(Tiểu luận) tiểu luận công nghệ chẩn đoán, sửa chữa và kiểm điịnh ô tô kiểm tra nhận dạng, tổng quát

98.000

Category:

(Tiểu luận) tiểu luận công nghệ chẩn đoán, sửa chữa và kiểm điịnh ô tô kiểm tra nhận dạng, tổng quát

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Tiểu luận) tiểu luận công nghệ chẩn đoán, sửa chữa và kiểm điịnh ô tô kiểm tra nhận dạng, tổng quát

(Tiểu luận) tiểu luận công nghệ chẩn đoán, sửa chữa và kiểm điịnh ô tô kiểm tra nhận dạng, tổng quát

fff

(Tiểu luận) tiểu luận công nghệ chẩn đoán, sửa chữa và kiểm điịnh ô tô kiểm tra nhận dạng, tổng quát

fff

(Tiểu luận) tiểu luận công nghệ chẩn đoán, sửa chữa và kiểm điịnh ô tô kiểm tra nhận dạng, tổng quát

fff

(Tiểu luận) tiểu luận công nghệ chẩn đoán, sửa chữa và kiểm điịnh ô tô kiểm tra nhận dạng, tổng quát

fff

(Tiểu luận) tiểu luận công nghệ chẩn đoán, sửa chữa và kiểm điịnh ô tô kiểm tra nhận dạng, tổng quát

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH = PHÓ HÓ CHÍ MINH

KHOA C ÔNG NGHẸ ĐỘNG Lực

……………….0O0…………TIẺU LUẬN


CÔNG NGHẸ CHẤN ĐOÁN, SỬA CHỪA VÀ KIẾM ĐIỊNH Ỏ TÔNhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 2

Đinh Quang Đạt – 19479911

Ngô Anh Kiệt -19517421

Nguyễn (Tiểu luận) tiểu luận công nghệ chẩn đoán, sửa chữa và kiểm điịnh ô tô kiểm tra nhận dạng, tổng quát Hoàng Thịnh -19515401

Nguyễn S<m Huy -19504821

Nguyễn Nhật Huy -19497911

Giang viên hướng dần: Ts. Hỗ Trọng Du


 • 4.2.  Đèn chiếu sáng phía trước23 (Tiểu luận) tiểu luận công nghệ chẩn đoán, sửa chữa và kiểm điịnh ô tô kiểm tra nhận dạng, tổng quát

 • 4.4.1  Tinh (Tiểu luận) tiểu luận công nghệ chẩn đoán, sửa chữa và kiểm điịnh ô tô

kiểm tra nhận dạng, tổng quát trạng và sự hoạt động

 • 4.7.2  Chì tiêu về ánh sáng29 (Tiểu luận) tiểu luận công nghệ chẩn đoán, sửa chữa và kiểm điịnh ô tô kiểm tra nhận dạng, tổng quát

Công nghệ chấn đoán sứa chừa và kiếm định ô tô                      Ts Hồ Trọng Du

ánhxe

 • 6.2.2.  Tình trạng bàn (Tiểu luận) tiểu luận công nghệ chẩn đoán, sửa chữa và kiểm

điịnh ô tô kiểm tra nhận dạng, tổng quát (lạp phanh và hành trình bàn (lạp

 • 6.3.  Bơm chân không, máy nén khí, các van và bình chứa môi (Tiểu luận) tiểu luận công

nghệ chẩn đoán, sửa chữa và kiểm điịnh ô tô kiểm tra nhận dạng, tổng quát chat

 • 6.3.1.  Bom chân không, máy nén khí, bình chứa, các van an toàn, van xã

nước

 • 6.6.  Sự hoạt dộng (Tiểu luận) tiểu luận công nghệ chẩn đoán, sửa chữa và kiểm điịnh ô

tô kiểm tra nhận dạng, tổng quát cùa các trang thiết bị phanh khác

 • 7.8. Trợ lực lái48 (Tiểu luận) tiểu luận công nghệ chẩn đoán, sửa chữa và kiểm điịnh ô tô kiểm tra nhận dạng, tổng quát

8.4 Cầu xe

 • 9.  Kiêm tra hệ thống treo: (Tiểu luận) tiểu luận công nghệ chẩn đoán, sửa chữa và kiểm

điịnh ô tô kiểm tra nhận dạng, tổng quát

Công nghệ chấn đoán sữa chừa và kiếm định ô tô                      Ts Hồ Trọng Du

 • 9.1. Bộ phận đàn hồi (Nhíp, lò xo, thanh xoắn,…):………………………………………………..54

  Công nghệ chấn đoán sữa chừa và kiếm định ô tô

  • 9.2.

  • 9.3.

  • 9.4.

  • 9.5.

  10.


Ts Hồ Trọng Du

Giãm chấn:

Thanh dẫn hưởng, thanh ôn định, hạn chế hành trình:

Khớp nơi:

Hệ thống treo khí:

Kiêm tra các trang thiết bị khác:

10.1

 • 10.2.

 • 10.3.

 • 10.4.


Dây đai an toàn:

Bình chữa cháy:

Cơ cấu chuyên dùng phục vụ vận chuyến:

Búa phá (Tiểu luận) tiểu luận công nghệ chẩn đoán, sửa chữa và kiểm điịnh ô tô

kiểm tra nhận dạng, tổng quát cừa sự cố (đổi với xe khách):

11. Kiêm tra động cơ và môi trường:

11.1.4 Binh chứa và ống dẫn nhiên liệu:

 • 11.3.  Khí thài động cơ cháy do nén (Tiểu luận) tiểu luận công nghệ chẩn đoán, sửa chữa

và kiểm điịnh ô tô kiểm tra nhận dạng, tổng quát :

PHỤ LỤC H: CHI KỲ KIỀM ĐỊNH:

PHỤ LỤC I

HẠNG MỤC VẢ PHỪơNg phấp kiếm tra

Công nghệ chấn đoán sữa chừa và kiếm định ô tô

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) tiểu luận công nghệ chẩn đoán, sửa chữa và kiểm điịnh ô tô kiểm tra nhận dạng, tổng quát”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) tiểu luận công nghệ chẩn đoán, sửa chữa và kiểm điịnh ô tô kiểm tra nhận dạng, tổng quát
(Tiểu luận) tiểu luận công nghệ chẩn đoán, sửa chữa và kiểm điịnh ô tô kiểm tra nhận dạng, tổng quát
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart