tìm hiểu ứng dụng của từ trường trong vật lý trị liệu

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

tìm hiểu ứng dụng của từ trường trong vật lý trị liệu

tìm hiểu ứng dụng của từ trường trong vật lý trị liệu

fff

tìm hiểu ứng dụng của từ trường trong vật lý trị liệu

fff

tìm hiểu ứng dụng của từ trường trong vật lý trị liệu

fff

tìm hiểu ứng dụng của từ trường trong vật lý trị liệu

fff

tìm hiểu ứng dụng của từ trường trong vật lý trị liệu

fff

tìm hiểu ứng dụng của từ trường trong vật lý trị liệu

fff


——-o—>K ♦<=:—©—

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ KHOA sư phạm’ bọ môn Sư phạm’ Vặt lýTÌM HIỂU ỨNG DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG TRONG Vặt lý trị liệu

Luận vản tốt nghiệp

Ngành: Sư PHẠM Vặt lý – CONG NGHÊ

Giáo viên hướng dẫn:

HỒ Hừu Hậu


Sinh viên thực hiện:

Lý Thị Thanh Huyền

Ma sổ SV: 1117591

Lớp: TL1192A1

Khóa tìm hiểu ứng dụng của từ trường trong vật lý trị liệu : 37

Cần Tho, năm 2015LÒI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đày là còng trinh ngliiên cún do chính tôi thục hiên Các số liêu, kết quả phán tích trong luận văn là hoàn toàn trung thực và chưa từng được công bo trong bat kỷ công trinh nghiên cíni não trước đây.

Moi tham kháo. trích dan đều được chi rò nguồn trong danh mục tài liêu tham khảo cùa luận văn

Cần Thơ. ngày tháng tìm hiểu ứng dụng của từ trường trong vật lý trị liệu năm 2015

Tác giã

Lý Thị Thanh Huyền

SVTH: Huỳnh Thanh Phong

MỤC LỤC

PIIÁNA.MỚ ĐÀU

PnÃN B. NỌI DUNG

Chương 1. I.Ý THUYẾTCHUNG VẼ TÙ’TRUỒNG

 • 2.  Khái quát về từ trường tìm hiểu ứng dụng của từ trường trong vật lý trị liệu , don vị vả dơ lường 4

 • 2.4.  Đường sức từ. từ thông

 • 3.  Tìm hiểu vật liệu àr

lược về từ học và vật liệu lừ

 • 3.3.2.  Chất thuận từ

hiểu ứng dụng của từ trường trong vật lý trị liệu 10

 • 3.4.  l ìm hicu VC Nam châm

Chương 2. Từ TRƯỚNG Clio Y nọc

 • 1.2.1.  Khái quát

 • 1.2.2.  Cơ chế tìm hiểu ứng dụng của từ trường trong vật lý trị liệu tương tác giừa từ trường-cơ thè sống 25

1.3……………………………………………………………………………………………………………. Tác

dụng tir trị liệu………………………………………………………………………………………………………….27

CHƯƠNG 3. TÌM tìm hiểu ứng dụng của từ trường trong vật lý trị liệu HIẺƯ MÁY TỪ TRỊ LIỆU

1.3………………………………………………………………………………………………………………

Nguyên lý hoạt dộng

1.4. ứng dung trong điều trị ………………. tìm hiểu ứng dụng của từ trường trong vật lý trị liệu 38

PHÀNC. KÉT LUẬN……………………………42 tìm hiểu ứng dụng của từ trường trong vật lý trị liệu

TÀI LIỆU THAM KHAO

PHÀN A. MỎ ĐÀU

 • 1. LÝ 1)0 CHỌN ĐÈ TÀI

Vật lý được COI Là môn khoa hoc cơ bàn nhát cua khoa học tự nhiên. Vật lý nghiên cứu nhừng thành phần cư bân nhất cùa vật chất và các tương tác giữa chúng cùng như nghiên cứu về các nguyên tử và việc tạo thành phần từ vã chất rắn. Có thê nói Vật lý Là một nhân tố kết nối nhiều ngành khoa học. nhiều lĩnh vực tìm hiểu ứng dụng của từ trường trong vật lý trị liệu trong cuộc sống. Đà có rất nhiều công trinh nghiên cứu Vật lý dược ứng dụng vào các ngành khoa học cùng như trong dời sống hẩng ngày phục vụ trực tiếp cho nhu cẩu cua con người từ giao thông vận lãi. công nghệ thông tin. truyền thông…và một trong nhùng ứng dụng không thè không kê dến cua Vật lý dó Lã ứng dụng trong y học. nó góp phần quan trọng trong việc chuân đoán điêu trị, chàm sóc sức khóc cho con người vói tìm hiểu ứng dụng của từ trường trong vật lý trị liệu một sô phương pháp mang lại hiệu qua cao như: vật lý tạ liệu, chụp X quang, chiếu tia phông xạ. chiếu tia laser…trong dó ứng dụng cùa từ trường vào việc chừa bệnh bằng vật lý trị liệu dà và dang thu hút rất nhiều sự quan tâm cua các nhà khoa học cũng như xà hội. Ilầu như từ trường không gây lác hại đôi vói liêu điều trị. không gây biên đòi ven câu trúc lê bào và hiện lượng di sản. ít tìm hiểu ứng dụng của từ trường trong vật lý trị liệu thầy hiện tượng cư the quen với từ trị liệu nên có thè kéo dài điêu trị. Từ trường điêu trị Là một trong những phương pháp diều trị không cần dùng thuốc. Ngày nay khoa học phát triên thi nhừng bí mật vê lừ trường ngày càng được khám phá kỹ hon. những úng dụng cùa nó trong diều trị bệnh rộng rài hon. Bân thân là sinh vicn chuyên ngành sư phạm vật lý công nghệ nên lồi muôn vận dụng nhưng kiến thức chuyên ngành dà dược tìm hiểu ứng dụng của từ trường trong vật lý trị liệu thầy cô truyền dạt trong suốt thời gian ngồi trên giang dường Đại học dê nghiên cứu sâu hơn về ứng dụng Vật lý trong y học nên tôi quyết định chọn đề lãi “ĨÌM HIẾU ỪNG DỤNG CỦA TÙ’ TRUONG TRONG Vặt I.Y I RỊ LIẸƯ” cho luận văn cùa tôi.

Veh đê lài này lôi hi vọng sè giúp lồi có thêm kiên thức trong cồng lác giáng dạy và nliừng kiến thức bô ích cho sữc khóe ban than và gia dinh sau này.

 • 2.  tìm hiếu ứng dụng của từ trường trong vật lý trị liệu MỤC HÍCH cỉ A «Ẽ TÀI

Với đê lài này lôi nghiên cứu các vân đê sau:

 • –  I.ý thuyêl chung vê lừ trường

 • –  Từ trường trong y học.

 • –  l ìm hicu thiêl bị lạ liệu.

 • 3. GIỚI HẠN DẺ TÀI

Với dề tài nãy do hạn chế về thời gian, nguồn tãi liệu và kiến thức nên tôi chi nghiên cửu về:

 • –  Tìm hiêu vấn dề khái quát về từ trường. ũr môi và nam châm.

 • –  ứng dụng tìm hiểu ứng dụng của từ trường trong vật lý trị liệu cũa nr trưởng trong trị liệu.

 • 4. PHƯỢNG PHÁP Va Phương tiện I nực HIỆN

Những vân dê cân nghiên cứu và xây dựng cua dê tài. tòi dựa trên: về phương pháp: Thu thập tài liệu, nghiền cứu phân tích lồng hợp kết quả

 • 5. cÁc BƯỚC THựC HiêN

Đe hoàn thành luận vãn tót nghiệp lôi phái thông qua các bước:

 • –  Nhận đề tài, định hướng các vân đề cần nghiên cứu

 • –  Xác định mục đích cằn đạt được của đề tài tìm hiểu ứng dụng của từ trường trong vật lý trị liệu .

* Thu thập, phân tích tài liệu có nội dung hên quan đèn để tài

 • –  Lập đệ cương tông quát

 • –  Lập đề cương chi tiết

GVHD HỖ Hĩm Hậu

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “tìm hiểu ứng dụng của từ trường trong vật lý trị liệu”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa trung ương huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Con đường tình yêu diệu hạnh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Khóa luận tốt nghiệp giải pháp phát triển thị trường trái phiếu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
SKKN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG dạy học NGỮ văn THCS
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
197.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
So Hoc Doc Ban 1926.Pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
tìm hiểu ứng dụng của từ trường trong vật lý trị liệu
tìm hiểu ứng dụng của từ trường trong vật lý trị liệu
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart