(Tiểu luận) hành vi khách hàng công ty cổ phần dịch vụ cà phê cao nguyên highlands coffee

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Tiểu luận) hành vi khách hàng công ty cổ phần dịch vụ cà phê cao nguyên highlands coffee

Add your review

(Tiểu luận) hành vi khách hàng công ty cổ phần dịch vụ cà phê cao nguyên highlands coffee

(Tiểu luận) hành vi khách hàng công ty cổ phần dịch vụ cà phê cao nguyên highlands coffee

fff

(Tiểu luận) hành vi khách hàng công ty cổ phần dịch vụ cà phê cao nguyên highlands coffee

fff

(Tiểu luận) hành vi khách hàng công ty cổ phần dịch vụ cà phê cao nguyên highlands coffee

fff

(Tiểu luận) hành vi khách hàng công ty cổ phần dịch vụ cà phê cao nguyên highlands coffee

fff

(Tiểu luận) hành vi khách hàng công ty cổ phần dịch vụ cà phê cao nguyên highlands coffee

fff

(Tiểu luận) hành vi khách hàng công ty cổ phần dịch vụ cà phê cao nguyên highlands coffee

fff

Trường Cao Đắng Polytechnic 2020-2021

Hành vi khách hàng

Công Ty Cố Phần Dịch Vụ Cà Phê Cao Nguyên Highlands Coffee

Mục lục

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ THỊ TRƯỜNG VÀ HÀNH VI sử DỤNG SẢN PHÃM l.lTông quan doanh nghiệp

 • 1.1.1 Giới thiệu

 •  Tên doanh nghiệp: Công Ty Cố Phân Dịch Vụ Cà Phê Cao Nguyên Highlands Coffee

 • –  Tên viết tắt: Highlands Coffee

 • –  Tên giao dịch: Highlands Coffee

■ Trụ sở: 135/37/50 đường Nguyền Hừu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh.

Tp. HỒ Chí Minh.

 • 1.1.2 Lịch sừ hình thành

 • 1.1.2. a

Highlands Coffee là một thương hiệu của Công Ty Cố Phân Việt Thái Quốc Tê (VTI)

Người sáng lập thương hiệu Highlands Coffee là anh David Thái, sinh năm 1972 tại miền Nam Việt Nam. Đẽn năm 1978, ông chuyến đến sinh sông tại Seattle. Chứng kiên hàng loạt những dự ấn kinh doanh cùng với sự lớn mạnh của hãng cà phê Starbucks đã làm thôi thúc niêm (Tiểu luận) hành vi khách hàng công ty cổ phần dịch vụ cà phê cao nguyên highlands coffee đam mê của ông David. Ông quyết tâm trở vê Việt Nam phát triển ngành hàng Cafe khi bước vào tuổi trưởng thành.

Năm 1996, David Thái trở lại Hà Nội. Trong thời gian quản lý quán Cafe đâu tiên “ Âu Lạc”, tọa lạc tại hồ Hoàn Kiêm, David đã theo học Tiêng Việt và Văn hóa Việt Nam.

Đẽn năm 2000, ông là Việt Kiêu đâu tiên đăng kí thành công công ty tư nhân Việt Nam.

Năm 2002, quán (Tiểu luận) hành vi khách hàng công ty cổ phần dịch vụ cà phê cao nguyên highlands coffee cà phê Highlands Coffee đâu tiên tại TP. Hồ Chí Minh tại tòa nhà Metropolitan, dõi diện tòa nhà Đức Bà. Một tuân sau đó quán cà phê đâu tiên tại Hà Nội được ra đời. đánh dấu bước phát triển không ngừng nghỉ của công ty.

Tính đến năm 2020 Highlands Coffee đà có 240 cửa hàng trên toàn quốc.

 • 1.1.2. b: Sản Phẩm

Các sân phẩm của Highland Coffee bao gôm các sản phẩm đậm đà mang phong cách Việt Nam cùng với dòng (Tiểu luận) hành vi khách hàng công ty cổ phần dịch vụ cà phê cao nguyên highlands coffee sàn phârn mang hương vị quổc tẽ.’

 • –  Cà Phê mang hương vị quốc tê: Espresso- Full City Roast, Espresso- Cinnamon Roast,

Espresso- Aribica Superme, Espresso- Decaffeinated.

 • – Cà Phê mang hương vị Việt Nam: Cà phê Truyền thõng, Cà phê Sành điệu, Cà phê Di

sản.

1.1.3 Co’ câu tó chức

Bộ máy của Highland coffee được tố chức theo phân cãp tập trung tù’ trên xuống. Chức (Tiểu luận) hành vi khách hàng công ty cổ phần dịch vụ cà phê cao nguyên highlands coffee năng quàn lý cao nhất là hội đồng quàn trị, ban giám đốc thay mặt hội đông quản trị trực tiệp chịu trách nhiệm điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các phòng ban chịu trách nhiệm tham mưu cho giám đốc

Bộ máy quàn lý của Highland được tố chức theo hình thức phân cấp tập trung như sau:

 • –  Hội đồng quàn trị: Là cơ quan quản lý cấp cao nhất được các cố đông bâu ra thông qua đại hội đại biếu cõ (Tiểu luận) hành vi khách hàng công ty cổ phần dịch vụ cà phê cao nguyên highlands coffee đông có trách nhiệm tập thê trong việc quản lý mọi hoạt đông sản xuãt kinh doanh của Highland coffe trong phạm vi pháp luật và điêu lệ của Highland quy định

 • –  Ban giám đốc: do hội đồng quán trị quyết định, là người trực tiếp điêu hành hoạt đọng kinh doanh của Highland coffe, chịu trách nhiệm trước hội đông quàn trị và pháp luật vê việc thực hiện các quyên và nhiệm vụ được giao.

 • –  Phòng tống hợp: tham mu*u cho giám đốc toàn (Tiểu luận) hành vi khách hàng công ty cổ phần dịch vụ cà phê cao nguyên highlands coffee bộ công tác tài chính, kẽ toán, công tác tố chức cán bộ, lao động tiên lương, hành chính quân trị, các công tác khác với nhiệm vụ cụ thê là tham mu*u cho giám đốc vê giá mua bán các loại nguyên liệu , vật tư. hàng hóa.

TÔ chức quàn lý tiên vốn, hàng hóa, vật tư theo đúng pháp lệnh thõng kê kẽ toán và nội quy, quy chê của Highland coffee:

Phòng kinh doanh: tham (Tiểu luận) hành vi khách hàng công ty cổ phần dịch vụ cà phê cao nguyên highlands coffee mưu cho giám đốc vẽ cung ứng nguyên liệu, vật tư cho sàn xuãt. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm có thẽ mở them các nghê kinh doanh phụ. Với nhiệm vụ cụ thê là tham mưu cho giám dóc vẽ giá và hợp đòng nhập khấu các loại nguyên liệu hàng hóa, vật tư.

Xây dựng kê hoạch theo tuân theo tháng và phối hợp với các trung tâm, phân xưởng đê triển khai kế hoạch đảm bảo đáp ứng đúng nhu câu của khách (Tiểu luận) hành vi khách hàng công ty cổ phần dịch vụ cà phê cao nguyên highlands coffee hàng

Phòng marketing đàm nhận vai trò quảng bá thương hiệu và hình ảnh thương hiệu của Highland coffee. Lên ý tưởng cho các sàn phâm mới đông thời chịu trách nhiệm trong quá trình xúc tiến quá trình hoàn thiện sản phẩm và kiếm định chất lượng sàn phẩm.

Phòng marketing còn chịu trách nhiệm lập kế hoạch cho các chương trình khuyên mãi, ưu đâi cho khách hàng. Liên kết và hợp tác với các đối tác truyền thông đẽ đưa ra hình ánh công ty và (Tiểu luận) hành vi khách hàng công ty cổ phần dịch vụ cà phê cao nguyên highlands coffee thương hiệu đến gân với khách hàng.

■ Phân xưởng sản xuất: với chức năng là xử lý bao bì, nhàn mác, bán hàng. Tham mưu cho giám đốc vẽ bố trí sâp xếp lao động, mặt bâng bán hàng.

1.1.4 SWOT

<<<123>>>

Điếm mạnh

Điếm yêu

-Thương hiệu Highlands có vị trí đúìig nhất định trong lòng khách hàng

-Được nhận diện là thương hiệu café cao cấp nguyên liệu thu mua tại các nông (Tiểu luận) hành vi khách hàng công ty cổ phần dịch vụ cà phê cao nguyên highlands coffee trại café của nông dân Gia Lai, Đâc Lâk…

-Highlands Coffee là thương hiệu café có tỉ lệ nhận biết trung bình nhiêu nhất (44,44%) cao hơn sơ với Trung Nguyên (31,11%).

-Khả năng tiếp cận cao, có lượng lớn khách hàng quen thuộc.

-Không gian quán có vị trí đẹp, duới các tòa văn phòng đây cũng chính là thương hiệu của Highlands Coffee -Đội ngũ nhân viên, pha chẽ đêu được đào (Tiểu luận) hành vi khách

-Hiệu suất phục vụ chưa cao.

hàng công ty cổ phần dịch vụ cà phê cao

<<<123>>>

Cơ hội

Thách thức

<<<123>>>

-Việt Nam gia nhập WTO và là thành viên chính thức của tố chức.

—>MỞ ra cơ hội lớn cho hàng hóa dịch vụ VN với môi trường ổn định, minh bạch.

-Tiềm năng thị trường lớn với các chính sách ưu đài của nhà nước.

-Dân số trẻ: nhanh chóng thích nghi và hội nhập với văn hóa mới.

(Tiểu luận) hành vi khách hàng công ty cổ phần dịch vụ cà phê cao nguyên highlands coffee -Có sự tham gia của những đôi thủ mạnh như: Tiling Nguyên, Starbucks, The Coffee BeanfThe Coffee House… -Ngân hàng cho vay chưa đáp ứng đủ nhu cầu -Khách hàng, ưu chuộng thương hiệu khác -Tăng lài suất

-Cạnh tranh khốc liệt

-Môi trường kinh tế vì mô ổn định, tăng trường và phát triền.

-Giá thuê

1.2 Mô tà thị trường

1.2.1 Tòng giá (Tiểu luận) hành vi khách hàng công ty cỗ phần dịch vụ cà phê cao nguyên highlands coffee trị ước tính

-Thị trường cà phê Việt Nam là một thị trường có quy mô và tiêm năng lớn đế phát triền

-Diện tích trồng cà phê năm 2018 đạt 688.400 ha, tăng 10.800 ha so với năm 2017. Dù tống diện tích cà phế tăng nhưng diện tích trồng cà phê ở một số khu vực bị thu hẹp trong bối cành giá xuống thấp.

-Vê giá trị bán lé, năm 2018, thị trường cafe đạt gân 8500 (Tiểu luận) hành vi khách hàng công ty cổ phần dịch vụ cà phê cao nguyên highlands coffee tỉ VNĐ, tăng trường 6% . Tốc độ tăng trường của thị trường này dang chừng lại so với trước đây.

-Vê người tiêu dùng, những khách hàng của cafe thường rất trung thành, 65% người tiêu dùng có sử dụng cà phê Việt Nam uống cà phê 7 lân/tuân, nghiêng vẽ nam giới (59%). Riêng cà phê hòa tan có 21% người tiêu dùng sử dụng cà phê hòa tan từ 3 đến 4 lân trong tuân, nghiêng vê (Tiểu luận) hành vi khách hàng công ty cổ phần dịch vụ cà phê cao nguyên highlands coffee nhóm người tiêu dùng là nừ (52%).

-Theo báo cáo Ngành Nông nghiệp Việt Nam quý III/2017 của BMI Research, trong giai đoạn 2005-2015, lượng tiêu thụ cà phê của Việt Nam tăng trường từ 0,43 kg/đẳu người/năm, lên 1,38 kg/đâu người/nãm. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong số các quốc gia xuất khấu cà phê trên thế giới, và dự báo lên 2,6 kg/ (Tiểu luận) hành vi khách hàng công ty cổ phần dịch vụ cà phê cao nguyên highlands coffee người/năm vào 2021.

-Báo cáo cùng cho biết sản lượng tiêu thụ cà phê rang xay của Việt Nam niên vụ 2017 -2018 ước khoảng 2,55 triệu bao, do sự phát triền nhanh chóng của các cửa hàng cà phê.

-Tù* năm 2013, thị trường cà phê Việt Nam thực sự nóng lên khi Starbucks bắt đâu gia tăng sự hiện diện của mình và tiếp đến là chuồi cà phê đến từ Hàn Quõc Coffee Bene, thương hiệu đến (Tiểu luận) hành vi khách hàng công ty cổ phần dịch vụ cà phê cao nguyên highlands coffee tù* Mỳ PJ’s Coffee cùng chuôi trong nước như The Coffee House, Trung Nguyên, Highlands, Phúc Long, Passio…

-Hệ thõng Highlands được cho là một trong nhừng chuôi cửa hàng cà phê thành công nhất ở Việt Nam. có mô hình hoạt động được đánh giá là hiệu quà, phù hợp với thói quen của người Việt. Highlands len lỏi khâp các tòa nhà lớn và trung tâm thương mại, hiện diện ở những vị trí đắc địa.

– Theo số (Tiểu luận) hành vi khách hàng công ty cổ phần dịch vụ cà phê cao nguyên highlands coffee liệu của Công ty Cố phân Nghiên cứu ngành và Tư vân Việt Nam (VIRAC), Highlands Coffee đang là chuồi cà phê có doanh thu cao nhất tại thị trường Việt Nam.

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) hành vi khách hàng công ty cổ phần dịch vụ cà phê cao nguyên highlands coffee”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) hành vi khách hàng công ty cổ phần dịch vụ cà phê cao nguyên highlands coffee
(Tiểu luận) hành vi khách hàng công ty cổ phần dịch vụ cà phê cao nguyên highlands coffee
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart