(Tiểu luận) chỉ ra các thao tác tư duy của quá trình tư duy thông qua một số ví dụ trong chủ đề hình học giải tích trong mặt phẳng

98.000

Category:

(Tiểu luận) chỉ ra các thao tác tư duy của quá trình tư duy thông qua một số ví dụ trong chủ đề hình học giải tích trong mặt phẳng

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Tiểu luận) chỉ ra các thao tác tư duy của quá trình tư duy thông qua một số ví dụ trong chủ đề hình học giải tích trong mặt phẳng

(Tiểu luận) chỉ ra các thao tác tư duy của quá trình tư duy thông qua một số ví dụ trong chủ đề hình học giải tích trong mặt phẳng

fff

(Tiểu luận) chỉ ra các thao tác tư duy của quá trình tư duy thông qua một số ví dụ trong chủ đề hình học giải tích trong mặt phẳng

fff

(Tiểu luận) chỉ ra các thao tác tư duy của quá trình tư duy thông qua một số ví dụ trong chủ đề hình học giải tích trong mặt phẳng

fff

(Tiểu luận) chỉ ra các thao tác tư duy của quá trình tư duy thông qua một số ví dụ trong chủ đề hình học giải tích trong mặt phẳng

fff

(Tiểu luận) chỉ ra các thao tác tư duy của quá trình tư duy thông qua một số ví dụ trong chủ đề hình học giải tích trong mặt phẳng

fff

(Tiểu luận) chỉ ra các thao tác tư duy của quá trình tư duy thông qua một số ví dụ trong chủ đề hình học giải tích trong mặt phẳng

fff

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

Chú đê 2: Chí ra các thao tác tư duy của quá trình tư duy

( Phân tích, tông hợp, so sánh, tương tự, khái quát hóa, đặc biệt hóa, trừu tượng hóa) thông qua một sõ ví dụ trong chú đê Hình học giãi tích trong mặt phâng.

PHÚ THỌ 5/2017

PHÚ THỌ , NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

THIẾT KẾ VÀ Sử DỤNG BÀI TOÁN MỞ TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẮNG”

Chuyên ngành:

LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN Mã số:

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin chân thành (Tiểu luận) chỉ ra các thao tác tư duy của quá trình tư duy thông qua một số ví dụ trong chủ đề hình học giải tích trong mặt phẳng càm ơn Ban giám hiệu, phòng Sau đại học, Ban chủ nhiệm khoa Toán – Công nghệ , các cán bộ, giảng viên trường Đại học Hùng Vương , đã tạo điêu kiện thuận lợi giúp tôi hoàn thành khóa học và trang bị đây đủ kiên thức đế tôi thực hiện thành công việc nghiên cứu, hoàn thiện luận văn.

Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới TS. Phan Thị Tình , người đã trực tiếp hướng dàn, truyền đạt (Tiểu luận) chỉ ra các thao tác tư duy của quá trình tư duy thông qua một số ví dụ trong chủ đề hình học giải tích trong mặt phẳng kiến thức lý luận và tận tình chi bào cho tôi nhiều kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình nghiên cứu hoàn thành luận văn.

Tôi cùng xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, các thây cô giáo trong tổ Toán cùng các em HS các trường THPT Việt Trì – Phú Thọ, THPT Chuyên Hùng vương đà tạo điêu kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình nghiên cứu và thực nghiệm.

Cuối cùng tôi xin cảm ơn gia đình và các bạn bè, đồng (Tiểu luận) chỉ ra các thao tác tư duy của quá trình tư duy thông qua một số ví dụ trong chủ đề hình học giải tích trong mặt phẳng nghiệp đà giúp đờ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn.

Mặc dù bản thân đà rất cố gâng trong quá trình nghiên cứu tuy nhiên luận vãn khó tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý thây cô giáo, các bạn đồng nghiệp quan tâm góp ý kiến đẽ luận văn được hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẲT

DANH MỤC CÁC (Tiểu luận) chỉ ra các thao tác tư duy của quá trình tư duy thông qua một số ví dụ trong chủ đề hình học giải tích trong mặt phẳng HÌNHV

MỚ ĐẦU

CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC tiễn

 • 1.1.2. Tư (Tiểu luận) chỉ ra các thao tác tư duy của quá trình tư duy thông qua

một số ví dụ trong chủ đề hình học giải tích trong mặt phẳng duy sáng lạo

 • 1.2.2. Bài toán mờ góp phần phát huy tính sáng tạo, chủ động, tích cực cho học

sinh

 • 1.3. Thực trạng việc giáng dạy chù đê “Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng” ờ

trường phố thông

 • 1.3.1. Cấu trúc và phân phối chương trinh nội dung “Phương pháp tọa dộ trong mặt phằng” nong chương trình Trung học phô thông (Tiểu luận) chỉ ra các thao

tác tư duy của quá trình tư duy thông qua một số ví dụ trong chủ đề hình học giải tích trong mặt phẳng

 • 1.3.2. Những yêu cầu cân dạt khi dạy chú dề “Phương pháp tọa dộ trong mặt

phằng” ờ nương Trung học phô thông

1.3.3 Thực trạng việc giảng dạy chù đê “Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng”

theo hướng sứ dụng bài toán mớ

 • 1.4.1.  (Tiểu luận) chỉ ra các thao tác tư duy của quá trình tư duy thông qua một

số ví dụ trong chủ đề hình học giải tích trong mặt phẳng Thuận lợi

TÓM TÁT CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: THIẼT KẼ VÀ sử DỤNG BÀI TOÁN MỞ TRONG DẠY HỌC

CHỦ ĐỀ “PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẢNG”……..‘…….’… ..27

 • 2.1.1. Thiẽt kẽ bài toán mờ phải phù hợp với với nội dung chương trình

 • 2.1.2.  Thiết kế bài toán mờ phài phù hợp với trình độ nhận thức cùa học sinh 27

 • 2.1.3.  (Tiểu luận) chỉ ra các thao tác tư duy của quá trình tư duy thông qua một số ví dụ trong chủ đề hình học giải tích trong mặt phẳng Thiết kẽ bài toán mờ giúp giáo viên sáng tạo các bài toán đóng nhằm

phát triển tư duy cho học sinh

2.2. Thiẽt kẽ các bài toán mở trong dạy học chủ đề "Phương pháp tọa độ trong

mặt phăng”

 • 2.2.1.  Thiẽt kẽ bài toán mờ bang cách yêu cầu thay dõi một hoặc nhiêu giả

thiết tù’ một bài toán cho trước

 • 2.2.2.  Thiết kẽ bài toán mờ bẵng cách thay dõi yêu cău tìm một kết quà bâng yêu câu (Tiểu luận) chỉ ra các thao tác tư duy của quá trình tư duy thông qua một

số ví dụ trong chủ đề hình học giải tích trong mặt phẳng tìm nhiêu kết quả từ một bài hình học giải tích trong mặt phẳng thức hoặc


2.3.1. Sử dụng các bài toán mở trong quá trình hệ thõng lại các kiên (Tiểu luận) chỉ ra các thao tác tư duy của quá trình tư duy thông qua một số ví dụ trong chủ đề


các dạng toán cơ bàn nhâm cùng cố kiến thức, kỳ năng cho học sinh………….57

 • 2.3.2. Sù’ dụng trong quá trình sinh hoạt chuyên đê cùa tõ, nhóm chuyên môn đối với giáo viên……………………………………………………………………………….63

TÓM TẮT CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

 • 3.4.1.  Đánh giá định (Tiểu luận) chỉ ra các thao tác tư duy của quá trình tư duy

thông qua một số ví dụ trong chủ đề hình học giải tích trong mặt phẳng lượng

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN CHUNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

III

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) chỉ ra các thao tác tư duy của quá trình tư duy thông qua một số ví dụ trong chủ đề hình học giải tích trong mặt phẳng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) chỉ ra các thao tác tư duy của quá trình tư duy thông qua một số ví dụ trong chủ đề hình học giải tích trong mặt phẳng
(Tiểu luận) chỉ ra các thao tác tư duy của quá trình tư duy thông qua một số ví dụ trong chủ đề hình học giải tích trong mặt phẳng
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart