tìm hiểu các mẫu hạt nhân

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

tìm hiểu các mẫu hạt nhân

tìm hiểu các mẫu hạt nhân

fff

tìm hiểu các mẫu hạt nhân

fff

tìm hiểu các mẫu hạt nhân

fff

tìm hiểu các mẫu hạt nhân

fff

tìm hiểu các mẫu hạt nhân

fff

tìm hiểu các mẫu hạt nhân

fff

TÌM HIẺU CÁC MẢU HẠT NHÂN

Luận vãn tốt nghiệp Ngành: sư PHẠM VẶT LÝ-TIN HỌC


-ẩL^vU


Giáo viên hurớng đẫn:                   Sinh viên thực hiện: Soil Mạnh

Ths.GVC. Hoàng Xuân Dmh Lực Mã số SV: 1117547 Lớ>: Sp.

Vật Lý-Tin Học’ Khóa: 37 I

cần Thơ, năm 2014

MỤC LỤC

Phần MỞ ĐÀU…………………………………………………………………………………………………1

Phần NỘI DƯNG

Chương 1: sự CẤN THIÊT CỦA CÁC MẦU HẠT tìm hiểu các mẫu hạt nhân NHÀN .. 3

Chương 2: MẢƯ GIỌT CHÁT LÔNG

Chương 3: MẦU KHÍ FERMI

3.3.11. Động năng cùa các nucleon kill chưa kể đến năng lượng bề mặt

3.3.2 The nãng

3.3.2.4…………………………………………………………………………………………………..

Nàng lương cặp

Chương 4: MẢƯ vo HẠT NHÂN

 • 4.3. Nguyên tấc xây dựng mẫu vỏ………………………………..tìm hiểu các mẫu hạt nhân 39

Phần KÉT LUẬN

TÀI LIẸƯ THAM KHAO

Phần MỎ ĐÀU

 • 1. LÝ DO CHỌN ĐÈ TÀI

Vật lý học tìm hiểu các mẫu hạt nhân là một môn khoa học tư nhiên nghiên cứu những dạng vận động tồng quát nhất của thế giói vật chất, từ đó tìm ra những quy luật tồng quát về cấu tạo và vận động cùa vật chất. Một cách quỵ ước. vật lý học được chia lãm nhiều lình vực nghiên cứu về sự vận dộng cơ học, nhiệt học, điện – điện tử. quang học. nguyên tử và hạt nhân.

Trong đó. Vật lý hạt nhân là một môn học về cau tìm hiểu các mẫu hạt nhân trúc, tính chất và các quá trinh biến đôi của hạt nhân nguyên tử. là một trong những lĩnh vực còn mới mẽ. Cuối thế kỹ XIX người ta chưa biết gì về hạt nhân nguyên từ và cho rang nguyên từ là một phần nho cùa vật chat. Tuy nhiên, cho đến khi các nhà vật lý phát hiện ra hạt nhân nguyên lử. nhừng tinh chat, đặc điếm cua hạt nhân nguyên tư thể hiện qua hiện tượng vật lý và các vấn đề có liên tìm hiểu các mẫu hạt nhân quan đến hạt nhân như: các nuclon chuyên dộng và tương lác với nhau như thế nào trong hạt nhân. Làm thế nào đế giài thích được nhũng đặc điếm bên trong của các hạt nhân. Các nhà khoa học vật lý đã cổ gắng xây dựng các lý thuyết về mầu hạt nhân, mong rằng sè đưa ra được một mầu hạt nhân hoàn chình, có thê giái thích tất ca các đặc linh mà hạt nhân nguyên tử thê hiện qua các hiện lượng vật lý mà chúng tìm hiểu các mẫu hạt nhân ta thường gặp. hay ít nhiều cũng giai thích được đa số các hiện tượng vật lý trong tự nhiên.

Bên cạnh dó. trong suốt thể ki XX ngành Vật lý hạt nhân ngày càng phát triên. cho tới các kỳ thuật hạt nhân ngày càng thâm nhập mạnh vào nhiều ngành Vật lý ứng dụng như: y học. kỳ thuật, quân sự. nông nghiệp và dặt biệt trong lĩnh vực năng lượng thì Vật lý hạt nhân dược quan tâm dặc biệt. Đè giãi tìm hiểu các mẫu hạt nhân thích dặc tính hay quy luật của một hiện tượng vật lý, người ta đưa ra các giã thuyết nêu lên bân chất hiện tượng đó. Nhưng hiện nay chưa có một lý thuyết nào hoàn chinh có thê giái thích được tất cã các tính chất, các cấu trúc cũng như các hiện lượng phân rã của hạt nhân. Đè giãi thích những số liệu lý thuyết cùng như thực nghiêm và tiên đoán người ta xây dựng những mô hình đơn giãn hóa gọi Là các mẫu hạt nhàn tìm hiểu các mẫu hạt nhân .

Cùng chính từ những lý do trên em đà chon đe tài này.

 • 2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐẺ TÀI

Tim hiểu một sổ mẫu hạt nhân.

 • 3. GIỎI HẠN CỦA ĐÈ TÀI

Vật lý hạt nhân là môn học khó. rat phức tạp thậm chí nó Là một lình vực có nội dung tương đối rông, đòi hôi phai có sư nghiên cứu Lâu dài. VỚI trình độ còn nhiều hạn chế nên đe tài chỉ nghiên cứu một số mầu như:

 • •  Mầu giọt tìm hiểu các mẫu hạt nhân chất lòng

 • •  Mầu khí Fermi

 • •  Mầu võ hạt nhân

 • 4. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN THỤC HIẸN

Sưu tam. phân tích, tòng hợp các dừ liệu những thông tin có liên quan trong sách, giáo trinh, các phương tiện truyền thông đại chủng như: báo. đcâi. tạp chi. tìm tài liệu trên mạng internet,…

 • 5. CÁC BƯỚC THỰC HIẸN

 • •  Nhận đề tài.

 • •  Nghiên cửu những tài liệu có liên quan và viết đề cương.

 • •  Viết luận văn và tìm hiểu các mẫu hạt nhân nộp cho giáo viên hướng dẫn.

 • •  Hoàn thành luận vãn và chuẩn bi báo vệ.

 • •  Bao vệ luận vãn.

Phần NỘI DUNG

Chương 1: sụ CÀN THIÉT CỦA CÁC MẢU HẠT NHÂN

 • 1.1. LÝ DO XI ẤT HIẸN CÁC MẲƯ HẠT NHÂN

Cho đến ngày nay chùng ta chưa xây dựng được một lý thuyết hoàn chinh đê giãi thích toàn diện và đúng đăn tất cả các số liệu thực nghiệm về hạt nhân. Các van để liên quan đến lý thuyết hạt nhân tìm hiểu các mẫu hạt nhân có thê phân thành hai loại là cấu trúc hạt nhân và phân ứng hạt nhân. Tuy nhiên, klũ xây dựng lý thuyết hạt nhân ta vấp phải 3 khó khăn chính là:

+ Không biết chính xác về lực tương tác giừa các nucleon trong hạt nhân.

+ Số lượng các phương trình miêu ta sư chuyển động cua các nucleon trong hạt nhân rất lớn.

+ Không thê quan niệm hạt nhân như một môi trường vì mô liên tục.

Đê tránh những tìm hiểu các mẫu hạt nhân khó khăn trên người ta phâi xây dựng các mẫu hạt nhân, trong đó hạt nhân dược thay bảng một hệ vật lý nào dỏ có khã năng miêu tá các tính chat của hạt nhân với cách giâi thích toán hoc đơn gian có thế chap nhân đươc. Mầu hạt nhân cần giai thích được các tính chất cơ bân của các trạng thái hạt nhân như spin, độ chẵn lẽ. momen từ. momen tử cực điện, các tinh chất của các trạng thái kích thích, mà tìm hiểu các mẫu hạt nhân trước tiên là phô kích thích của hạt nhân, và các tính chất động lực học của hạt nhân như xác suất phóng gamma cùa các mức kích thích của hạt nhân. Mồi mầu hạt nhân chi giái thích được một số tính chat của hạt nhân, do đó có nhiều mầu hạt nhân khác nhau.

 • 1.2. PHÂN LOẠI CÁC MAC HẠT NHÂN

Mồi mẫu chi gicãi thích một số tinh chất về hạt nhân. Chưa có mẫu nào có thê giãi thích toàn diện các hiện tượng hạt tìm hiểu các mẫu hạt nhân nhân Chinh vi vậy các mầu riêng lé vần cứ song song tồn tại.

Cơ sơ đê xây dựng mẫu hạt nhân Là gia thuyết về sự độc lộp cùa một tâp hợp nào đó các bậc tự do của hạt nhân. Các bậc tự do của hạt nhân được chia làm hai loại là : bậc tự do một hạt mô ta sư chuyên động cúa các hạt riêng biệt, và bậc tự do tập thê mô ta sư chuyên động của một số lớn hạt. Một cách tương tìm hiểu các mẫu hạt nhân ứng. mẫu hạt nhân cũng được phân thành hai loại là mầu tập thê và mẫu một hạt. ngoài ra còn có mầu suy rông Là tông hợp hai mầu nói trên.

GVHD Hoàng Xuân Dinh

3

SVTH: Sơn Mạnh Lực

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “tìm hiểu các mẫu hạt nhân”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Di Tích Lịch Sử – Văn Hóa Đền Mõ, Xã Ngũ Phúc, Huyện Kiến Thụy, Thành Phố Hải Phòng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Khai thác lễ hội hoa tam giác mạch ở hà giang phục vụ phát triển du lịch
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tốt nghiệp cải tiến quy trình cung cấp dịch vụ khai báo hải quan
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quan ly von dau tu xay dung co ban 858
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
bài thuyết trình môn Tổ Chức Quản Lý Sản Xuất
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
47.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thẩm định dự án đầu tư ngành than tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh tây nam quảng ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
tìm hiểu các mẫu hạt nhân
tìm hiểu các mẫu hạt nhân
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart