tìm hiểu nguyên tắc cấu tạo, hoạt động và ứng dụng máy quang phổ huỳnh quang fluoromax 4

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

tìm hiểu nguyên tắc cấu tạo, hoạt động và ứng dụng máy quang phổ huỳnh quang fluoromax 4

tìm hiểu nguyên tắc cấu tạo, hoạt động và ứng dụng máy quang phổ huỳnh quang fluoromax 4

fff

tìm hiểu nguyên tắc cấu tạo, hoạt động và ứng dụng máy quang phổ huỳnh quang fluoromax 4

fff

tìm hiểu nguyên tắc cấu tạo, hoạt động và ứng dụng máy quang phổ huỳnh quang fluoromax 4

fff

tìm hiểu nguyên tắc cấu tạo, hoạt động và ứng dụng máy quang phổ huỳnh quang fluoromax 4

fff

tìm hiểu nguyên tắc cấu tạo, hoạt động và ứng dụng máy quang phổ huỳnh quang fluoromax 4

fff

tìm hiểu nguyên tắc cấu tạo, hoạt động và ứng dụng máy quang phổ huỳnh quang fluoromax 4

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ KHO A sư PHẠM BỌ MÔN Sư PHẠM VẠT LÝTÌM HIẺƯ NGUYÊN TÁC CÁU TẠO, HOẠT ĐỌNG VÀ ỨNG DỤNG MẢY QUANG PHÕ HUỲNH QUANG FLUOROMAX-4

Luận văn tốt nghiệp

Ngành: sư PHẠM VẶT LÝ

Giáo viên hướng dẫn:

TS. Nguyễn Trí Tuấn


Sinh viên thực hiện:

Vãn Thùy Dương

Mã số SV: 1117583

Lớp: Sư Phạm Vật Lý- Công Nghệ Khóa: 37

Cần Thơ, Năm 2015

LÒ1 CAM ƠN

Đê hoàn Thành dtrợc dể tài luận tìm hiểu nguyên tắc cấu tạo, hoạt động và ứng dụng máy quang phổ huỳnh quang fluoromax 4 vãn này, em xin chân thành cám on IS.Nguyen I rí luân đà hướng dẫn, truyền đạt nhùng kiên thức quý giá. theo dõi và giúp dờ em trong suốt quá trinh thực hiện dề tài.

Em cùng xin chân thành câm <m các anh, chị cao học, các bạn sinh vicn thực hiện luận vãn tại phòng thi nghiệm Vật liệu vã bạn bè dã tận tình chi bào. dộng viên, giúp đờ em trong quá trình làm luận vãn.

tìm hiểu nguyên tắc cấu tạo, hoạt động và ứng dụng máy quang phổ huỳnh quang fluoromax 4 Cuối cùng, xin gùi lìn cám on sâu sác đón gia đình và người thân đà luôn quan tâm, dộng viên và là chồ dựa về tinh thần và vật chất cho em trong suốt quá trinh học lập tại trường.

Một lân nữa xin gũi lời câm <xn đèn tài cà mọi người!

LÒĨ CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là còng trinh nghiên cứu do chính tôi thực hiện. Các số liệu, kết quả phân tích trong luận văn là hoàn toàn tìm hiểu nguyên tắc cấu tạo, hoạt động và ứng dụng máy quang phổ huỳnh quang fluoromax 4 trung thực và chưa từng được còng bố trong bất kỳ còng trình nghiên cứu nào trước đây.

Mọi tham khảo, trích dẫn đều được chi rỏ nguồn trong danh mục tài liệu tham kháo cua luân vãn.

Cần Thơ. ngây 27 tháng 04 năm 2015

Tác già

Văn Thúy Dương

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, DÒ THỊ

<<<123>>>

1

Hình 1.1

Hiện tượng quang huỳnh quang [3]

4

2

Hĩnh 1.2 tìm hiểu

Hiện lượng điện huỳnh quang [3]

4

3

Hĩnh 1.3

Sự phụ thuộc cúa cường độ phô huỳnh quang vào nông độ L5J

7

4

Hình 1.4

Sự phát huỳnh quang khi nồng dộ pha tạp chất (a) và sự dập lăl huỳnh quang do pha tạp vói nông độ cao (b) [51

8

5

Hĩnh 1.5

Các quá trinh phát quang trong tinh thế bán tìm hiểu nguyên tắc cấu tạo, hoạt động và ứng dụng máy quang phổ

8

6

Hình 1.6

Mô ta các quá trinh bắt hạt dần vã tái hợp hạt dần [9]

10

7

Hình 1.7

Đèn khí thúy ngân [3]

12

8

Hình 1.8

Đèn dây tóc [3]

12

9

Hình 1.9

Ong âm cực [3]

14

10

Hình 1.10

Máy tìm hiểu nguyên tắc cấu tạo, hoạt động và ứng dụng máy quang phổ huỳnh quang fluoromax 4 quang phò huỳnh

14

lỉ

Hĩnh 1.11

Sơ dồ khối cua hệ do phố huỳnh quang [4]

16

12

Hĩnh 1.12

Sơ dồ nguyên lý cua phép do phổ kích thích [9J

17

13

Hình 1.13

Hình ánh nhiễm trùng trong cơ the qua kính hiên vi [3]

20

14

Hình 1.14

Vet rạn Iren dĩa men ngọc tìm hiểu nguyên tắc cấu tạo, hoạt động và ứng dụng máy quang phổ huỳnh quang

22

15

Hĩnh 1.15

Hệ thông sông Ranh và sông Dan úp [3]

23

16

Hình 2.1

Ilệ do huỳnh quang riuoromax-4

26

17

Hình 2.2

So dồ bố tri quang học [6]

27

18

Hình 2.3

Den chiều sáng [6]

28

19

Hình 2.4

Bộ phận tạo đon tìm hiểu nguyên tắc cấu tạo, hoạt động và ứng dụng máy quang phổ huỳnh quang fluoromax 4 săc của

29

20

Hĩnh 2.5

Bộ phận tạo dơn sắc của ánh sáng phát xạ [6]

29

<<<123>>>

21

Hình 2.6

Cách từ [6]

29

22

Hình 2.7

Buồng chửa mầu [6]

31

23

Hình 2.8

Đầu thu tín hiệu [6]

31

24

Hình 2. tìm hiểu

Đầu thu tham chiếu [6]

32

25

Hình 2.10

Nguồn cung cấp cho đèn [6]

32

26

Hình 2.11

Thiết bị điện lử điều khiên thụ động phía trên [6]

32

27

Hình 2.12

Thiết bị điện lử bên dưới [6]

33

28

Hình 2.13

Cửa số phần mềm FluorEssence [6]

35

tìm hiểu

Hình 2.14

Báng menu các thông số [6]

36

30

Hình 3.1

Phô kích thích huỳnh quang và phát xạ cúa nano tinh thê ZnS được che tạo băng phưong pháp đồng kết tủa, với Xem: 411 nm và Àex: 322 nm.

37

31

Hình 3.2

Phò PLE và PL của nano tinh thê ZnS được tòng hợp thúy nhiệt, VỚI 440 nm và À*x: 280 tìm hiểu nguyên tắc cấu tạo, hoạt động và ứng dụng máy quang phổ huỳnh quang

38

32

Hình 3.3

Phổ PLE và PL cúa bột nano tinh thê ZnS chiếu xạ VI sóng, ở bước sóng đo tại 440 nm và bước sóng kích thích 345 lim.

39

33

Hình 3.4

Pho PL cúa các mẫu ZnO với ti lệ mol

ZnC12/(NH4),CO3 là 1/1

40

34

Hình 3.5

Phố PL cũa ZnO ờ pH = 10. 20h tìm hiểu nguyên tắc cấu tạo, hoạt động và ứng dụng máy quang phổ huỳnh quang fluoromax 4 , nhiệt độ từ 190°C – 230°C

41

DANH MỤC CÁC KÍ HIẸU VÀ CHỮ MÉT TẢT _____________________________i___________________________________________i__________________________________________________________________

<<<123>>>

Kí hiệu – chừ viết tắt

Tên tiếng Anh

Tên tiếng Việt

E

Energy

Năng lượng

E,

Bandgap

Năng lượng vùng cấm

I

Intensity of light

Cường độ ánh sáng

II

Intensity of luminescence

ctròng độ huỳnh quang

Die

Efecctive mass of electron

Khối lượng tìm hiểu nguyên tắc cấu tạo, hoạt động và ứng dụng máy

X

Wavelength

c sóllg

V

Frequency

Tần số

c

Concentration

Nồng độ

ưv

Ultraviolet

Vùng tư ngoại

VIS

Visible

Vùng ánh sáng nhìn thấy

PMT

Photomultiplier tubes

Óng nhân quang

TCSPC

Time-correlated single-photon counting

Bộ đém photon tương quan thời gian

RTC

Real time control

Kiêm soát thời gian thực

PL tìm hiểu nguyên tắc cấu tạo, hoạt

Photoluminescence spectrum

Phổ huỳnh quang

PLE

Photoluminescence

Excitation

Phô kích thích huỳnh quang

CPS

Characters per second

Ký tự trên mỏi giây

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “tìm hiểu nguyên tắc cấu tạo, hoạt động và ứng dụng máy quang phổ huỳnh quang fluoromax 4”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tiểu luận tìm hiểu về lạm phát trong nền kinh tế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tổ chức kế toán quản trị chi phí tại công ty tnhh minh tiến
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đánh giá về hoạt động logistics tại các doanh nghiệp thương mại Việt Nam hiện nay.
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hiệu quả phá thai nội khoa tại nhà đối với thai dưới 50 ngày vô kinh tại bệnh viên quận 12
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tạo động lực lao động tại xí nghiệp vận tải đường sắt thái nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
The secret doctrine chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
tìm hiểu nguyên tắc cấu tạo, hoạt động và ứng dụng máy quang phổ huỳnh quang fluoromax 4
tìm hiểu nguyên tắc cấu tạo, hoạt động và ứng dụng máy quang phổ huỳnh quang fluoromax 4
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart