(Tiểu luận) nhập môn digital marketing đánh giá, đề xuất giải pháp phát triển digital marketing cho doanh nghiệp canifa

98.000

Category:

(Tiểu luận) nhập môn digital marketing đánh giá, đề xuất giải pháp phát triển digital marketing cho doanh nghiệp canifa

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Tiểu luận) nhập môn digital marketing đánh giá, đề xuất giải pháp phát triển digital marketing cho doanh nghiệp canifa

(Tiểu luận) nhập môn digital marketing đánh giá, đề xuất giải pháp phát triển digital marketing cho doanh nghiệp canifa

fff

(Tiểu luận) nhập môn digital marketing đánh giá, đề xuất giải pháp phát triển digital marketing cho doanh nghiệp canifa

fff

(Tiểu luận) nhập môn digital marketing đánh giá, đề xuất giải pháp phát triển digital marketing cho doanh nghiệp canifa

fff

(Tiểu luận) nhập môn digital marketing đánh giá, đề xuất giải pháp phát triển digital marketing cho doanh nghiệp canifa

fff

(Tiểu luận) nhập môn digital marketing đánh giá, đề xuất giải pháp phát triển digital marketing cho doanh nghiệp canifa

fff


sSo Education

FPT POLYTECHNIC


NHẬP MÔN DIGITAL MARKETING
GVHD: Lê Thị Vân

Lớp: EC1203

Nhóm thực hiện: Nhóm 5

Thương hiệu: CANIFA

CAniFA

Fashion for All

V                                                               


 • 1. Nguyễn Xuân Nam

 • 2. Đổ Quang Huy

 • 3. Phạm Hồng Đức

 • 4. Nguyễn Thị Trang

 • 5. Nguyễn Thành Đạt

Tiểu luận) nhập6. Ngô Đình Phú ải pháp phát tr 7. Lê Thùy Linh nifa

Hà Nội, tì tâng 9 ttũtìt 2022′CHƯƠNG I: TỒNG QƯAN VÈ DOANH NGHIỆP

 • 1.1. Khái quát về doanh nghiệp

 • • Tên công ty: CÒNG TY CÓ PHẢN CANIFA

 • •  Logo:

cfliiiFfl

Fashion for All

Hình 1.1. Logo thương hiệu

 • •  Số ĐKKD: 0107574310. ngày cấp: 23 09 2016. nơi cấp: Sớ kế hoạch và đầu tư Hà NỘI

 • •  Hotline: +8424 – 7303.0222

 • •  FAX:+8424 – 6277.6419

 • •  Email: Hello (Tiểu luân) nhâp môn digital marketing đánh giá, đề xuất giải pháp phát triển digital marketing cho doanh nghiệp canifa # canifa.com

 • •  Fanpage: https: vxAv.facebook.com canifa.fanpage

 • •  Website: https: canifa.com

 • •  Năm 1997. Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoàng Dương đươc thành lâp với mục đích chinh ban đau là hoạt động trong lình vực sán xuất hãng thời trang xuất khâu với các sân phẩm chủ yếu làm lử len và sợi.

 • •  Năm 2001 thương hiệu thời trang CANIFA ra đời. tự hào trở thành một cột mốc (Tiểu luân) nhập môn digital marketing đánh giá, đề xuất giải pháp phát triển digital marketing cho doanh nghiệp canifa đáng nhớ của doanh nghiệp Việt trong ngành thời trang.

 • •  Tằm nhìn và sứ mênh: “Aíang đến mềm vui cho hàng triệu gia đinh Việt” Canifa hướng đến mục tiêu mang lại mềm ui mặc mới mồi ngày cho hàng triệu người tiêu dùng Việt. C húng tôi tin rằng người dân Việt Nam cũng đang hướng đến một cuộc sống năng động, tích cực hơn.

 • •  Giá trị cổt lòi của Canifa: 20 năm phát triền – Chúng tôi luôn luân thủ những (Tiểu luận) nhập môn digital marketing đánh giá, đề xuất giải pháp phát triển digital marketing cho doanh nghiệp canifa giá tri cốt lõi cua minh

 • •  Kinh doanh dựa trên giá trị thật: CANIFA thiết lập hệ thống tiêu chuần chất lượng quốc tế áp dung trên tất cà quỵ trinh quán lý và kiếm soát chất lương từ khâu chọn lọc nguyên phụ liệu cho đen khâu thiết ke và sân xuất (Oeko-tex. Cotton USA. Woolmark….).

 • •  Canifa cam ket phát tnên xanh cùng người Việt bang suy nghĩ và hành động:

Hình 1.2. Hình ãnh nhà máy (Tiểu luận) nhập môn digital marketing đánh giá, đề xuất giải pháp phát triển digital marketing cho doanh nghiệp canifa CANIFA tại Hưng Yên

Nguồn: Canifa.com

 • 1.2. Lĩnh vực hoạt động và sàn phẩm chủ yếu của doanh nghiệp

 • 1.2.1.  Lĩnh vực hoạt động

• Lĩnh vực hoạt động chù yếu của còng ty: sân xuất hàng thời trang xuất khâu với các sàn phẩm từ len SỢI.

 • 1.2.2.  Sàn phăm chu yen cùa doanh nghiệp

CẢC SẢNPHẲM CHỦ YẾU CỦA CANIFAHĩnh 1.3. Các sàn phàm chú yếu của CANIFA


1.3. Khách hàng (Tiểu luận) nhập môn digital marketing đánh giá, đề xuất giải pháp phát triển digital marketing cho doanh nghiệp canifa mục tiêu cùa doanh nghiệp

 • 1.3.1. Nhãn khâu học khách hàng mục tiêu

 • •  Mật độ dãn số: lập trung chủ yêu ờ các thành phò lớn, dân cư lập trung đông đúc như Tliànli phổ Ilà Nội. Tliàỉili phố IIỒ Chi Minh…. vì vậy ban dầu c ANITA dược thành lập ơ Ilà NỘI. Dàn số hiện tại cua việt nam Là 99.109.638 người vào ngày 16 9 2022 ihco sô lieu mới nhài lừ I .iên Họp Quốc (Nguồn danso.org (Tiểu luận) nhập môn digital marketing đánh giá, đề xuất giải pháp phát triển digital marketing cho doanh nghiệp canifa ).

 • •  Dộ luối: (‘ác sán phám cùa CANIFA có độ phú hâu het đòi lượng với độ dài luòi lừ 18 34 luôi (Theo Sinùlanveb).

 • •  Nghề nghiệp: Caniía lã sự lựa chọn cua nhiều dối tượng có thu nhập khác nhau. Với mức giá từ 200.000 đến 1 triệu dồng, caniía không dịnh vị ờ phân khúc cao cấp mà chọn mức giá phù hợp với số dông. (Theo Báo Doanh nhân online).

 • •  Giới lính: (’á nam và (Tiểu luận) nhập môn digital marketing đánh giá, đề xuất giải pháp phát triển digital marketing cho doanh nghiệp canifa nừ

 • •  Nhu cầu khách hàng hiện nay nhất là ở lứa tuổi thanh trung niên, họ luôn hướng đến xu hướng thời trang trẻ. khỏe, năng dộng, cá tinh, chất lượng và giã cả phù hợp. Chinh vì vậy ho đà tìm đen các dòng sân phàm cùa CANIFA.

 • •  CANIFA tập trung chu yếu vào tâm li cùa những bà nội trợ. nhùng người phụ nừ đà có gia đình bời vì họ là nhũng người thường xuyên sẽ chiu trách nhiệm hay quan lâm (Tiểu luận) nhập môn digital marketing đánh giá, đề xuất giải pháp phát triển digital marketing cho doanh nghiệp canifa đến việc may mặc cũa gia đình.

 • 1.3.2. Nhu cầu sở thích cùa khách hàng mục tiêu

 • •  Nhùng khách hãng mục tiêu cua CANIFA hướng đến việc sứ dụng nhùng sàn phẩm có nguồn gốc từ len sợi.

 • •  Khách hãng mục tiêu cua cANITA cũng quan tàm dến chất lượng cùa san phẩm, dến thương hiệu cua cANITA thay vi mua nhừng san phàm kém chắt lượng, giá thành re ớ ngoài ihị trưìmg.

 • •  Sán phầm cũa CANIEA đa dạng ỡ nhiêu chúng loại: đô mặc (Tiểu luận) nhập môn digital marketing đánh giá, đề xuất giải pháp phát triển digital marketing cho doanh nghiệp canifa nhà, đô ngoài Irời, dồ mặc bên trong vả nhùng phụ kiện Làm cho khách hãng mục tiêu cua cANITA có nhiều sự lựa chọn hon trong việc lựa chọn sàn phẩm

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) nhập môn digital marketing đánh giá, đề xuất giải pháp phát triển digital marketing cho doanh nghiệp canifa”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) nhập môn digital marketing đánh giá, đề xuất giải pháp phát triển digital marketing cho doanh nghiệp canifa
(Tiểu luận) nhập môn digital marketing đánh giá, đề xuất giải pháp phát triển digital marketing cho doanh nghiệp canifa
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart