(Tiểu luận) chuyên đề thực tập tốt nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh thiết bị bảo hộ lao động tại công ty tnhh tmdv sao nam viêt đến năm 2020

98.000

Category:

(Tiểu luận) chuyên đề thực tập tốt nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh thiết bị bảo hộ lao động tại công ty tnhh tmdv sao nam viêt đến năm 2020

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Tiểu luận) chuyên đề thực tập tốt nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh thiết bị bảo hộ lao động tại công ty tnhh tmdv sao nam viêt đến năm 2020

(Tiểu luận) chuyên đề thực tập tốt nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh thiết bị bảo hộ lao động tại công ty tnhh tmdv sao nam viêt đến năm 2020

fff

(Tiểu luận) chuyên đề thực tập tốt nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh thiết bị bảo hộ lao động tại công ty tnhh tmdv sao nam viêt đến năm 2020

fff

(Tiểu luận) chuyên đề thực tập tốt nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh thiết bị bảo hộ lao động tại công ty tnhh tmdv sao nam viêt đến năm 2020

fff

(Tiểu luận) chuyên đề thực tập tốt nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh thiết bị bảo hộ lao động tại công ty tnhh tmdv sao nam viêt đến năm 2020

fff

(Tiểu luận) chuyên đề thực tập tốt nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh thiết bị bảo hộ lao động tại công ty tnhh tmdv sao nam viêt đến năm 2020

fff

(Tiểu luận) chuyên đề thực tập tốt nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh thiết bị bảo hộ lao động tại công ty tnhh tmdv sao nam viêt đến năm 2020

fff

BỌ GIẢO DỤC & ĐÀO TẠO VIẸN DẠI HỌC MỜ HÀ NỘI

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TÓT NGHIỆP

XÂY DƯNG KẺ HOẠCH KINH DOANH THIÉT BỊ BÃO HỌ LAO ĐỌNG TẠI CỒNG TY TNHH TMDV SAO NAM VIỆT ĐÉN NĂM 2020

DỊCH VỤ VIÉT TH VÊ ĐẼ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TÀI FLIE TÀI LIỆV – IRANGLUANVAN.COM

Học viên: Nguyễn Hừu Hoàng Hái

Mà học viên- 16C-42-40-1-00385

Lóp: 164225.OD40

Ngành Quân Tri Kinh Doanh

Email: hainhhl4654@student-topica.edu. vn

Tp.HCM, 2022

CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHÌA VIỆT NAM

Độc lập – Tu do – Hạnh phúc

oOo-

XÁC (Tiểu luận) chuyên đề thực tập tốt nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh thiết bị bảo hộ lao động tại công ty tnhh tmdv sao nam viêt đến năm 2020 NHẬN C ỬA ĐON VỊ THỤC TẠP

<<<123>>>

Đơn

‘Ị              thực

tập

trụ               sỡ

tại:

Điện

thoại:

Website:

Email:

Xác nhận:

Aiìh/clỹ:

<<<123>>>

Sinh

ngày:

Sổ

CMT:

Sinh

viên                  lớp:

Sinh                                      viên:

tại đơn vị (Công tỵ) trong klioáng (Tiểu luận) chuyên đề         f

Có thực tập thực tập tốt nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh thiết bị ……..đến ngây

————-bảo bô lao đômr tai cômr tv tnbb tmdv sao nam viêt đến—————–

Nhận xét:


…………Ngày…. tháng …. năm……..

Xác nhận cùa đơn v| thực tập

Chừ ký vã dấu xác nhận của cơ quan

VIẸN ĐẠI HỌC MỜ HÀ NỘI

TRCNG TÂM ĐÀO TẠO E – LEARNING

NHẬN XÉT BÁO CÁO THựC TẠP TÓT NGHIỆP

… .Ngày Tháng…………..Năm.

Giáng viên hướng dẫn

r 127 0

TOPICA

□u MHAK r MIX rurffc ư» tin OMAC (Tiểu luận) chuyên đề thực tập tốt nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh thiết bị bảo hộ lao động tại công ty tnhh tmdv sao nam viêt đến năm 2020 r#

PHIẾU BÀI TẠP VẠN DỤNG TRƯỚC TÓT N’GHIEP

  • I. Yêu cẩu

Anh Chị hãy nêu từ 3 đến 5 vấn đề và giãi pháp tương ứng có thế vận dụng tại doanh nghiệp nơi anh. chị đang công tác hoặc (hực tập.

II. Thông tin Sinh viên:

Họ vã tên Sinh viên:

Mà Sinh viên:

Lớp:

Ngành:

Đơn vị công tác :

Cán bộ quàn lý trực tiếp tại đơn vị (hực tập (hoặc (Tiểu luận) chuyên đề thực tập tốt nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh thiết bị bảo hộ lao động tại công ty tnhh tmdv sao nam viêt đến năm 2020 còng tác):

Điện thoại:

Email:

Tên báo cáo thực tập tốt nghiệp: “ ”

III. Nội dung bài tập

<<<123>>>

1

2

3

4

MỤC LỤC

XÁC NHẶN CỬA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

NHẶN XÉT BÁO CÁO THỰC TẠP TÓT NGHIỆP

■27 0  ‘2 0

PHIÊU BÀI TẬP VẠN DỤNG TRƯỚC TÔT NGHIỆP

MỤC LỤC

DANH MỤC (Tiểu luận) chuyên đề thực tập tốt nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh thiết bị bảo hộ lao động tại công ty tnhh tmdv sao nam viêt đến năm 2020 HINH ÁNH

DANH MỤC BÁNG

MỞ ĐÁU

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TÔNG QUAN

  • 1.1.   (Tiểu luận) chuyên đề thực tập tốt nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh thiết bị bảo hộ lao động tại công ty tnhh tmdv sao nam viêt đến năm 2020 Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh 3

thực hiện ý tướng

  • 1.3.1.  Sàn phàm trang phục báo hộ (Tiểu luận) chuyên đề thực tập tốt nghiệp xây dựng kế

hoạch kinh doanh thiết bị bảo hộ lao động tại công ty tnhh tmdv sao nam viêt đến năm 2020

0

0

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) chuyên đề thực tập tốt nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh thiết bị bảo hộ lao động tại công ty tnhh tmdv sao nam viêt đến năm 2020”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) chuyên đề thực tập tốt nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh thiết bị bảo hộ lao động tại công ty tnhh tmdv sao nam viêt đến năm 2020
(Tiểu luận) chuyên đề thực tập tốt nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh thiết bị bảo hộ lao động tại công ty tnhh tmdv sao nam viêt đến năm 2020
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart