Trình bày về Trường phái hội họa Ấn tượng, Hậu ấn tượng

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Trình bày về Trường phái hội họa Ấn tượng, Hậu ấn tượng

Trình bày về Trường phái hội họa Ấn tượng, Hậu ấn tượng

fff

Trình bày về Trường phái hội họa Ấn tượng, Hậu ấn tượng

fff

Trình bày về Trường phái hội họa Ấn tượng, Hậu ấn tượng

fff

Trình bày về Trường phái hội họa Ấn tượng, Hậu ấn tượng

fff

Trình bày về Trường phái hội họa Ấn tượng, Hậu ấn tượng

fff

Trình bày về Trường phái hội họa Ấn tượng, Hậu ấn tượng

fff

Tìm hiểu trường phái hội họa ấn tượng

Hội họa đà xuất hiện tử rất làu, từ khi chữ viết của con người còn chưa xuất hiện, từ lịch sư mỳ thuật ta có thể đưa ra kết luận: hội họa là một ngôn ngừ đế truyền đạt ý tường bảng các tác phẩm sư dụng kỳ thuật (nghệ) và phương pháp (thuật) của họa sỳ. Trong hội họa, thuật ngữ “trường phái” Trình bày về Trường phái hội họa Ân tượng, Hậu ấn tượng dùng đế chi một phong cách, trong đó phân loại một nhỏm các họa sỳ có chung những kỳ thuật và phương pháp thê hiện. Đê tìm hiếu kĩ và sâu hơn về một số trường phái nghệ thuật trong dó. chúng em xin chọn dề tài số: “Trình hây về Trường phái hội họa Án tượng, Hậu ấn tượng ”

NỘI DUNG

  • I. THỜI GIAN TÒN TẠI CÙA MÓI TRƯỜNG PHÁI VÀ sự HÌNH THÀNH CỦA NÓ TRONG THÉ GIỚI MĨ THUẬT

1. Trường phái Trình bày về Trường phái hội họa Ản tượng, Hậu ấn tượng Ản tượng -Impresionnism (1874-1886)

An tượng (tiếng Pháp: Impressionnisme; tiếng Anh: Impressionism) là một trào lưu nghệ thuật bắt dầu tại Paris (Pháp) vào cuối thế kỹ’ 19. Từ khoáng giừa thế ki thứ 19, hầu như cách duy nhất đế các họa sì có thề thành còng là được trưng bày tranh cùa minh ơ Salon. Paris. Salon là cuộc triền làm tranh nghệ thuật chinh thức hàng năm. Xgười họa sĩ não đoạt giái thương Trình bày về Trường phái hội họa Ân tượng, Hậu ấn tượng ơ Salon này đồng thời cùng nhận dược cơ hội có hợp đồng béo bở sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật phục vụ cho chính phú vả nhiều dại gia tư sân thường có thị hiếu của hội họa hàn lâm chính thống. Khi các họa sĩ phái An tượng nộp tranh cua minh cho Salon, các tác phẩm cùa họ thường bị từ chối hết. Ban Giám khao Salon chi khuyến khích, trưng bày và trao giãi thưởng cho các tác phẩm theo phái Tân cổ diến. Trình bày về Trường phái hội họa Ân tượng, Hậu ấn tượng Đối với họ. tác phẩm của các họa sĩ phái An tượng chi gồm nhừng nét bút liều lĩnh, không hoàn thiện và gây xúc phạm. Cái tên "ấn tượng" là do nhà phê binh hàn làm Louis Leroy gọi theo một bức tranh nối tiếng cua Claude Monet: Impression, soleil levant (Ản tượng mặt trời mọc). Trường phái ấn tượng đánh dấu một bước tiến quan trọng của hội họa. Trường phái này hình thành từ Paris hiện đại.Đó là chất xúc Trình bày về Trường phái hội họa Ân tượng, Hậu ấn tượng tác, là nơi xuất phát và là chu đề cua trường phái ấn tượng. Trong thập niên 1850, Paris vần còn là một thành phố thời Trung cỏ với nhùng con đường quanh co. nhó hẹp. thiếu vệ sinh và thiếu cả ánh sáng. Vào khoáng thập niên 1870. thời hoàng kim của trường phái ấn tượng, thành phố cù già nua này đà bị phá bo thành binh địa đế từ đó xây dựng lại một thu đò với nhưng đại lộ dài. với hãng Trình bày về Trường phái hội họa Ân tượng, Hậu ấn tượng dày tiệm cà phê. nhà hãng, và nhà hát. Cuộc triển làm đầu tiên vào năm 1874 cũa các họa sĩ Án tượng trưng bày bức tranh Án tượng mặt trời mọc cùa Monet dường như lã điểm báo cho sự xuất hiện, bung mớ về nghệ thuật tạo hình, là nền tàng cùa những gi sè xuất hiện sau này.

2. Trường phái hội họa Hậu Án Tượng – Post impressionism (1886-1910)

Trường phái Hậu Án tượng bảt đằu từ Châu Trình bày về Trường phái hội họa Ân tượng, Hậu ấn tượng Âu từ cuối thế ki 19. Hậu ấn tượng lã tên gọi chung đê chì tới những nghệ sĩ thuộc thời kỳ sau trường phái ấn tượng. Trường phái ấn tượng là một bước ngoặt trong hội họa, rù bõ những quan niệm từng tồn tại rất nhiều năm ờ châu Âu. Từ sau ấn tượng, nhiều nghệ sì dộc lập tim tòi sáng tạo và đi theo các hướng khác nhau. Mặc dù họ không có phong cách sáng tác giống nhau, nhưng được gọi chung là Trình bày về Trường phái hội họa Ân tượng, Hậu ấn tượng hậu ấn tượng. Thuật ngừ này do nhà phê binh người Anh Roger Fry đột ra chi những họa sì như Paul Cezanne. Paul Gauguin, Vincent Van Gogh. Các nghệ sì hậu ấn tượng từ chối rập khuôn theo chù nghĩa ấn tượng và từng người tim cách nòi bật cá tinh cua mình, có thái độ biểu hiện chu nghĩa trong hình họa. màu sắc và cách giài quyết đề tài. Đó thực sự làm nên một nghệ thuật mới với những tuyên ngôn thầm mì khác Trình bày về Trường phái hội họa Ân tượng, Hậu ấn tượng , không giống với nghệ thuật và kĩ thuật của xu hướng ấn tượng mà họ cùng tham gia trước đó.

  • II. DẠC TRUNG SÁNG TÁC CỦA MỎI TRƯỜNG PHÁI

1. Trường phái Án tưọng

Nét đặc trung của (rường phái (ranh An tượng là cách sứ dụng màu sac va đập. ánh sáng lự nhiên, lói VC bất nghi thức, đường nét thô ngán đê tập (rung (hể hiện cam nhận ban đẩu. tức thời về dổi tượng. blood at Port Trình bày về Trường phái hội họa Ẳn tượng, Hậu ấn tượng -Marly, 1876 cua Alfred Sisley Chií đẻ: Chu dể trong tranh cua các họa sì An l ượng thường hiên dai, hướng về thiên nhiên, cánh sắc (hành phố cùa nước Pháp với các đai lộ và khu giãi irỉ ư Paris, khu ngoai ồ tràn ngáp dân du Ịich và giới kỳ nghe…Con mắt nhìn nhận mới, nhanh, không định kiến, ít thể hiện cam xủc. tâm tư tnrớc dể tài. Đò là các phụ nừ Paris hiện dại tại Trình bày về Trường phái hội họa Àn tượng, Hậu ấn tượng công viên, quán café…trong tranh cùa Renoir, cánh ngoại ô Paris trong tranh cúa Monet. Camille Pissarro và Alfred Sisley, cánh múa bales trong tr anh của Degas

Kỹ thuật: Bức tranh đirợc vẽ nhanh, chủ trương ghi lại những khoảnh khấc tức thời, tông quan cua đề tài lúc mới nhìn. Bố cục tranh không theo quy luật, không chú trọng vào chi tiết mã tòm bất toàn diện canh vật. Ánh sáng và màu sắc: Ảnh sáng được chú trọng Trình bày về Trường phái hội họa Àn tượng, Hậu ấn tượng với mục đích tóm bat những hiệu ứng thị giác ghi nhận được lừ thế giới xung quanh. Bức (ranh có sự pha (rộn không hạn chế giữa các màu với nhau vã nhấn mạnh đển sự thay dổi và chất lượng cua dộ sáng trong tranh, (‘ác bức VC thường có màu sắc rực rừ. có VC cường điệu không tự nhiên, đói chọi, va đập rat mạnh, bó qua các quy luật lối sáng cùa phương pháp cỏ điên. Ánh sáng khí Irời Trình bày về Trường phái hội họa Àn tượng, Hậu ấn tượng trân ngập khắp bức tranh thay thế cho nguồn sáng dẻn vồn là nguồn sáng duy nhất tiước dô.

Đường nét: Lỗi VC bất nghi thức với đối lượng, các net ve ngan, rò nét cọ, các đường quệt màu đa dạng (stroke, tachc). thô tạo câm giác như bức tranh chưa hoãn thành.

Các họa sĩ tiêu biểu cua trường phái Ản tượng: Nhóm họa sì Án tượng đầu tiên ớ Paris cũng đổng thời là nhùng người nối bật nhất cua Trình bày về Trường phái hội họa Ân tượng, Hậu ấn tượng trường phái này. Tuy cũng có chung khuynh hướng nghệ thuật Án tượng nhung tranh cùa mồi họa sì lại có những nét đặc trưng khác nhau tạo nên sự đa dạng phong phú cho trường phái: Claude Monet ( 1840 -1926): Được mệnh danh là "người cha của hội họa ấn tượng", là họa sĩ tiêu biêu và nòi tiếng số một của trường phái này với số lượng tác phẩm đò sộ và quan điểm nghệ thuật nhất quán suốt cuộc đời. Ổng còn được coi Trình bày về Trường phái hội họa Ân tượng, Hậu ấn tượng là " Họa sĩ cua nhưng khoanh khắc phủ du", "nhã biếu tượng cua mâu sắc". Tranh cua ỏng chú ý tới thiên nhiên, coi trọng diễn tà ánh sáng và mâu sắc, ghi lại sự tươi mới cùa ấn tượng ban đầu một cách trung thực tuyệt đối. Nhũng bức tranh về khu vườn, hoa sủng cùa ông dược công chủng đặc biệt yêu thích. Camille Pissarro ( 1830 -1903): Họa sĩ người Pháp nãy là một trong những gương mặt tiêu biểu của Trình bày về Trường phái hội họa Ân tượng, Hậu ấn tượng trường phái Án tượng và Án tượng mới. Pissarro yêu thích cành dồng què và thế hiện để tài chinh trong tranh là những cánh lao động trên cánh dồng, cành sông nước. Những bức tranh nối tiếng nhất cua ông là ngôi nhà từ Montfoucault, nhừng con đường Toits, Mùa xuân ơPontoise… Pierre Auguste Renoir (1841- 1919): Họa sì người Pháp, bạn thân và đồng khởi xướng trường phái tranh Án tượng với Claude Monet, óng là một họa sì luôn đề cao Trình bày về Trường phái hội họa Ân tượng, Hậu ấn tượng vẽ dẹp. đặc biệt là về vẽ đẹp cơ thề cùa nừ giới. Ong ưa thích mô tá tác dụng cùa ánh sáng mặt trời trên hình thê phụ nừ và trên các bóng hoa. "Renoir là hiện thân cuối cũng cùa truyền thống chuyến tiếp từ Rubens tới Watteau" Alfred Sisley (1839 -1899): Là họa sĩ người Anh. theo trường phái Ản tượng cua Pháp. Tranh cùa óng được miêu ta "gần như là một tinh chất chung nhất, có ý tương Trình bày về Trường phái hội họa Ân tượng, Hậu ấn tượng khách quan nhat từ sách vờ ràng thế nào là một bức tranh theo trường phái ấn tượng". Không gian và bầu trời trong các tác phẩm cùa ông gây ấn tượng nhiều nhất. Ông tập trung vào mãng dề tài khung canh và là người nhất quán nhất trong các họa sỳ theo trường phái này. Các tác phẩm nổi tiếng nhất của Sisley là Đường ớMoreỉ, Những dồi cát, Chiếc cầu tại ioret… Paul Cezanne (1889 – 1906): Họa sì người Pháp này Trình bày về Trường phái hội họa Ân tượng, Hậu ấn tượng được cho là cày cầu nối giừa trường phái Án tượng và trường phái lập thế, là "cha đe cùa hội họa hiện dại". Tranh của Cezanne thường thể hiện sự sắc xão trong thiết kế. màu sắc và pha trộn. Đặc trung dễ nhận biết lã nhũng nét vẽ tim tòi và nhạy câm.

2. Trường phái Hậu ấn tượng: Nhùng bức tranh thuộc trường phái ấn tượng được vè bàng những nét cọ có thè nhìn thấy được, sự pha trộn không hạn Trình bày về Trường phái hội họa Ân tượng, Hậu ấn tượng chế giừa các mâu với nhau và nhấn mạnh đến sự thay dối và chất lượng của độ sáng trong tranh. Hai ý tường dáng chú V trong trường phái này là: Bức tranh được vẽ rất nhanh với mục đích là ghi lại một cách chính xác tống quan cua khung canh.Tiếp theo sau là thể hiện một cái nhin mới.nhanh và không định kiến; khác với trường phái hiện thực.tự nhiên.

Một vài tác phâm tiêu biêu

Alfred Sisley (1839 Trình bày về Trường phái hội họa Ân tượng, Hậu ấn tượng -1899) Mary Cassatt (1844 -1926) Edouard Manet khơi đầu cho nhũng lý thuyết về màu sắc, ánh sáng và cô phần nào ít hon về sự chuyến dộng và diều dó dà trở thành mục tiêu của các họa sì Án tượng. Phần kết quã mà Manet đạt được trong họa phẩm thuộc thời kỳ đầu của ỏng. Nó khiến các họa sĩ quan tâm hơn đến bề mặt phẩng dẹt cua mặt phăng mà họ sáng tác trên đó. Điều này trớ thành cực kỳ Trình bày về Trường phái hội họa Ân tượng, Hậu ấn tượng quan trọng về sau này. khi họa sĩ sử dụng bút cứng, bàn chãi và tạo ra nhũng vết cào. rạch, củng những dấu vết khác mang lại cho người thướng ngoạn một trài nghiệm về tác phàm, về sự từng trai cua chinh tác phàm và một số cam giác cũa họa sĩ khi sáng tác ra nó. Đó là bước khới đầu loại hình có tinh vật lý trong hội họa dể cuối cùng trở thành dề tài ý nghía trong hội họa Trim tượng. Yếu Trình bày về Trường phái hội họa Ân tượng, Hậu ấn tượng tố thời tiết, ánh sáng cua mặt trời tác động đến thiên nhiên cũng tạo ra cho các nghệ sĩ An tượng nhũng hiệu quà đáng kế. Họ hiểu được rang sự làm mờ hoặc làm tối đi phần nào vật thể thi cùng dạt dược nhũng hiệu quà mạnh mè tựa như ánh sáng mặt trời hoặc thời tiết sương mủ tác động đến thiên nhiên khi họ vè ngoài trời. Điên hình như trong tranh cua Claude Monet, ơ một loại tranh ông vẽ về đống rơm. về Trình bày về Trường phái hội họa Ân tượng, Hậu ấn tượng nhà thờ. về hoa súng, hoa trên cánh đồng, về cầu Waterloo và trong loạt tranh vè ở những khu vườn. Nhăm đạt được vẽ rung động ánh sáng, các họa sì Án tượng triền khai gối lên nhau những màu sắc bố sung trong nhùng vùng rộng nhẩm tạo sự sáng chói lớn lao hơn và đê điền tá các vùng tối thi họ sư dụng nhừng màu sắc dối nghịch với màu cũa các vật thế in bóng dưới nước. Họ cùng làm sống lại một kỳ Trình bày về Trường phái hội họa Ân tượng, Hậu ấn tượng thuật cũ là tạo ra những vệt sơn dày nhẩm nắm bắt và phan ánh ánh sáng thực từ bề mặt. Kỳ thuật này gọi là sơn theo lối “đốm”. Tuy vậy, bước đột phá quan trọng của nghệ sì Án tượng là sir dụng các mâu sắc được hòa trộn từ những màu riêng rẽ. Ta sè tim được tiếng nói chung này của Án tượng với việc phóng to các diêm anh số ngày nay, khi ta phóng đại nó với mức độ nhiều chục lằn. Trình bày về Trường phái hội họa Ân tượng, Hậu ấn tượng Và cũng chinh bởi việc các họa sì Án tượng loại bõ sắc đen ra khôi tác phẩm eũa minh mà thay vào đó sự phàn giãi bóng tối thành những quệt màu nhô đan xen, tạo ra thử bóng tối có màu rung rinh ẩn hiện. Vi vậy mà mật tranh càng trớ nên sáng, điều này rất gần gũi với tinh chất cua màn hĩnh điện tư sau này. Điều đó câng khẳng định sự dóng góp to lớn của các họa sĩ Án tượng đối với nghệ thuật Trình bày về Trường phái hội họa Ân tượng, Hậu ấn tượng hiện dại. Những thu lượm cùa khoa học thòng qua việc khám phá về quang học cùng đà giúp cho các họa sĩ Ản tượng có nhưng khai thác về vè lung linh cùa tự nhiên. Trong những tác phẩm của Renoir, ông đà khai thác nhũng vệt sáng lung linh dưới tán lá. trên thảm cô…

  • III. ĐẠC ĐIỀM NƠI BẠT QUA TỪNG SÁNG TÁC

l.Trường phái Án tượng: Trường phái hội họa ấn tượng là một mốc quan trọng trong sự phát triển cua Trình bày về Trường phái hội họa Ân tượng, Hậu ấn tượng mĩ thuật châu Âu. nó đánh dấu một giai đoạn mới bắt đầu bảng sự phá vờ các quy tấc mang tinh hàn lâm.címg nhắc, tôn trọng sự tự do trong

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trình bày về Trường phái hội họa Ấn tượng, Hậu ấn tượng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Cơ sở khoan (Nghề Vận hành thiết bị khai thác dầu khí Trình độ Cao đẳng)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Sold by
@ xcnguyen220
Trình bày về Trường phái hội họa Ấn tượng, Hậu ấn tượng
Trình bày về Trường phái hội họa Ấn tượng, Hậu ấn tượng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart