tính toán thiết kế máy xé rác

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

tính toán thiết kế máy xé rác

tính toán thiết kế máy xé rác

fff

tính toán thiết kế máy xé rác

fff

tính toán thiết kế máy xé rác

fff

tính toán thiết kế máy xé rác

fff

tính toán thiết kế máy xé rác

fff

tính toán thiết kế máy xé rác

fff

BỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG đẠi học cản thơ KHOA CÔnG nghẹ

BÓ môn KỸ THI AT cổ KHÍ


LUẬN VÃN TÓT NGHIẸP ĐẠI HỌC

TINH TOAN THIET KE MAY XE RAC

SINH VIÊN THỰC hiên

Nguyền Văn Hiếu (MSSV: 1110365)

Ngành: Cơ Khí Chế Tạo Máy – Khóa: 37


CẤN Bộ HƯỚNG DẦN Th.s Nguyễn Văn Long

Tháng 05/2015

BỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG đẠi học cản thơ KHOA CÔnG nghẹ

BÓ môn KỸ THI AT cổ tính toán thiết kế máy xé rác KHÍ


LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

TINH TOAN THIET KE MAY XE RAC

CÁN BỌ HƯỚNG DẢN TI1.S Nguyễn Văn Long

SINH VIÊN THựC HIỆN

Nguyền Văn Hiếu (MSSV: 1110365)

Ngành: Cơ Khi Chế Tạo Máy – Khóa: 37


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ

CỘNG HÒA XẢ HỘI C HÙ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


KHOA CÒNG NGHỆ

BỌ MÔN: KỶ THI ẠT co KHÍ

Cần Thơ, ngày 07 tháng tính toán thiết kế máy xé rác Oỉ năm 20 ỉ 5

PHIẾU ĐÈ NGHỊ ĐÈ TÀI LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP HK II – NĂM HỌC 2014 – 2015

<<<123>>>

1.

Họ và tên sinh viên:

Nguyễn Vốn Hiếu

MSSV: 1110365

Ngành: Cơ Khí Chế Tạo Máy

Khóa: 37


 • 2.  Tên để tài: “Tinh toán, thiết kế máy xé rác 5 tấn/giờ".

 • 3.  Thời gian thực hiện: học kỳ II. năm học 2014-2015.

 • 4.  Cán bộ hướng dần: Th.s tính toán thiết kế máy xé rác Nguyễn Văn Long

 • 5.  Địa diêm thực hiện:

 • – Khoa Công Nghệ. Trường Đại học cằn Thơ.

 • 6.  Mục tiên của để tài: nghiên cửu tim hiếu và tính toán thiết kế máy xé rác.

 • –  Mục tiêu cụ thề: tinh toán thiết kế máy xé rác 5 tấn giờ.

 • 7.  Nội dung chinh và giới hạn cùa dề tài:

 • –  Tính toán vã thiết kế máy xé rác > tấn/giờ.

s. Các yêu cầu hỗ trợ cho việc thực hiện đê tính toán thiết kế máy xé rác tài:

 • –  Tài liệu tham khảo.

 • –  Giúp đờ của cán bộ hướng dần.

9. Kinh phi dự trù cho việc thực hiên đề tài: 500.000 VNĐ

Bộ môn


Cán bộ hướng dẫn


Sinh viên


Nguyễn Văn Long LỜI CẢM ƠN


Nguyễn Văn Hiếu


Trân thành cam ơn thầy Nguyễn Vân Long đà giúp đờ tận tinh đê tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình.

Xin gửi lời cam ơn trân thành nhất đến:

Quý thầy/cô trường Đại Học Cân Thơ đã cung cap cho tòi những kiến thức tính toán thiết kế máy xé rác bò ích cũng như đà giúp tôi rèn luyện đạo đức và lối sống.

Quỷ thầy/cô Khoa Còng Nghệ đà cung cấp cho tòi nguồn tri thức quý báo đê Làm hành trang trên con đường lập nghiệp sau nãy.

Quỷ thầy/cô Trung Tàm Học liệu, thư viện đã tạo điều kiện thuận lợi cho tòi trong quá trinh tìm kiếm tài liệu.

Đặc biệt, xin gửi lời câm ơn sâu sắc nhất đến gia đinh, bạn bè và những người thân tính toán thiết kế máy xé rác đà luôn ung hô. khích lệ và giúp đờ tôi cà về vật chất lần tinh thằn trong suốt thời gian vừa qua.

Sinh viên thực hiện

Nguyền Văn Hiếu

TÓM TẤT

Luận văn được thực hiên trong thời gian gần 4 tháng kéo dài từ 1/2015 đến 5/2015.

ơ nước ta vấn dề xử lí rác thải đang gập rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân chù yếu là do con người không có thói quen phân loại rác tại nguồn, tính toán thiết kế máy xé rác sau khi sử dụng người ta thường gom tất cã các loại rác bó chung lại với nhau vã cho vào bao bi nilon. Chinh vì vậy. muốn phân loại và xứ lí rác thái thì cần phái biến rác trong bao bì kia thanh ra rác rời rạc và có kích thước nhó.

Mục tiêu để tài: Tính toán và thiết kế Máy Xé Rác có năng suất và giá thành phủ hợp vói nhu cẩu sử dụng ở nước ta.

Kết quả: Tính toán và tính toán thiết kế máy xé rác thiết kế được Máy Xé Rác có năng suất 5 tấn/giờ đạt yêu cầu ban đầu đề ra. thực hiện được một số bàn vè chi tiết và băn vê lăp của một số chi tiết điền hình.

Kết luận: Sau quá trình tìm hiếu vã nghiên cửu tải liệu đã thiết kế được Máy Xé Rác phủ hop với nhu cầu sư dụng ô nước ta.

Kiến nghị: Đẻ tài cẩn được liếp tục nghiên cứu đè hoãn thiên hơn. cần có sự kết tính toán thiết kế máy xé rác hợp với cá nhân hoặc tố chức để tiến hãnh chế tạo thư nghiệm sau đó hiệu chính vã chuyên giao công nghệ.

MỤC LỤC

—. & »—

Trang

PHIẾU ĐẺ NGHỊ ĐÉ TÀI

LỜI CẤM ƠN

TÓM TÁT ĐÈ TÀI.

MỤC LỤC

MỤC LỤC BÀNG BIẺU

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

CHƯƠNG 1

MỜ ĐÃU

CHƯƠNG II

MỤC TIÊU

CHƯƠNG III

LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGIÊN CỨU

iv

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “tính toán thiết kế máy xé rác”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh đắk nông
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Lý thuyết sinh học 12 hay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đặc điểm gia đình và thành tích toán học của học sinh việt nam trong pisa 2012
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Sold by
@ xcnguyen220
tính toán thiết kế máy xé rác
tính toán thiết kế máy xé rác
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart