tìm hiểu về kính hiển vi điện tử truyền qua

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

tìm hiểu về kính hiển vi điện tử truyền qua

tìm hiểu về kính hiển vi điện tử truyền qua

fff

tìm hiểu về kính hiển vi điện tử truyền qua

fff

tìm hiểu về kính hiển vi điện tử truyền qua

fff

tìm hiểu về kính hiển vi điện tử truyền qua

fff

tìm hiểu về kính hiển vi điện tử truyền qua

fff

tìm hiểu về kính hiển vi điện tử truyền qua

fff


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẤN THƠ KHOA Sư PHẠM Bộ .MÔN Sir


tìm


m h

ể u

v


PHẠM VẠT LÝ

hiểu về kính

qua


TÌM IIIEU VÉ KÍNH IIIẺN VI DIẸN TỬ TRUYÉN QUA


-|                           Luận vãn tôt nghiệp

h

1                Ngành: sư PHẠM VẬT LÝ – TIN HỌC

n

v

đ

L

n

t     Giáo viên hướng dần:                  Sinh viên thực hiện:

ử                                                            ♦ •


ThS. Lê Văn Nhạn


Trương Hoa Thiên

Mã sô SV: 1117565

Lớp: Sư phạm Vật lý – Tin học

Khóa: 37


CẤN THƠ 2014


A Á

J. – Ấ.-


-ír


+ -X- -X- -X- -**■ -X- -X- -X- -X--4r


-X- -X- -X tìm hiểu về kính hiển vi điện tử truyền qua – -X- -ứr -X- -X- -X- -X- -X- -X--IH- -4*- -X- X- -ử–4r -X- -X- -X- -X- –


~ứr -X-


1

I í

I


LỜI CẢM ƠN

Kinh gửi quỷ thầy, cò Bộ mòn Vật lý – Khoa Sư phạm Vật lý – Trường Đại học cằn Thơ!

tìm hiểu về kính hiển vi điện tử truyền qua Trài qua 4 năm ngồi trên giáng dường, học tập và nghiên cứu tại don vị Đại học cằn Thơ, kiên thức mà em được liêp thu (lừ đại cương đèn chuyên môn) lần các kỹ nàng và thao tác trong thực hãnh, thi nghiệm dà dược bô sung và nâng cao dáng kế. Đó chinh là nhờ công <m cúa quỷ thây, cồ trong Bộ món Vật lý đà hêl lòng giáng dạy, truyền đại kiến thức.

rù nhừng ngày đâu nhận đê tìm hiểu về kính hiển vi điện tử truyền qua lài “Tìm hiêu ve kính hiên vi hiện lử truyền qua” em không tránh khỏi nliừng lo lắng vã bờ ngờ. Cũng nhờ sự hồ trọ và giúp dờ tận tình cua thầy l ê văn Nhạn về kiến thức chuyên môn. kết hợp với sự động vicn và trấn an cùa thầy, gia đinh và bạn bè. tất cà đều là động lực đề bãn thân em cố gắng phấn đấu hoàn thảnh đề tài dũng thời hạn.

Nhàn đây. em xin gữi lời cám tìm hiểu về kính hiển vi điện tử truyền qua ơn đến quý thầy, cò trong Bộ mòn Vật lý trường Đại học Cần Thơ. Quý thầy, cò đầ không ngần ngại dành thời gian của minh dể giãi đáp thắc mắc cũng như tìm hiểu nguyện vọng cùa sinh viên c húng em. Quỷ thầy, cò là nhùng người đà cho em kiến thức giúp em có day đù cơ sờ đê hoàn thành dề tài luận văn tốt nghiệp cùa minh, quý thầy, cô cùng Là nhùng người truyền cho em cam hứng, khiến em câm tìm hiểu về kính hiển vi điện tử truyền qua thấy thích ihú hơn với mòn học và ngành nghề của mình, sự nghiêm khắt của quý thầy, cô dà giúp em nít kinh nghiệm cho ban thân và nghiêm túc hơn trong quá trinh học tập. nghiên cứu.

Mặc dù đà có cố gắng trong quá trinh tim hiếu, phân tích vã viết dề tài nhưng do hạn chê vê mặt thời gian và kiên thức nên đê lài cùa em khó tránh khôi nhửng sơ suàl. Em râl mong nhận dược sự dóng góp ỷ kiến tìm hiểu về kính hiển vi điện tử truyền qua cua quý thầy, cò vã các bạn dế em có cơ hội mơ mang kiến thức, dồng thời cung cố cho dề tài cùa em có thè hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cam ơn!

(‘an rhơ, ngày 08/10/2014

Sinh viên thực hiện

Trương Hoa Thiên

MỤC LỤC

HỆ 1 HÓNG 1)0 LƯỜNG

BÁNG CIIƯ VIÉT TẤT VÀ TRA CỨU TIIUẠT NGỮ

PHÀN 1: MỞ DẪU

1. LÝ DO CHỌN DÊ TÀI…………………..tìm hiểu về kính hiển vi điện tử truyền qua 1


PILĨN 2: NỌI DUNG

CHƯƠNG 1: CO SÒ LÝ IHUYÉT DÈ TÀI

  • 1.1.2. Lý thuyết sóng ánh sáng cùa Huygens tìm hiểu về kính hiển vi điện tử truyền

qua

  • 3. CHUYẺN ĐỌNG CUA ĐIẸN TÍCH

    TRONG ĐIẸN TRƯỜNG tìm hiểu về kính hiển vi điện tử truyền qua VÀ TỪ TRƯỜNG …………………………………………………….          8


  • 3.1.  Chuyên dộng cua diện tích trong diện trưởng

và từ trường

  • 3.4.  Chuyến dộng cua electron trong nguyên tư

dặt vào từ tnrờng ngoài

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “tìm hiểu về kính hiển vi điện tử truyền qua”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giải pháp tài chính nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ tại viễn thông kiên giang  luận văn thạc sĩ 2015
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
34.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty tnhh nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận Văn Thạc Sĩ Bao Hàm Thức Vi Phân Với Bài Toán Tử Đơn Điệu Cực Đại Phụ Thuộc Thời Gian.pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ cải cách thủ tục hành chính tại bộ an ninh, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Sold by
@ xcnguyen220
tìm hiểu về kính hiển vi điện tử truyền qua
tìm hiểu về kính hiển vi điện tử truyền qua
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart