tiêu luận tính toán kiểm nghiệm động cơ b2 ở chế độ nguyên liệu

Add your review

97.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

97.000

tiêu luận tính toán kiểm nghiệm động cơ b2 ở chế độ nguyên liệu

tiêu luận tính toán kiểm nghiệm động cơ b2 ở chế độ nguyên liệu

fff

tiêu luận tính toán kiểm nghiệm động cơ b2 ở chế độ nguyên liệu

fff

tiêu luận tính toán kiểm nghiệm động cơ b2 ở chế độ nguyên liệu

fff

tiêu luận tính toán kiểm nghiệm động cơ b2 ở chế độ nguyên liệu

fff

tiêu luận tính toán kiểm nghiệm động cơ b2 ở chế độ nguyên liệu

fff

tiêu luận tính toán kiểm nghiệm động cơ b2 ở chế độ nguyên liệu

fff

Chong 1

GIỚI THIỆU VỂ ĐỘNG cơ B-2.

Động cơ B-2 láp trẽn xe tang T-55 là loại động cơ Diesel cao tốc, bòn kỳ làm mát bàng nớc. Động cơ gồm 12 XV lanh, bô trí theo kiểu chừ V, VỚI góc nhị diện 60°. Kết câu này cho phép tiêu luận tính toán kiểm nghiệm động cơ b2 ở chế độ nguyên liệu rút ngán chiều dài. hạ thấp chiều cao, và lãm thu nhò kích thóc cùa động cơ nên thuận lợi cho việc bố trí trẻn xe chiến dấu. đáp ứng yêu càu kỳ thuật khi tác chiến.

Các thong sò ky thuật của dộng cơ B-2

Bàng l. i

Cúc thòng số kỹ thuật của dọng cơB-2

<<<123>>>

Động cơ B-2

ST

T

Các thòng sò kỹ thuật

Chỉ số kỳ thuật

Đơn vị

1

Kiểu động cơ B-2

Diesel cao tốc 4 ki, phun nhiên liệu trực tiếp không tăng áp. buồng cháy thống nhát.

2

Sò XI lanh

12

3

Kiểu bỏ trí xi lanh

Kiểu chừ V

4

Góc nhị diện

60

độ

5

Đòng kính xi lanh

150

II1I11

6

Hãnh trình pit tông

 • – Dày chính (dày bén trái)

 • – tiêu luận tính toán kiểm nghiệm

180

186.7

111111

111111

~T~

Thế tích cõng tác cua XI lanh

38.88

dm3

8

Ty sò nén__________________________

15 ±0.5

9

Vận tốc trung bình pit tòng

12.447

in/s

10

Thứ tự làm việc của xi lanh

1 T_6P_5T_2P_3T_4P_óT_ tiêu luận tính toán kiểm nghiệm động cơ b2 ở chế độ nguyên liệu 1P-2T. ’                   ’

II

Ong lót xi lanh

Kiêu ớt. rời

12

Chiều quay trục khuỷu

Thuận chiêu kim đóng hố (nhìn từ phía đáu động cơ)

13

Cõng suât định mức ( ờ võng quay 2000 v/ph)

427

kW

14

Mõmen xoan lớn nhát

2256.3 ± 10

Nin

15

rỏc dộ quay cua trục khuyu tiêu luận tính toán kiểm nghiệm động cơ b2 ở chế độ nguyên liệu

– ứng với cõng suất định mức

2000

1200 1 1400

2300

v/ph

<<<123>>>

 • – Lớn nhàt khi không có phụ tái

 • – On định nho nhất khi không có phụ tãi.

5001600

16

Suẳt tiêu ỉiao nhiên liêu

265 ±5

g/kWh

17

Suất tiêu ỉiao dâu nhờn

< 16.30

g/kWh

Cơ căn nhôi khỉ

18 tiêu luận

Sò xu páp cho một XI lanh

 • – Xu páp nạp

 • – Xu páp thài

4

2

2

Cái

19

Đờng kính tán xu páp

 • – Xu páp nạp

 • – Xu páp thài

54

50

1111)1

20

Góc đóng mở xu páp

 • – Xu páp nạp

+ Mở trớc ĐCT

+ Đóng sau ĐCD

 • – Xu páp thài

+ Mở trớc ĐCD

+ Đông sau ĐCT

+1 +1+1 tiêu luận tính toán kiểm nghiêm động cơ b2 ở chế độ nguyên liêu +í

o Qọ   oọ o

Cl •+    •+ Cl

Độ (gqtk)

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “tiêu luận tính toán kiểm nghiệm động cơ b2 ở chế độ nguyên liệu”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tốt nghiệp xuất nhập khẩu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bhante henepola gunaratana je chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đề tài áp dụng sơ đồ chuỗi giá trị vsm cải tiến quy trình sản xuất quần panasonic công ty tnhh kane m đà nẵng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
tiêu luận tính toán kiểm nghiệm động cơ b2 ở chế độ nguyên liệu
tiêu luận tính toán kiểm nghiệm động cơ b2 ở chế độ nguyên liệu
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart