tính toán thiết kế máy cắt thái bí đỏ năng suất 400kg h

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

tính toán thiết kế máy cắt thái bí đỏ năng suất 400kg h

tính toán thiết kế máy cắt thái bí đỏ năng suất 400kg h

fff

tính toán thiết kế máy cắt thái bí đỏ năng suất 400kg h

fff

tính toán thiết kế máy cắt thái bí đỏ năng suất 400kg h

fff

tính toán thiết kế máy cắt thái bí đỏ năng suất 400kg h

fff

tính toán thiết kế máy cắt thái bí đỏ năng suất 400kg h

fff

tính toán thiết kế máy cắt thái bí đỏ năng suất 400kg h

fff

Bộ GIÁO DỤC VẢ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THO KHOA CÔNG NGHỆ

BỌ MÔN KỸ THI ẠT cơ KHÍ

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP

TÍNH TOÁN THIÉT KÉ MÁY CÁT THÁI BÍ ĐÔ

NĂNG SUẮT 400KG/H

CBH1): Nguyền Văn Cucnig SVTH: Nguyền Vù Phong

MSSV: 1110465

LỚP: CKCB K37

Cần Tho, tháng 6/2015 NHẶN XÉT CỦA CẤN BỌ HƯỚNG DẢN

NHẬN XÉT CÙA CÁN BỌ CHẤM PHẤN BIỆN

NHẬN XÉT Ct A HỌI DÔNG CHẤM PHAN BIẸN

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên em xin được nói lời cảm ơn chân thành đen gia đình em đà luôn ùng hộ, khuyến khích động viên và tạo điều kiện thuận lợi tính toán thiết kế máy cắt thái bí đỏ năng suất 400kg h nhắt cho em trong suốt quá trinh học tập và thời gian lảm luận vãn tốt nghiệp vừa qua.

Em xin chân thành biết on thầy Nguyền Vãn Cương, khoa Công nghệ, trường Dại Học Cần Thơ đà tận tình hướng dần, giúp đờ. truyền đạt nhiều kiến bồ ích cho em trong suốt quá trinh thực hiện luận văn dế em hoàn thành tốt dề tãi này.

Em xin bày tó lòng bicl um đèn quỷ thây cô, trường đại học cân Thơ đà truyền tính toán thiết kế máy cắt thái bí đỏ năng suất 400kg h dạt kiến thức cho em trong suốt thôi gian học tập qua. dê em có du kiến thửc hoàn thành luận vãn.

Cuối cũng tòi xin bày to lõng biết ơn dến các bạn cùng lóp Cơ khi chề biến, khóa 37, khoa công nghệ, trường Dại Học (‘an Thơ đà giúp đờ lận lình cho lôi trong quá trinh học tập cũng như trong thời gian thực hiện luận vãn này.

Do có sự hạn chề vè kicn thức, thòi gian và kinh nghiệm tính toán thiết kế máy cắt thái bí đỏ năng suất 400kg h , nên luận văn không tránh klioi sai sót. Rất mong nhận dược sự dóng góp ý kiến cua quý thầy cò và các bạn đề luận vân được hoàn thiện hơn.

(an Thơ. ngày 28 iháng 04 năm 20 ì 5

Sinh viên (hực hiện

Nguyễn Vũ Phong

LỜI NÓI ĐẢƯ

Kiên Giang được nhiều người biết đến là vùng đất văn hóa và du lịch nổi tiếng với các món ăn hãi sản và nhiều địa diểm du lịch nối tiếng như Hòn tính toán thiết kế máy cắt thái bí đỏ năng suất 400kg h Phụ Tử. dãn Phú Quốc, thiên nhiên còn ban tặng cho nơi đày mánh đất màu mờ có the trông dược nhiều loại qua ngon không nơi đâu có dược, và nơi dày cỡ một loại quà thơm ngon bô dường rât nôi tiêng lù mười mày nãm qua có lè ai cũng biềt đên đó chính là bi dỡ Vàm Răng. Loại bi dó cỏ hương vị thom ngon lạ ki. có vị deo béo. hương thom dề chịu. VỊ ngọt tự nhiên mà các loại bí tính toán thiết kế máy cắt thái bí đỏ năng suất 400kg h khác không có được, bí đò có thể che biến thành các món ăn bò dường hãng ngảu cua người dàn như: bi hầm xương, bi hầm dừa. bí nấu canh thịt bẩm. bí nấu cháo tòm…

lìiy bi đõ có thê chề biên nhiêu món khác nhau nhưng nhìn chung chi là che biến trong bừa ãn cua cãc hộ gia dinh, thi lượng tiêu thụ bi do không thê dáp ứng với hiện tượng bí đó “dội hàng" như hiện nay, cùng tính toán thiết kế máy cắt thái bí đỏ năng suất 400kg h như giá trị của quá bí chưa dược tận dụng hết trong sàn xuất thực phẩm dế dáp ứng cho nhu cầu thực phầm ngày càng phong phú trong xà hội. Hiện nay, bí đõ tiêu thụ chú yêu là trái tươi. Sau khi dạt dộ chín thu hoạch, thương lái dền mua tại ruộng, phần trái không dạt yêu càu sè bị bõ đi, giá rẽ hoặc chi lãm thức ăn gia súc gia câm. Dạc biệt, giá bí đó ờ ngay thời vụ rất re tính toán thiết kế máy cắt thái bí đỏ năng suất 400kg h . anh hướng dền thu nhập người dân. Trong kill dô. nhu cầu về châl dinh dường lừ bí đó trong thực phâm cho người và trong chăn nuôi là ràl him. Vi vậy cẩn có một hệ thống thiết bị dế giai quyết vấn dề dầu ra cũng như tăng giá trị kinh tề cho trãi bi do. Đề tãi “tính toán thiết kế máy cắt thái bí dó năng suất 400kg/h" đà hình thành với mục đích nghiên cứu lính toán thiết kè máy cãl tính toán thiết kế máy cắt thái bí đỏ năng suất 400kg h thái bí do tạo tiền dể cho việc chế tạo một chiếc máy phục vụ cho việc cắt thái bi do. từ dó giâi quycl khâu cat thái bi đó trong hệ thông dây chuyên chê biên bí đó. Nhám nâng cao chuồi giá trị cua trái bi do hiện nay. Đề tài thực hiện dựa trên các phương pháp: khảo sát thực lề. tra cứu lược khảo tài liệu, thí nghiệm, nghiên cứu và tính toán thiết kế máy.

Dê lài đà thực hiện các tính toán thiết kế máy cắt thái bí đỏ năng suất 400kg h nội dung: kháo sát lình hình sân xuầt liêu thụ bí đõ ỡ huyện Hòn Đất tinh Kiên Giang: nghiên cửu cãc nguyên lý cắt thái, phân tích lực càl cho bí đó. từ đó linh toán thiêl kè được máy cất thái bi đó; các thông sồ tính toán có độ tin cậy cao. Máy được tính toán thièl kê có kích thước tồng thè là: DxRxC – 1135x650x1165 (mm). năng suất 400 kg 11. dựa trên nguyên tẳc trục dao quay nẳm ngang tính toán thiết kế máy cắt thái bí đỏ năng suất 400kg h . Kel quá thiết kế được thể hiện trên 1 bàn vè lap và 9 bàn vè chi tiết, các bàn vè có thề dùng trong chế tạo máy cắt thái bi đo.

SVTH: Nguyền Vù Phong

Trang ii

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “tính toán thiết kế máy cắt thái bí đỏ năng suất 400kg h”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tội nhận hối lộ theo luật hình sự việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo thực tập tổng hợp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy gạch tuynel lam sơn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thực trạng suy dinh dưỡng, béo phì và năng lực trí tuệ của học sinh thcs huyện đak pơ, tỉnh gia lai
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
phát triển thẻ thanh toán tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam  chi nhánh tỉnh quảng ngãi
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
22.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kế toán quản trị chi phí tại công ty tnhh mtv cảng chân mây
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kết quả điều trị gãy đầu dưới xương quay bằng nẹp khóa với đường mổ xâm lấn tối thiểu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Sold by
@ xcnguyen220
tính toán thiết kế máy cắt thái bí đỏ năng suất 400kg h
tính toán thiết kế máy cắt thái bí đỏ năng suất 400kg h
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart