tính toán thiết kế máy xới sâu (xới không lật) sâu 0,2 m (5 hàng) gắn trên máy kéo 50 hp

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

tính toán thiết kế máy xới sâu (xới không lật) sâu 0,2 m (5 hàng) gắn trên máy kéo 50 hp

tính toán thiết kế máy xới sâu (xới không lật) sâu 0,2 m (5 hàng)  gắn trên máy kéo 50 hp

fff

tính toán thiết kế máy xới sâu (xới không lật) sâu 0,2 m (5 hàng)  gắn trên máy kéo 50 hp

fff

tính toán thiết kế máy xới sâu (xới không lật) sâu 0,2 m (5 hàng)  gắn trên máy kéo 50 hp

fff

tính toán thiết kế máy xới sâu (xới không lật) sâu 0,2 m (5 hàng)  gắn trên máy kéo 50 hp

fff

tính toán thiết kế máy xới sâu (xới không lật) sâu 0,2 m (5 hàng)  gắn trên máy kéo 50 hp

fff

tính toán thiết kế máy xới sâu (xới không lật) sâu 0,2 m (5 hàng)  gắn trên máy kéo 50 hp

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG đẠi học Cần 1Ỉ1O KHOA CONG NGHE

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

TĨNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY XỚI SÂU (XỚI KHÔNG LẬT) SÂU 0,2 M (5 HÀNG) – GẤN TRÊN Máy KEO 5O HP

CÁN BỌ HƯỚNG DÀN      SINH VIÊN THựC HIẸN

Trương Vãn Thào       HỒ Duy Tân (MSSV: 1117Ố71) Ngành: Khí (‘hể

Biển – Khỏa: 37

BỌ GIÁO DỤC VÀ DẬO TẠO TRƯỜNG ĐẠIHỌC CÀN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY XÓĨ SÂU (XỚI KHÔNG LẬT) SÂU 0,2 M (5 HANG) – GẢN TRÊN MÁY KÉO 50 HP

CÁN BỌ HƯỚNG DÀN       SINH MÊN THựC HĨẸN

Trương Vãn Thào        HO tính toán thiết kế máy xới sâu (xới không lật)

sâu 0,2 m (5 hàng) gắn trên máy kéo 50 hp Duy

Tân (MSSV: 1117Ố71) Ngành: Cơ Khí Che Biển – Khỏa: 37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÁN THO CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA

CÒNG NGHỆ

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


BỘ MÔN KỸ THUẬT cơ KHÍ              ===== ooo =====

Cân Thơ, ngày 21 tháng 01 năm 2015

PHIÉU ĐẺ NGHỊ ĐẺ TÀI LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP HK 2* NĂM HỌC: 2014 – 2015

 • 1.                                                       Họ và tên sinh viên: Hồ tính toán

thiết kế máy xới sâu (xới không lật) sâu 0,2 m (5 hàng) gắn trên máy kéo 50 hp Duy Tân

MSSV: 1117671

Ngành: Cơ khí chế biến                  Khóa: 37.

 • 2.  Tên để tài: Tinh toán thiết kế máy XỚI sâu (xới không lật) sâu 0.2 m (5 hàng) – gan trên máy kéo 50 hp.

 • 3.  Thời gian thực hiện: 12/01/2015 – 08/05/2015

 • 4.  Cản bộ hướng dần: Trương Văn Tháo (474), GVC – MSC. BM KT Cơ Khi. ĐHCT.

 • 5.  Địa diêm tính toán thiết kế máy xới sâu (xới không lật) sâu 0,2 m (5 hàng) gắn trên máy

kéo 50 hp thực hiện: Khoa Công Nghệ – Đại học cần Thơ.

 • 6.  Mục tiêu cua đề tài:

 • –  Mục tiêu tòng quát: tính toán và thiết kế máy xới sâu (xới không lật) sâu 0.2 m (5 hàng) -gắn trên máy kéo 50 hp.

 • –  Mục tiêu cụ thế:

+ Tinh toán và thiết kế máy.

+ Hoàn thanh bàn vè và thuyết minh

 • 7.  Giới hạn cúa đề tài: tính toíín và thiết kế máy xới sâu ( tính toán thiết kế máy xới sâu (xới không lật) sâu 0,2 m (5 hàng) gắn trên máy kéo 50 hp xới không lật).

 • 8.  Các yêu cầu hồ trợ cho việc thực hiện đề tài: Phòng bơm quạt máy nén – máy nông nghiệp.

Khoa Công Nghệ – Đại học Cần Thơ.

 • 9.  Kinh phí dự trù cho việc thực hiện đề tài:

  Bộ môn


  Cán bộ hướng dẫn


  Sinh viên


Trương Văn Thãơ                   Hổ Duy Tân

NHẶN XÉT VÀ DÁNII GIÁ CỦA CÁN Bộ HƯỞNG DẪN

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CÙA CÁN BỌ PHẤN BIỆN

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt khoảng thời gian tính toán thiết kế máy xới sâu (xới không lật) sâu 0,2 m (5 hàng) gắn trên máy kéo 50 hp học tập tại trường, em đà nhận được rat nhiều tinh câm và sự giúp dở chân thành từ quý thay cô. bạn bè và những người thân bên cạnh. Em xin gửi đến tất cả lời câm ơn chân thành nhất. Đặc biệt, em xin chân thành gữi lời câm ơn đến quý thầy cô trong Bộ Mòn Kỳ Thuật Cơ Khí. Khoa Công Nghệ. Trường Đại Học Cần Thơ đã tận tinh chi dạy và giúp đờ em trơng suốt quả trình em thực hiện đề tính toán thiết kế máy xới sâu (xới không lật) sâu 0,2 m (5 hàng) gắn trên máy kéo 50 hp tài luận văn tốt nghiệp cũng như trong việc học của mình.

Em xin chân thành cám ơn thầy Trương Vãn Thao, là người thầy đà dản dắt em trong suốt khoảng thời gian em thực hiện đe tài luận vãn tốt nghiệp “ Tính toán, thiết kế máy XỚI sâu (xới không lật) sâu 0,2 m (5 hãng) – gắn trên máy kéo 50 hp" người đà dành nhiều thời gian và tâm quyết, tận tinh hướng dần giúp đờ em hoàn tính toán thiết kế máy xới sâu (xới không lật) sâu 0,2 m (5 hàng) gắn trên máy kéo 50 hp thành luận văn tot nghiệp này. Em xin chúc thay được doi dào sức khóe và gặt hái được nhiều thành công hơn nừa trong cóng việc cùng như trong cuộc sống.

Em xin chân thành câm ơn quý thầy trong Phòng Thi Nghiệm Máy Và Thiết BỊ Chế Biến Lương Thực. Thực Phẩm đã tạo điều kiện cho em được tiếp cận với máy móc. thiết bị. giúp em có thêm nhiều kiến thức và học hói nhiều kinh nghiệm từ quý thay nơi đây. Đặc biệt tính toán thiết kế máy xới sâu (xới không lật) sâu 0,2 m (5 hàng) gắn trên máy kéo 50 hp , em cũng xin gửi lời cảm ơn đến thầy Phạm Phi Long, người thay đã tận tụy dạy bão. góp cho em có được nhiều kiên thức thực tế bô ích trong quá trinh em thực hiện đề tài. em xin gửi đến thay lời cảm ơn chân thành nhất.

Bằng tat cã sự nỗ lực và co găng của băn thân, trong suốt quá trinh nghiên cứu, thực hiên hoàn thành đề tài. nhưng chắc chắn đề tài vần không ưánh khói những thiếu sót tính toán thiết kế máy xới sâu (xới không lật) sâu 0,2 m (5 hàng) gắn trên máy kéo 50 hp . Em rat mong nhận được sư đóng góp quỷ báu cua quý thay cò.

Cần Thơ, ngày 5 tháng 5 năm 2015

Sinh viên thực hiện


Hồ Duy Tân


STH: HÓ DUYTÂN

Trang ì

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “tính toán thiết kế máy xới sâu (xới không lật) sâu 0,2 m (5 hàng) gắn trên máy kéo 50 hp”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Thiết bị điện gia dụng (Nghề Điện công nghiệp Trình độ Trung cấp)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu ảnh hưởng của lớp chức năng nano zno đến hoạt động của pin mặt trời màng mỏng glass
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
tính toán thiết kế máy xới sâu (xới không lật) sâu 0,2 m (5 hàng)  gắn trên máy kéo 50 hp
tính toán thiết kế máy xới sâu (xới không lật) sâu 0,2 m (5 hàng) gắn trên máy kéo 50 hp
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart