(Tiểu luận) thiết kế, mô phỏng hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển pic 16f887

98.000

Category:

(Tiểu luận) thiết kế, mô phỏng hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển pic 16f887

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Tiểu luận) thiết kế, mô phỏng hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển pic 16f887

(Tiểu luận) thiết kế, mô phỏng hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển pic 16f887

fff

(Tiểu luận) thiết kế, mô phỏng hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển pic 16f887

fff

(Tiểu luận) thiết kế, mô phỏng hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển pic 16f887

fff

(Tiểu luận) thiết kế, mô phỏng hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển pic 16f887

fff

(Tiểu luận) thiết kế, mô phỏng hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển pic 16f887

fff

(Tiểu luận) thiết kế, mô phỏng hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển pic 16f887

fff

TRƯỜNG DẠI ĨIỌC HỪNG VƯƠNG KHOA: KỲ THIẶ1 – CÔNG NGHỆ

CAO HỎNG KỲ

THIÉT KÉ, MÔ PHONG HỆ THÔNG ĐÈN GIAO THÔNG DÙNG VI ĐlÈl KHIÊN PICI6F887

ĐỎ ÁN 1

Ngành: CÔNG NGHẸ KĨ THUẬT DIẸN, ĐIỆN TỪ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG KHOA: KỸ ThuẬT – CÓNG NGHẸ

CAO HÒNG KỲ

THIÉT KÉ, MỎ PHỎNG HẸ THÓNG ĐÈN (Tiểu luận) thiết kế, mô phỏng hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển pic 161887 GIAO THÔNG DỪNG VI ĐIÈl KHIẺN PIC 16F8X7

ĐÒ ẤN 1

Ngành: CÒNG NGHẸ KĨ thuật điện, điện từ

NGƯỜI HƯỚNG DẢN: Nguyễn Vãn Quyết

c

Phần I. PHÀN MỎ ĐÀU

Phần II. (Tiểu luận) thiết kế, mô phỏng hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển

pic 16f887 NỌI DUNG

Chương 1: Thiết kế hệ thống đèn giao thông dùng vi điểu khiển PIC 16F887

  • 1.2.2. Mô lã hoạt động cùa hệ thống6 (Tiểu luận) thiết kế, mô phỏng hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển pic 161887

  • 1.2.6. Yêu cầu và giói hạn cùa hệ thống điều khiên đèn giao thông dùng vi

điều khiển

1.3 Thiết kể sơ đồ nguyên lý

e. Khù (Tiểu luận) thiết kế, mô phỏng hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển pic 16f887 nỉing ừng dụng.

(ỉ. Khối điều khiên

1.4. Lira chọn linh kiện thiết bị

  • 1.4.1 ĩrmh ảnh và bảng chân của PTC 16F887……………………………………..(Tiểu

luận) thiết kế, mô phỏng hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển pic 161887 20

h. Chúc nũng các chân cùa port ĩì

tỉ. Chức năng các chân cùa port D

e. Chức nũng các chân cùa port E.

f.  Chức nàng các chân phân chia theo nhỏm chức nàng

  • a. Điện (Tiểu luận) thiết kế, mô phỏng hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển

pic 16f887 trớ……………………………………………….’………. ……………………………

(ỉ. ưng dụng thực tế

1.4.6 Traffic lights

CHƯƠNG 2

KÉT QUẢ MÔ PHỎNG

  • 2.1. Keí quà thiết ke sư đồ nguyên lý cùa mạch (Tiểu luận) thiết kế, mô phỏng hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển pic 16f887 40

3.3 Đánh giá kết quá

PHẢN 111. KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHÁO

DANH MỤC HÌNH VÈ

Hĩnh 1. Tình trạng tắc nghẽn giao thông.

Hình 2. Ngà tư thụy ván – Phú Thọ

Hình 3. Sơ đồ mô phóng hoạt động của một hệ thong đèn giao thông.

Hình 4. Mô phỏng hệ thong định hưởng. (Tiểu luận) thiết kế, mô phỏng hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển pic 16f887

Hình 5. Các chức nâng cơ bân của proteus……………………………………………………..1

Hình 6. Sơ đồ khối của mạch

Hình 7. Sơ đồ nguyên lý cùa khỏi nguồn

Hình 8. Mô phóng mạch nguồn

Hình 9. Hình ảnh traffic light trong proteus

Hình 10. Sơ đồ nguyên lý của led 7 đoạn

Hình 11. Sơ dồ nguyên iý PỈC16F887……………….. ………………………………………

Hình 12. Lưu (Tiểu luận) thiết kế, mô phỏng hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển pic 16f887 đồ thuật toán

Hình 13. Giao diện phan mềm proteus

Hình 14. Giao diện khới tạo ban dầu

Hình 15. Cách vào thư viện isis

Hình 16. Khung chương trình Pick Devices

Hình 17. Bo sung linh kiện vào vùng chọn lựa

Hình 18. Sơ dồ nguyên lỷ mạch sứ dụng PIC 16F887.

Hình 19. Hình ảnh vi diêu,khiển PIC16F887.

Hình (Tiểu luận) thiết kế, mô phỏng hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển pic

16f887 20. Sơ đồ chân PIC16F887…….1….

Hình 21. hình ảnh led 7 thanh

Hình 22. Hình ảnh diện trờ.

Hình 23. Nủt nhẩn

Hình 24. Đèn giao thông.

Hình 25. Sơ dồ nguyên lý cùa mạch

Hình 26. Ker quà mô phóng qua phan mem proteus hệ thong đèn giao thông.

DANH MỤC BÀNG BIÊU

Bang 1. Thông sổ các chức năng (Tiểu luận) thiết kế, mô phỏng hệ thống đèn giao thông

dùng vi điều khiển pic 16f887 chinh của PIC16F887………………………………………….. 20

Bang 2. Báng trạng thái cùa LED 7 vạch………………………………………………………..29


Phần I. PHẤN MỞ ĐẢU

1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây cùng với sụ phát triển cùa nền kinh tế lã tốc độ gia lăng không ngừng về các loại phương tiện giao thông. Sự phát triển nhanh chóng cua các phương tiện giao thông dần đến tinh trạng tắc nghèn giao thông và tai nạn giao thông xây ra thường xuyên. Hiện nay (Tiểu luận) thiết kế, mô phỏng hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển pic 16f887 , đà có nhiều nhóm nghiên cứu chế tạo thành cóng hệ thống đèn giao thông với nhiều phương pháp như dũng PLC, vi điều khiển 16F877A, arduino,… Qua khảo sát thực tế thi em nhận thấy việc sư dụng vi điều khiển PIC 16F887 trong hệ thống đèn giao thông chưa được quan tâm nhiều.

Hình ỉ. Tình trạng tắc nghèn giao thông

Nhận thấy đây là vấn đề rất sát thực, với nhùng kiến thức đà được trang bị trong quá trình (Tiểu luận) thiết kế, mô phỏng hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển pic 16f887 học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Hùng Vương em đà lựa chọn đề tài. ”Thiết kế, mô phòng hệ thắng đèn giao thông (lùng vi điền khiến pic 16fô87" nhằm thiết kế và triền khai một hệ thống điều khiển cho đèn giao thòng lại một ngà lư, nhẩm hạn chế ùn tẳc và tai nạn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Trong quá trình thực hiện đồ án em đã nhận được sự chi bào, hướng dàn tận tinh của (Tiểu luận) thiết kế, mô phỏng hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển pic 16f887 các thầy cô trong khoa đặc biệt đó là sự chi bão của thầy ThS.Nguyễn ỉ ‘ãn Quyết. Em xin trân thành cám em sự chi bão cùa các thầy cô!

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) thiết kế, mô phỏng hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển pic 16f887”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) thiết kế, mô phỏng hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển pic 16f887
(Tiểu luận) thiết kế, mô phỏng hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển pic 16f887
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart