(Tiểu luận) seminar marketing quốc tế mô hình 5 áp lực cạnh tranh của trung tâm anh ngữ apollo chi nhánh nha trang

98.000

Category:

(Tiểu luận) seminar marketing quốc tế mô hình 5 áp lực cạnh tranh của trung tâm anh ngữ apollo chi nhánh nha trang

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Tiểu luận) seminar marketing quốc tế mô hình 5 áp lực cạnh tranh của trung tâm anh ngữ apollo chi nhánh nha trang

(Tiểu luận) seminar marketing quốc tế mô hình 5 áp lực cạnh tranh của trung tâm anh ngữ apollo chi nhánh nha trang

fff

(Tiểu luận) seminar marketing quốc tế mô hình 5 áp lực cạnh tranh của trung tâm anh ngữ apollo chi nhánh nha trang

fff

(Tiểu luận) seminar marketing quốc tế mô hình 5 áp lực cạnh tranh của trung tâm anh ngữ apollo chi nhánh nha trang

fff

(Tiểu luận) seminar marketing quốc tế mô hình 5 áp lực cạnh tranh của trung tâm anh ngữ apollo chi nhánh nha trang

fff

(Tiểu luận) seminar marketing quốc tế mô hình 5 áp lực cạnh tranh của trung tâm anh ngữ apollo chi nhánh nha trang

fff

(Tiểu luận) seminar marketing quốc tế mô hình 5 áp lực cạnh tranh của trung tâm anh ngữ apollo chi nhánh nha trang

fff

Bộ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG DẠI HỌC NHA TRANG

KHOA KINH TÉ

SEMINAR MARKETING QƯÓC TÉ

MÓ HÌNH 5 ÁP Lực C ẠNH TRANH CỦA TRƯNG TÂM AMI NGỮ APOLLO CHI NHÁNH NHA TRANG

Giàng viên hirớng dẫn: TS Đảng Hoàng Xuân Huy

Sinh viên thực hiện: Dinh Gia Khánh        61131825

Cao Minh Tâm         62131812

Bùi Thị Bích Quỳnh     62131707

Nguyễn Thị Hà Trang   62132347

BỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG DẠI HỌC NHA TRANG

KHOA KINH TÉ

SEMINAR MARKETING QUÓC TÉ

(Tiểu luận) seminar marketing quốc tế mô hình 5 áp lực cạnh tranh của trung tâm anh ngữ apollo chi nhánh nha trang MÓ HÌNH 5 ÁP Lực C ẠNH TRANH CỬA TRUNG TÂM

ANH NGỮ APOLLO CHI NHÁNH NHA TRANG

Giàng viên hirớng dẫn: TS Đặng Hoàng Xuân Huy

Sinh viên thực hiện: Dinh Gia Khánh        61131825

Cao Minh Tâm        62131812

Bùi Thị Bích Quỳnh     62131707

Nguyễn Thị Hà Trang   62132347

KHÁNH HÒA-2022

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm chúng tỏi xin cam đoan seminar “Mô hình 5 áp lực cạnh tranh cua trung tâm Anh ngừ Apollo chi nhánh Nha (Tiểu luận) seminar marketing quốc tế mô hình 5 áp lực cạnh tranh của trung tâm anh ngữ apollo chi nhánh nha trang Trang” lã bài làm cua nhóm. Các nội dung trong bài. số liệu và kết qua trong bài hoàn toàn trung thực chưa tửng được công bố dưới bất kỳ hình nào trước đây. Những số liệu, bàng biểu phục Ị1 cho bài làm được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau có ghi rõ danh mục tài liệu tham khảo. Nếu có phát hiện gian lận nào. nhóm chúng tôi xin chịu trách nhiệm về bải làm của minh.

Ký tên

Đinh Gia (Tiểu luận) seminar marketing quốc tế mô hình 5 áp lực cạnh tranh của trung tâm anh ngữ apollo chi nhánh nha trang Khánh

Cao Minh Tâm

Nguyền Thị Hà Trang

Bùi Thị Bích Quỳnh

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm chúng em xin gửi lời cám ơn đến các Thầy Cô trong Bộ môn Marketing – Khoa Kinh Tế – Trường Đại học Nha Trang đà giang dạy vốn kiến thức nền tâng, định hướng và giúp đờ nhóm chúng em trong suốt quá trinh học tập.

Nhóm chúng em cũng xin gưi lời cam ơn đến thầy giáo TS Đặng Hoàng Xuân Huy đà trực tiếp (Tiểu luận) seminar marketing quốc tế mô hình 5 áp lực cạnh tranh của trung tâm anh ngữ apollo chi nhánh nha trang giúp đờ. hướng dần tận tình và sưa chừa những lồi sai đế nhóm em có thể hoàn thành bài seminar.

Sau cúng, nhómem xin kính chúc quý thầy cô trong ngành Marketing Khoa Kinh Tế và Ban giám hiệu nhã trường – trường Đại Học Nha Trang thật nhiều sức khoe, tràn ngập niềm vui trong cuộc sống và thành công hơn trên con đường giang dạy của minh.

Trong quá trinh làm bài khó tránh khôi sai sót. rất mong thầy bo qua. Đổng (Tiểu luận) seminar marketing quốc tế mô hình 5 áp lực cạnh tranh của trung tâm anh ngữ apollo chi nhánh nha trang thời, do trinh độ lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên bài seminar không tránh khói nhừng thiêu sót, do đó nhóm chủng em luôn mong muốn những ý kiến đóng góp của thầy cô dế bài làm dược hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cam ơn!

Sinh viên

Đinh Gia Khánh

Cao Minh Tâm

Nguyễn Thị Hà Trang

Bùi Thị Bích Quỳnh

MỤC LỤC

LỚI CAN! ĐOAN

DANH MỤC BẢNG6 (Tiểu luận) seminar marketing quốc tế mô hình 5 áp lực cạnh tranh của trung tâm anh ngữ apollo chi nhánh nha trang

DANH MỤC TỪ VIÉT TẤT

PHẦN MỜ ĐẢƯ.

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU TỎNG QƯẢT VẺ CẠNH TRANH CÙA DOANH

NGHIỆP …………………………………… ?.…………………………………….….

  • 2.1.  Đối (Tiểu luận) seminar marketing quốc tế mô hình 5 áp lực cạnh tranh của

trung tâm anh ngữ apollo chi nhánh nha trang với doanh nghiệp

CHƯƠNG 3 (Tiểu luận) seminar marketing quốc tế mô hình 5 áp lực cạnh tranh của trung tâm anh ngữ apollo chi nhánh nha trang . PHÂN TÍCH 5 ẤP Lực CẠNH TRANH CùA trung tâm anh nGư APOLLO ( HI NHÁNH NHẢ TRÂNG………………………………………………..14

(Tiểu luận) seminar marketing quốc tế mô hình 5 áp lực cạnh tranh của trung tâm anh ngữ apollo chi nhánh nha trang 22

  • 5. Sản phẩm thay thế…………………………………………………………………………….22

CHƯƠNG 4. ĐÁNH GLÁ ,sơ BỌ TRUNG TÂM ANH NGƯ APOLLO CHI NHÁNH NHA TRANG VÀ GIẨÌ pháp nâng cao cạnh tranh…………..25

5

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) seminar marketing quốc tế mô hình 5 áp lực cạnh tranh của trung tâm anh ngữ apollo chi nhánh nha trang”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) seminar marketing quốc tế mô hình 5 áp lực cạnh tranh của trung tâm anh ngữ apollo chi nhánh nha trang
(Tiểu luận) seminar marketing quốc tế mô hình 5 áp lực cạnh tranh của trung tâm anh ngữ apollo chi nhánh nha trang
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart