trường đại học nha trang

fff

(Tiểu luận) các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng app shopee food của sinh viên trường đại học nha trang

fff

(Tiểu luận) các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng app shopee food của sinh viên trường đại học nha trang

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KINH TÉ

Uhl

OAI HỘC NHA TRANG <     1959 J

OAI HỘC NHA TRANG <     1959 J

PHUONG PHÁP NGHIÊN cưu KHOA HỌC

CÁC YÉU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN HÀNH VI sử DỤNG APP SHOPEE FOOD CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI Học nha

TRANG

Giáo ‘iên Hướng Dẩn : Phạm Thành Thái

Sinh Viên Thực Hiện : Nhóm 1

Lớp : 62KDTM-2

Khánh Hoà -2023

LỜI đầu tiên, chúng em xin cám ơn chân thành đến thầy cô Khoa Kinh Te Trường Đại Học Nha Trang đặc biệt (Tiểu luận) các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng app shopee food của sinh viên trường đại học nha trang là thầy Phạm Thành Thái đà tạo điều kiện thuận lợi cho chủng em học tập và đưa bộ mòn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học vào chương trình giáng dạy.

Bộ môn này đà giúp cho chúng em có thê tiếp cận cùng như tim hiểu được nhiều kiến thức bô ích. thú vị và rất cần thiết cho quá trình học tập. lãm việc cúa chúng em sau này. Đặc biệt, chúng em xin gừi lời cám ơn sâu sắc đen giáng viên bộ môn. trong (Tiểu luận) các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng app shopee food của sinh viên trường đại học nha trang quá trình theo học. chúng em đã có được sự giảng dạy và hướng dần rất tận tinh tử thầy cô.

Tuy nhiên, nhùng kiến thức cùng như kỳ năng, sư tìm hiếu cua chúng em đối với bộ môn vần còn hạn che rất nhiều.

Do đó. bài tiêu luận của chủng em sè không tránh khói những sai sót. Kinh mong thầy cô xem xét và góp V cho bài tiêu luận cùa chúng em được hoàn thiện hơn

Chúng em xin chân (Tiểu luận) các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng app shopee food của sinh viên trường đại học nha trang thành cảm ơn!

Nha Trang, ngày 3 tháng 1 năm 2023

LỜI CAM ĐOAN

Tỏi xin cam đoan để tài nghiên cứu khoa học “Các Yeu Tố Anh Hưởng Đen Hành Vi Sử Dụng App Shopee Food Của Sinh Viên Trường Đại Học Nha Trang” Là kết quả thực hiện nghiên cửu cúa nhóm 1 . Nhừng dừ liệu và kết qua nghiên cứu trong đề tài nghiên cứu này là trung thực và chưa lừng được công bố ờ bất kỳ một công trình nghiên cứu khoa học n«ào (Tiểu luận) các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng app shopee food của sinh viên trường đại học nha trang khác.

DANH SÁC II NHÓM 1

<<<123>>>

STT

HỌ VÀ TẼN

MSSV

1

Lý Trúc Quyên

62134147

2

Nguyền Hoàng Tú Báng

62133522

3

Nguyền Ngọc Nhặt Ảnh

62133519

4

Dương Thi Như

62131456

5

Nguyen Ngọc Trí

62132389

6

Vò Lè Hiếu Kiên

62130882

7

Lương Thi Phú Thuận

62132122

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN—————————————————————————————————————————

LỜI (Tiểu luận) các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng app shopee food của sinh viên trường đại học nha trang CAM ĐOAN —–— ——————————————————————————————————-

DANH SÁCH NHÓM 1

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, sơ ĐÒ , BIÊU ĐÕ………—

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VẼ ĐÉ TẢI NGHIÊN cửu………………..—……………..-…………………………..

1 2.1. Mục tléu ròng quâr

  • 1.3.   CẢU HÓI NGHIÊN cưu (Tiểu luận) các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng app shopee food của sinh

viên trường đại học nha trang

TỐM TÁT CHƯƠNG I

CHƯƠNG 2: cơ SỠ LÝ THI YẾT VÀ CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN cứu

2. ỉ. 1. (Tiểu luận) các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng app shopee food của sinh viên trường đại học nha trang

Lịch sữ hình thành và phớt trừn ứng dụng

  • 2.2. CÁC MO Hình lý thuyết liến quan ĐÉN hành VI SỪ DỤNG D|CH vụ ĐẠT DÔ ÂN QUA ƯNG DỤNG

Shopee Food của sinh mẽn trưòng Đại học Nha Trang…………………………………..-

  • 2.2.2. —————————–————————————————————————————————-

Thuyét (Tiểu luận) các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng app shopee food của sinh viên trường đại học nha t rang hành vi hoợch dinh (Theory of Planned Behavior – TPB)

  • 2.4.2 ………………………..’…………………………………………………………………………………………………………………

Nhận thức dẻ sứ dụng……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Tiểu luận) các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng app shopee food của sinh viên trường đại học nha trang 24

  • 2.4.4. ——————————————————————————————————————————–

Nhận thức vẻ rãi ro

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cưu

  • 3.1.   QưY TRÌNH NGHIÊN cữư——————————————————————————–

–27

  • 3.3.  XÁY DỤNG THANG Đo sơ BỌ:………………….-……-……………………………-……….- (Tiểu luận) các yếu tố ảnh

hưởng đến ý định sử dụng app shopee food của sinh viên trường đại học nha trang 28

3.4-  nGhIến cưU định Tính————————————— —————

  • 3.4.1.   Thực hiện nghiên cứu định tinh………………………………………………………………………………………………..-……..31

  • 3.4.2.  Kềt quá hiệu chinh thang do nong nghiên cứu định tinh……………………………………………………………………..31

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng app shopee food của sinh viên trường đại học nha trang”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng app shopee food của sinh viên trường đại học nha trang
(Tiểu luận) các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng app shopee food của sinh viên trường đại học nha trang
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart