(Tiểu luận) tên cơ quan thực tập công ty tnhh mtv sản xuất nội thất màn cửa thanh hải

98.000

Category:

(Tiểu luận) tên cơ quan thực tập công ty tnhh mtv sản xuất nội thất màn cửa thanh hải

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Tiểu luận) tên cơ quan thực tập công ty tnhh mtv sản xuất nội thất màn cửa thanh hải

(Tiểu luận) tên cơ quan thực tập công ty tnhh mtv sản xuất nội thất màn cửa thanh hải

fff

(Tiểu luận) tên cơ quan thực tập công ty tnhh mtv sản xuất nội thất màn cửa thanh hải

fff

(Tiểu luận) tên cơ quan thực tập công ty tnhh mtv sản xuất nội thất màn cửa thanh hải

fff

(Tiểu luận) tên cơ quan thực tập công ty tnhh mtv sản xuất nội thất màn cửa thanh hải

fff

(Tiểu luận) tên cơ quan thực tập công ty tnhh mtv sản xuất nội thất màn cửa thanh hải

fff

(Tiểu luận) tên cơ quan thực tập công ty tnhh mtv sản xuất nội thất màn cửa thanh hải

fff

BM09-QT/14/P.ĐT

TRƯỜNG CAO ĐÁNG KINH TÉ – KỲ THUẬT

THÀNH PHO Hỏ CHÍ MINH

KHOA KINH TÉBÁO CÁO

THỤC TẠP TÓT NGHIỆP

Tên cơ quan thực tập: CÓNG TY TNHH MTV SAN XUÁT NỘI THÁT MÀN CỬA

THANH HAI

Thời gian thực tập: 21 (Tiểu luận) tên cơ quan thực tập công ty tnhh mtv sản xuất nội thất màn cửa thanh hải /11/2022 – 24/12/2022

Giáng viên hướng dàn: Ths. Lc Till Thào

Sinh viên thực tập: Nguyền Vãn Duần

Mã số sinh vicn: 2130180029


BÁO C ÁO

THỤC TẠP TO I NGHIỆP

Tên cơ quan thực tập: CÓNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT NỘI THẢT MÀN CỬA THANH HAI

Thời gian thực tập: 21/11/2022 – 24/12/2022

Giáng viên hướng dàn: Ths (Tiểu luận) tên cơ quan thực tập công ty tnhh mtv sản xuất nội thất màn cửa thanh hải . Lc Till Thào

Sinh viên thực tập: Nguyền Vãn Duần

Mã số sinh viên: 2130180029

NHẶN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẢN

Điềm thực tập:………/10

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DÁN

(ký và ghi rõ họ lên)

LỜI CẢM ƠN

Đè hoãn thành tốt bài báo cáo thực tập doanh nghiệp 1 này. đầu tiên lôi xin chân thành câm ơn thầy, cò trong khoa Kinh Te. trường Cao Đắng Kinh – Kỳ Thuật TP (Tiểu luận) tên cơ quan thực tập công ty tnhh mtv sản xuất nội thất màn cửa thanh hải .HCM, đã tận tinh truyền đạt kiến thức trong học tập. đặc biệt là cô Lê Thị Thao đà hướng dẫn lôi hoàn Ihành bài báo cáo này. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trinh học không chi là nền tàng cho quá trình thực hiện báo cáo thực tập doanh nghiệp 1 mà còn là hành ưang quỹ báu đê lôi cái thiện bài báo cáo thực tập doanh nghiệp 2 tốt hơn. Hơn nữa. tôi còn có được nhừng kinh nghiệm về giao tiẻp (Tiểu luận) tên cơ quan thực tập công ty tnhh mtv sản xuất nội thất màn cửa thanh hải xà hội. trái nghiệm môi trưởng làm việc chuyên nghiệp đê có thê lự tin hơn khi chuẩn bi cho công việc sắp tới cúa minh. Tôi xin gửi lời câm ơn chân thành đến đội ngù quản lý công ly TNHH MTV SẢN XUÀT NỘI THẤT MẢN CỬA THANH HAI đà cho phép và tạo điều kiện thuận lợi đế lôi thực tập tại công ty. câm ơn các anh chị đà tạo điều kiện, chi bão tận tình trong suốt quá trình hoàn thành bài báo cáo thực tập (Tiểu luận) tên cơ quan thực tập công ty tnhh mtv sản xuất nội thất màn cửa thanh hải .

Do thời gian thực tập không nhiều và bước đầu đi vào thực tế còn nhiều bờ ngở. kiến thức còn rất hạn chẻ cùng với nhiều lý do khách quan nên chắc chắn sỗ không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rắt mong nhận được sự góp cúa quý thay cò. anh chị trong công ty trên bước đường học hoi và tìm hiểu.

Cuối cùng xin gữi lời chúc sức khỏe và thành công đến quý thầy, quý cò. ban lành đạo trường (Tiểu luận) tên cơ quan thực tập công ty tnhh mtv sản xuất nội thất màn cửa thanh hải Cao Đẳng Kinh Tế – Kỳ Thuật TP.HCM và tập thể anh chị trong công ly.

Tôi xin chân thành câm ơn!

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình ỉ. Màn cừa hiệt thự- nhà phố

Hình 2. Màn cừu chung cư, cân hộ

Hình 3. Mùn cừa khách sạn, resort

Hình 4. Màn cừu phòng khách

Hình 5. Màn phòng ngừ

Hình 6. Cơ cấu (Tiểu luận) tên cơ quan thực tập công ty tnhh mtv sản xuất nội thất màn cửa thanh hải tồ chức phòng han cùa Công ty ty TNHH A/7V .SA” Màn cửa Thanh Hái

Hình 7. Sơ đồ lồ chức phòng Marketing

Hình 8: Quy trình tư vẩn hán hàng

DANH MỤC BÀNG BIẺU

Bàng 1. Cơ cẩu, tồ chức lực lượng phòng Marketing

Bâng 2. Nhiệm vụ được phân công

Bàng 3. Nội (lung thực tập

Bâng 4 (Tiểu luận) tên cơ quan thực tập công ty tnhh mtv sản xuất nội thất màn cửa thanh hải. Sổ liệu phân tích SPSS về giới tính

Bang 5. Sơ liệu phân tích SPSS vể độ tuồi

Bâng 6. Sổ liệu phân tích SPSS về thu nhập

Bang 7. Lí (lo lựa chọn rèm cừa cùa khách hàng

Bàng 8. Mô tà trung bình sự tin cậy cùa công ty

Bàng 9. Mô tà trung bình sàn phẩm

Bang 10. Mô tà trung bình nhãn viên công (Tiểu luận) tên cơ quan thực tập công ty tnhh mtv sản xuất nội thất màn cửa thanh hải ty

Bàng 11. Mô tà trung bình chính sách chàm sóc khách hàng

Bang 12. Mô tà trung bình sự hài lòng cùa khách hàng

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) tên cơ quan thực tập công ty tnhh mtv sản xuất nội thất màn cửa thanh hải”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) tên cơ quan thực tập công ty tnhh mtv sản xuất nội thất màn cửa thanh hải
(Tiểu luận) tên cơ quan thực tập công ty tnhh mtv sản xuất nội thất màn cửa thanh hải
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart