(Tiểu luận) nghiên cứu các giao thức định tuyến điều khiển theo yêu cầu trên mạng manet

98.000

Category:

(Tiểu luận) nghiên cứu các giao thức định tuyến điều khiển theo yêu cầu trên mạng manet

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Tiểu luận) nghiên cứu các giao thức định tuyến điều khiển theo yêu cầu trên mạng manet

(Tiểu luận) nghiên cứu các giao thức định tuyến điều khiển theo yêu cầu trên mạng manet

fff

(Tiểu luận) nghiên cứu các giao thức định tuyến điều khiển theo yêu cầu trên mạng manet

fff

(Tiểu luận) nghiên cứu các giao thức định tuyến điều khiển theo yêu cầu trên mạng manet

fff

(Tiểu luận) nghiên cứu các giao thức định tuyến điều khiển theo yêu cầu trên mạng manet

fff

(Tiểu luận) nghiên cứu các giao thức định tuyến điều khiển theo yêu cầu trên mạng manet

fff

Bó GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUÉ

TRƯỞNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

PHẠM VẢN TRƯNG

NGHIÊN CỨU CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN ĐIÊU KHIÊN THEO YÊU CẦU TRÊN MẠNG MANET

LUẬN VĂN THẠC sì KHOA HỌC CÒNG NGHỆ THÒNG TIN

Huế 2009

Bó GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC HUÉ

TRƯỞNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

PHẠM VẢN TRƯNG

NGHIÊN CỨU CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN ĐIÊU KHIẾN THEO YÊU CẦU TRÊN MẠNG (Tiểu luận) nghiên cứu các giao thức định tuyến điều khiển theo yêu cầu trên mạng manet MANET

CHI YÊN NGÀNH: KHOA HỌC M&ÃY TSẵÃNH MÃ S>Ã: 60.48.01

NGƯỜI HƯƠỆNG DÀN KHOA HỌC TS.

Vỏ THANH TU

Hu à 2009

LÒI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cửu của riêng tôi. các sổ liệu và kết quã nghiên cứu nêu trong luận vãn là trung thực, được các đồng tác giã cho phép sữ dụng và chưa từng được công bố trong bất kỳ một còng trình nào (Tiểu luận) nghiên cứu các giao thức định tuyến điều khiển theo yêu cầu trên mạng manet khác.

HỉAoc viên

lan Trung

LÒI CẤM ƠN

Trước tiên, tỏi xin được bày tó lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhát đến thầy giáo hướng dần Tiến sĩ Võ Thanh Tủ, người đà tận tình dần dắt và mọi điều kiện tốt nhất để tôi cò thế hoàn thành luận vân này.

Tỏi cùng xin chân thành cám ơn các thầy cỏ giáo khoa Công nghệ thông tin trường Đ^tíĩi học Khoa học Huề, các thầy giáo cùa (Tiểu luận) nghiên cứu các giao thức định tuyến điều khiển theo yêu cầu trên mạng manet ỉĩện Công nghệ Thông tin và trường học Bách Khoa Hà Nội, các cán bộ phòng Quán lý Khoa học – Đối ngo’dai. những người đủ trực tiếp giảng giúp đờ và rtfteo mọi diều kiện thuận lợi cho tỏi trong quá trinh học tập và nghiên cứu.

Xin được cám ơn trường £>®0/ học Ph^ẼOm Vàn Đồng Quáng Ngđi, Khoa Công nghệ thông tin đã r|e0ơ mọi diều kiện dế rỏi được di học và hoàn thành tốt khoá học. (Tiểu luận) nghiên cứu các giao thức định tuyến điều khiển theo yêu cầu trên mạng manet

Xm chân thành cám ơn các anh chi lớp cao học Khoa học máy tinh khoá 2007 và các 6te2>H đồng nghiệp dủ ìuỏn bên C’ta0«/ĩ. dộng viên, khuyến khích tỏi trong suốt thời gian học tập và thực hiện đề tài.

Xin chân thành câm ơn!

Học viên

Ph’êe>m ỉ ‘ủn Trung

MP&’C LDỆ/oC

Lơtl CAM ĐOAN

LƠCI CẢM ƠN

DANH MỤC CÁC K®Ã (Tiểu luận) nghiên cứu các giao thức định tuyến điều khiển theo yêu cầu trên mạng manet HIỆU, CÁC CHƯg VIÉT TÁâT

DANH MỤC CÁC BÁNG BIẺƯ, Lưu ĐÔ

DANH MỤC CÁC HÌNH Vk, ĐÒ THỊ

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỎNG QUAN VÈ MẠNG KHÔNG DÂY

  • 1.3.  Một số (Tiểu luận) nghiên cứu các giao thức định tuyến điều khiển theo yêu cầu

trên mạng manet mò hình mạng không dây

  • 1.3.1. Mô hình mạng độc lập (IndẤpAndAnt Basic SẢrvicẢ sÁts – IBSS hay-

con gă&ai Là mạng Ad hoc):

  • 1.4.2.  Thiết bị (Tiểu luận) nghiên cứu các giao thức định tuyến điều khiển theo yêu

cầu trên mạng manet truy cập không dây:

  • 1.5. Những đặc diêm chính và ứng dụng cúa mạng không dày:………………23

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) nghiên cứu các giao thức định tuyến điều khiển theo yêu cầu trên mạng manet”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) nghiên cứu các giao thức định tuyến điều khiển theo yêu cầu trên mạng manet
(Tiểu luận) nghiên cứu các giao thức định tuyến điều khiển theo yêu cầu trên mạng manet
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart