(Tiểu luận) thc tâp t(t nghiệp nơi thực tập công ty cổ phần global online branding tìm hiểu và ứng dụng seo vào trang website travelhome com vn

98.000

Category:

(Tiểu luận) thc tâp t(t nghiệp nơi thực tập công ty cổ phần global online branding tìm hiểu và ứng dụng seo vào trang website travelhome com vn

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Tiểu luận) thc tâp t(t nghiệp nơi thực tập công ty cổ phần global online branding tìm hiểu và ứng dụng seo vào trang website travelhome com vn

(Tiểu luận) thc tâp t(t nghiệp nơi thực tập công ty cổ phần global online branding tìm hiểu và ứng dụng seo vào trang website travelhome com vn

fff

(Tiểu luận) thc tâp t(t nghiệp nơi thực tập công ty cổ phần global online branding tìm hiểu và ứng dụng seo vào trang website travelhome com vn

fff

(Tiểu luận) thc tâp t(t nghiệp nơi thực tập công ty cổ phần global online branding tìm hiểu và ứng dụng seo vào trang website travelhome com vn

fff

(Tiểu luận) thc tâp t(t nghiệp nơi thực tập công ty cổ phần global online branding tìm hiểu và ứng dụng seo vào trang website travelhome com vn

fff

(Tiểu luận) thc tâp t(t nghiệp nơi thực tập công ty cổ phần global online branding tìm hiểu và ứng dụng seo vào trang website travelhome com vn

fff

(Tiểu luận) thc tâp t(t nghiệp nơi thực tập công ty cổ phần global online branding tìm hiểu và ứng dụng seo vào trang website travelhome com vn

fff

1’BND TĨNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÌ DÀI MỌT KHOA KỲ THI ẠT – CÒNG NGHẸ

….. DQDZD–

ỴMI1 r»Ai I M/NT I MurưCDcrrv THU DAU MOT UNIVERSITY

BÁO CÁO CHUYÊN ĐÉ

THỰC TẬP TÓT NGHIỆP

Noi thực tập:

CÔNG TY CỎ PHẢN GLOBAL ONLINE BRANDING Tên đề tài:

Tìm hiên và ừng dụng SEO vào trang website Travelhome. com. vn

NGƯỜI HƯ:NG DÁN TẠI ĐON VI: NGUYÊN THÀNH PHÚ

GIÁO VTÊN hững DẢN: Ths. NGUYỀN HỪƯ VĨNH

(Tiểu luận) thc tâp t(t nghiệp nơi thực tập công ty cổ phần global online branding tìm hiểu và ứng dụng seo vào trang website travelhome com vn SINH VIÊN tHỰc HIÊN: NGUYỀN CHÂU SANG

MSSV:                   1624801040049

L:P:                     D16HT01

CHUYÊN NGÀNH:      HẸ THONG THÔNG TIN

NIÊN KHÓA:            2016-2020

Tháng ề/201à

MỤC LỤC


LÔI CẤM ƠN………………………………………….’

ĐẬT VẤN ĐÈ

CHƯƠNG I. TỎNG QUAN VÉ cơ SỠ THỰC TẬP

  • 4.   Glá trỊ cốt lòi (Tiểu luận) thc tâp t(t nghiệp nơi thực tập công ty cổ phần global online branding

tìm hiểu và ứng dụng seo vào trang website travelhome com vn

CHƯƠNG II. TÌM HIẺU VẺ BỌ MẤY TÍM KIÊM

CHƯƠNG III. TÔNG QUAN VẺ SEO

  • 3.  Các thuật (Tiểu luận) thc tâp t(t nghiệp nơi thực tập công ty cổ phần global online branding tìm

hiểu và ứng dụng seo vào trang website travelhome com vn ngữ trong SEO

CHƯƠNG IV. NGHIÊN cứu TƯ KHÓA

CHƯƠNG V. TỎI ƯU HÓA BÊN TRONG WEBSITE

  • 2.  TÔI ưu mô tà cũa website ÓMeta Description)…………………………………………………………….

(Tiểu luận) thc tâp t(t nghiệp nơi thực tập công ty cổ phần global online branding tìm hiểu và ứng dụng seo vào trang website travelhome com vn 20

ề.  Những dieu can biết khác

CHƯƠNG VI: TỎI ƯU HÓA BẺN NGOÀI WEBSITE

  • 1.1.   Backlink là gì ? (Tiểu luận) thc tâp t(t nghiệp nơi thực tập công ty cổ phần global online branding tìm hiểu và ứng dụng seo vào trang website travelhome com vn 25

  • 3.3.   Viết (Tiểu luận) thc tâp t(t nghiệp nơi thực tập công ty cổ phần global online branding tìm

hiểu và ứng dụng seo vào trang website travelhome com vn bài PR

CHƯƠNG VII: NHỮNG LƯU Ý KHI SEO

CHƯƠNG VIII: NỘI DUNG THựC TẠPTẠI co QUAN TIẾP NHẬN……………………………………..

(Tiểu luận) thc tâp t(t nghiệp nơi thực tập công ty cổ phần global online branding tìm hiểu và ứng dụng seo vào trang website travelhome com vn 33

CHƯƠNG IX : TÒNG KÉT

TÀI LIỆU THAM KHÃO.

47


MỤC LỤC HÌNH ANH

Hình 1 Công ty CP Global Online Branding

Hình 3 Sơ đồ hoạt động cùa Search Engine

Hình 4 Mô hình cúa bộ máy tim kiếm (Tiểu luận) thc tâp t(t nghiệp nơi thực tập công ty cổ phần global online branding tìm hiểu và ứng dụng seo vào trang website travelhome

com vn

Hình  5 Mô hình xứ lý tồng quát cùa hệ thống lặp chi mục

Hình  6 SEO là gi fì

Hình  7 Các thuật ngừ trong SEO

Hình  8 Keyword trong SEO

Hình  9 Rtool

Hình  10 Phân tích múc độ cạnh tranh

Hình  11 Tối uu tiêu đề cúa Website

Hình 12 Tối ưu mô tã của Website (Tiểu luận) thc tâp t(t nghiệp nơi thực tập công ty cổ phần global online branding tìm hiểu và ứng dụng seo vào trang website travelhome com vn 21

Hình  13 Tối ưu các thê Heading

Hình  14 Tối ưu nội dung cúa Website

Hình  15 Tối ưu hình anh cúa Website

Hình  16 Backlink là gì ?

Hình  17 Mạng xà hội trong SEO

Hình  18 Công cụ Webmaster Tools

Hình  19 Công cụ Google Analytics

Hình  20 Xây dựng liên kết trong SEO

Hình  21 Spineditor (Tiểu luận) thc tâp t(t nghiệp nơi thực tập công ty cổ phần global

online branding tìm hiểu và ứng dụng seo vào trang website travelhome com vn 42 Hình 22Weebly……………….  ..

Hình 23 Blogger

Hình  24 Bàng kiểm tra thứ hạng tử khóa

Hình 25 Bâng kế hoạch cho việc Backling Forum

Hình  26 Bâng kế hoạch cho việc Backlink website vệ tinh

Hình  27 Bâng kế hoạch cho việc backlink blog

LỜI C ẢM ƠN

Sau 2 tháng thực tập tại Công ty cố Phần Global Online Branding, em đà được tiếp cận với (Tiểu luận) thc tâp t(t nghiệp nơi thực tập công ty cổ phần global online branding tìm hiểu và ứng dụng seo vào trang website travelhome com vn môi trường lãm việc thân thiện, hòa đồng, chuyên nghiệp. Thời gian thực tập đà mang lại cho em rất nhiều kiến thức về chuyên ngành và nhiều kiến thức mới, tạo cơ hội tiếp cận với nhiều thông tin mới. công nghệ mới. tạo ra cơ hội tiếp cận với thực tế và cách làm việc khoa học rất hừu ích cho định hướng nghề nghiệp của em sau này khi ra trường. Em xin gửi lời câm ơn chân thành đến với Giám Đốc và tất (Tiểu luận) thc tâp t(t nghiệp nơi thực tập công ty cổ phần global online branding tìm hiểu và ứng dụng seo vào trang website travelhome com vn cã các nhân viên trong công ty, đặc biệt lã anh Nguyễn Thành Phú. người trực tiếp hướng dần và giúp đờ em trong đợt thực tập này.

Em cũng xin chân thành câm ơn đến với Thầy Nguyền Hữu Vĩnh và tất cả các thầy cô trong khoa Kỳ Thuật – Công Nghệ đà tạo điều kiện và truyền đạt nhiều kiến thức cần thiết đề em hoàn thành đợt thực tập này.

Báo cáo được xây dựng trên những kinh nghiệm cua cá nhân trong quá trinh (Tiểu luận) thc tâp t(t nghiệp nơi thực tập công ty cổ phần global online branding tìm hiểu và ứng dụng seo vào trang website travelhome com vn thực tập tại Còng ty nên còn có thể có nhiều thiếu xót. em rất mong được sự góp cua quý Thầy Cô đế có thể hoãn thành một cách tốt nhất.

SVTU; NGUYCCN CHÂU SANG

O16HTO1

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) thc tâp t(t nghiệp nơi thực tập công ty cổ phần global online branding tìm hiểu và ứng dụng seo vào trang website travelhome com vn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) thc tâp t(t nghiệp nơi thực tập công ty cổ phần global online branding tìm hiểu và ứng dụng seo vào trang website travelhome com vn
(Tiểu luận) thc tâp t(t nghiệp nơi thực tập công ty cổ phần global online branding tìm hiểu và ứng dụng seo vào trang website travelhome com vn
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart