(Tiểu luận) môn dự án mẫu đề tài website fpt shop

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Tiểu luận) môn dự án mẫu đề tài website fpt shop

Add your review

(Tiểu luận) môn dự án mẫu đề tài website fpt shop

(Tiểu luận) môn dự án mẫu đề tài website fpt shop

fff

(Tiểu luận) môn dự án mẫu đề tài website fpt shop

fff

(Tiểu luận) môn dự án mẫu đề tài website fpt shop

fff

(Tiểu luận) môn dự án mẫu đề tài website fpt shop

fff

(Tiểu luận) môn dự án mẫu đề tài website fpt shop

fff

(Tiểu luận) môn dự án mẫu đề tài website fpt shop

fff

BỌ LAO ĐỌNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỢI CAO ĐẢNG THựC HÀNH FPT POLYTECHNIC

SSS


ducation


FPT POLYTECHNIC

MÔN: DỤ ÁN MẪU

ĐÉ TÀI: WEBSITE FPT SHOP

Giáo viên hướng dẫn: Bùi Quang Ngọc Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Hãi Trân Quang Vĩnh Trịnh Thanh Tủ

Trân Lam Trường

Lớp: PT15315-Web

Hà Nội-2020

Ghi chứ:


Dự án mẫu – Website bán đồ còng nghê


NHẶN XÉT

(Cua giáo viên hướng (lẫn)


Giáo viên hướng dần ký, (Tiểu luận) môn dự án mẫu đề tài website fpt shop ghi rò họ tên


Ghi chứ:


NHẶN XÉT

(Cua hội đồng phan biện)


HĐ phân biện ký. ghi rô họ tên


MỤC LỤC

LỜI MỜ DÂU

PHÂN (Tiểu luận) môn dự án mẫu đề tài website fpt shop 1: GIỚI THIỆU CHÚC NĂNG-HỆ THÕNG …. 4

PHẢN 2: PHÂN TÍCH NỘI DUNG VÀ THIET KE (Tiểu luận) môn dự án mẫu đề tài website fpt shop HẸ

THỎNG………………………..

  • 2.4.9.  Quăn lý san phâin………………………………..20 (Tiểu luận) môn dự án mẫu đề tài website fpt shop

PHẢN 3: THIET KE GIAO DBẸN.

  • 3.1.10.  Thay đổi thông tin……………………………. (Tiểu luận) môn dự án mẫu đề tài website fpt shop 33

3.1.13 Tin tức

  • 3.2.10  Quán lý hỗ trợ……………………………………42 (Tiểu luận) môn dự án mẫu đề tài website fpt shop

PHẢN 4: XÂY DựNG cơ SỜ DỪ LIỆU

■ 1.2.7 Bâng Order

• (Tiểu luận) môn dự án mẫu đề tài website fpt shop 1.2.10 Bâng Slide

LỜI MÒHẢU

Chủng fa dang song trong thời kì hội nhập, thời kì mà công nghệ dang phát triển một cách nỉianh chóng. Diều đó kẽo theo một loạt các Website Thương mại Diện tứ hĩnh thành theo xu hướng đó nhầm phục vụ so lượng vã nhu eãu ve săn phãin cua khách hãng trên cá nước. Ngành công nghệ dang chiêm doanh sò lớn nhất sau ngành (Tiểu luận) môn dự án mẫu đề tài website fpt shop thời trang trên kênh thương mại điện từ. Với website bán dồ còng nghệ trực tuyến FPT SHOP, bạn có thê mua các săn pliãin về cóng nghệ như điện thoại, máy tinh băng, laptop,đồng 11O,.. một cách trực tuyên mọi lúc mọi nơi trên các thièt bi có kẽt nôi internet và trình duyệt web như máy tính bâng, smartphone, PC… Vì thế, nhóm em quyết dinh phát triển dự án website FPT SHOP với mục đích đáp ứng nhu can mua sam (Tiểu luận) môn dự án mẫu đề tài website fpt shop đó công nghệ của mọi người.

PHẤN 1: GIÓI THIỆU CHỨC NĂNG – HẸ THÕNG
  • 1.1. Giới thiệu đề tài

1.1.1 Khao sãt – xây dựng ý tường

rông quan vê thị trường

Theo một báo cáo tìr Hiệp hội Thương Mại Điện Tie. Việt Nam hiện có hơn 800 doanh ngliiệp phàn phoi đõ cõng nghẹ, với 90% thị phan được đóng góp bởi các nhàn hiệu nước ngoái như Apple. Samsung. Oppo,… và 20% thị phân (Tiểu luận) môn dự án mẫu đề tài website fpt shop còn lại đen tứ các nhãn hiệu trong nước như Vsmart. Bphone…. Hàu hét các thương hiệu trong nước chi giới hạn ứ phàn khúc giá liị tiling binh thắp vã chú you xuất khau sang các thị trường láng giêng lãn cận. Thị phần đõ cõng nghệ nhập ngoại như sau: Hán Quốc (30%), châu All (23%), Nhật Bân (17%), Thái Lan (13%), Mỹ’ (10%) vâ các nước khác (7%)?

liêm náng phát triên

Theo báo (Tiểu luận) môn dự án mẫu đề tài website fpt shop cáo cùa Q&Me (lìttps: qandnie.net) so người dùng tn.rc tuyên hàng tháng dã tăng lên 61% n’r 47% của nãm trước. Cũng theo một khão sát thị trường nho nhó lại 30 trường phô thõng. Cao đàng. Dại họe chi ra lãng có 95% số học sinh ờ độ tuồi 17 19 ruòi có sứ dụng các thièt bị công nghệ và trẽn 19 mòi thì tỷ lệ nãy là gân như là 100%.

Có một số yếu (Tiểu luận) môn dự án mẫu đề tài website fpt shop tố có thề thúc dấy sự phát triển tiếp tiếp diễn cua thị trường công nghệ Việt Nam trong uliừng năm tói. Dộng cơ đầu tiên pliãi kẽ đen sự phát triền mạnh mê

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) môn dự án mẫu đề tài website fpt shop”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) môn dự án mẫu đề tài website fpt shop
(Tiểu luận) môn dự án mẫu đề tài website fpt shop
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart