tính toán, thiết kế hệ thống đóng nắp chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

tính toán, thiết kế hệ thống đóng nắp chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai

tính toán, thiết kế hệ thống đóng nắp chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai

fff

tính toán, thiết kế hệ thống đóng nắp chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai

fff

tính toán, thiết kế hệ thống đóng nắp chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai

fff

tính toán, thiết kế hệ thống đóng nắp chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai

fff

tính toán, thiết kế hệ thống đóng nắp chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai

fff

tính toán, thiết kế hệ thống đóng nắp chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG đẠi học Cản thơ KHOA CÔnG nghẹ


LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

TÍNH TOÁN, THIÉT KÉ HỆ thông ĐÓNG NÁP chai trong dây CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC

ĐÓNG CHAI

CÁN BỌ HƯỚNG DẢN Mai Vĩnh Phúc


SINH VIÊN THỰC HIỆN

Trịnh Minh Phước (MSSV: 1110411)

Ngành Cơ Khí Chế Tạo Máy K37

Tháng 5 năm 2015

KHOA CÔNG NGHẸ                 Độc lâp – Tư do-Hạnh phúc

BỌ MÔN KỸ THI ẠT cơ KHÍ

NHẠN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỌ HƯỚNG DÁN

1 Cán bộ hướng dần: Mai tính toán, thiết kế hệ thống đóng nắp chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai Vĩnh Phúc.

 • 2.  Đe tài: Tính toán, thiết kế hệ thống đóng nắp chai trong dây chuyền sàn xuất nước đóng chai.

 • 3.  Sinh viên thực hiên: Trịnh Minh Phước              MSSV; 1110411

 • 4.  Lớp: Cơ khí chế tạo máy                          Khóa : 37

 • 5.  Nội dung nhận xét:

a Hình thức cúa tập thuyết minh:……………………………………………………………………………….

b Ban vè:……………………………………………………………………………………………………………….

c. Nội dung: Công việc và nội dung đà đạt được:………………………………………………………….

Những vấn đề còn hạn tính toán, thiết kế hệ thống đóng nắp chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai chế:………………………………………………………………………………………….

d Nhận xét cùa từng sinh viên tham gia thực hiện đề tài:………………………………………………..

e Kết luận đề nghị:………………………………………………………………………………………………….

 • 6. Đ.ánh giá điểm:………………………………………………………………………………………………..

Cần Thơ. ngày….tháng.. ..năm 2015

Cán bộ hướng dẫn

Mai Vĩnh Phúc

CÔNG NGHẸ                        Độc lâp – Tư do-Hạnh phúc

BỌ MÔN KỸ THUẬT cơ KHÍ

NHẠN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CÙA tính toán, thiết kế hệ thống đóng nắp chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai CÁN BỌ CHẤM PHẤN BIỆN

1 Cán bộ chấm phan biện:

 • 2.  Đe tài: Tính toán, thiết kế hệ thống đóng nắp chai trong dây chuyền sàn xuất nước đóng chai.

 • 3.  Sinh viên thực hiên: Trịnh Minh Phước              MSSV; 1110411

 • 4.  Lớp: Cơ khí chế tạo máy                          Khóa : 37

 • 5.  Nội dung nhận xét:

a. Hình thức cúa tập thuyết minh:………………………………………………………………………………

b Ban vè:……………………………………………………………………………………………………………….

c. Nội dung: Công việc và nội dung tính toán, thiết kế hệ thống đóng nắp chai trong dây

chuyền sản xuất nước đóng chai đà đạt được:……………………………………………………..

Những vấn đề còn hạn chế:……………………………………………………………………………..

d Nhận xét cùa từng sinh viên tham gia thực hiện đề tài:………………………………………………..

e Kết luận đề nghị:………………………………………………………………………………………………….

 • 6. Đánh giá điểm:

Cần Thơ. ngày….tháng.. ..năm 2015

Cán bộ chấm phan biện

CÔNG NGHẸ                        Độc lâp – Tư do-Hạnh phúc

BỌ MÔN KỸ THUẬT cơ KHÍ

NHẠN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CÙA CÁN BỌ CHẤM PHẤN BIỆN

1 Cán bộ chấm phan biện:

 • 2. Đe tài: tính toán, thiết kế hệ thống đóng nắp chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai Tính toán, thiết kế hệ thống đóng nắp chai trong dây chuyền sàn xuất nước đóng chai.

 • 3.  Sinh viên thực hiên: Trịnh Minh Phước

  MSSV; 1110411

  Khóa:37


 • 4.  Lớp: Cơ khí chế tạo máy

 • 5.  Nội dung nhận xét:

a. Hình thức cúa tập thuyết minh:……………

b Ban vè:……………………………………………………………………………………………………………….

c. Nội dung: Công việc và nội dung đà đạt được:………………………………………………………….

Những vấn đề còn hạn chế:……………………………………………………………………………..

d Nhận tính toán, thiết kế hệ thống đóng nắp chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai xét cùa từng sinh viên tham gia thực hiện đề tài:…………………………………………………………..

e Kết luận đề nghị:………………………………………………………………………………………………….

LỜI CÁM ƠN

Em xin chân thành cám ơn:

 • 6. Đánh giá điếm:

Cần Thơ. ngày….tháng.. ..năm 2015

Cán bộ chấm phan biện

Cha mẹ đã động viên, khuyến khích, nung đúc cho con một động lực học tập, tạo cho con nhùng điều kiện thuần lợi trong suốt nhùng năm học phố thông và một chặng đường dài ờ Đại Học.

Cám cm các thầy cô đà dạy dồ em trong suốt thời gian hoc tập. Đậc tính toán, thiết kế hệ thống đóng nắp chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai biệt em xin cám cm thầy Mai Vĩnh Phúc đà hướng dần tân tinh trong thời gian làm luận vãn.

Cám ơn tất cả các b.ạn sinh viên Cơ khí chế tạo máy k37 đà giúp đờ. tạo môi trường học tập tốt.

Cuối cúng em xin chúc cha me. thầy cô và các bạn sinh viên dồi dào sức khoe, hạnh phúc và thành công.

Sinh viên thực hiện

Trịnh Minh Phước

iv

TÓM TÁT ĐẺ TÀI

Với sự phát triên tính toán, thiết kế hệ thống đóng nắp chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai nhanh chóng của công nghiệp hiện nay rất nhiều quá trình sàn xuất được tự động hóa. Trong đó dầy chuyền đóng nấp chai tự động là một trong những hê thong được sir dụng rộng nài và phô biến Máy đóng nắp chai được ứng dung rộng rài trong ngành sàn xuất đồ uống, mỳ phẩm và hóa chất còng nghiệp… Máy có tác dụng đóng bao kin các loại chai nhựa, thúy tinh, chai rượu,…

Trong dây chuyền sân xuất nước đóng chai thì hệ thống tính toán, thiết kế hệ thống đóng nắp chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai xoăn nẳp chai được xem là bộ phận quan trọng nhất. Nó đâm bảo việc niêm phong kin. không rò ri nguyên liệu ra ngoài còn đàm bảo cho việc vận chuyển và bao quán. Nên cần thiết kế một hệ thống xoắn nắp chai dưa vào các yêu cầu cua hê thống, qua đó tinh toán các chi tiết. Sau kin đà có đầy đú các thòng số thi tiến hành thiết kế xây dưng mô hĩnh trên máy tinh.

Với những việc đạt dược sè làm tính toán, thiết kế hệ thống đóng nắp chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai nen tâng cho việc ứng dụng hệ thống xoắn nắp chai vào các dây chuyền sàn xuat nước đóng chai Tạo điều kiện phát triển cho ngành sàn xuất nước đóng chai ờ Việt Nam

V

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “tính toán, thiết kế hệ thống đóng nắp chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận án Tiến sĩ Chính sách tài khóa hướng tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
35.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Cho Trẻ Các Trường Mầm Non Công Lập Quận Long Biên, Hà Nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tổ chức thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh bắc kạn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
tính toán, thiết kế hệ thống đóng nắp chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai
tính toán, thiết kế hệ thống đóng nắp chai trong dây chuyền sản xuất nước đóng chai
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart