Tướng thuật căn bản

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

Tướng thuật căn bản

Tướng thuật căn bản

fff

Tướng thuật căn bản

fff

Tướng thuật căn bản

fff

Tướng thuật căn bản

fff

Tướng thuật căn bản

fff

Tướng thuật căn bản

fff

TƯỚNG THUẬT CĂN BẢN

TÁC GIÁ: simonphamconggOgmail.com

Quyến sách này được viết ra vã phố biến miễn phi trên mạng. Không có sách in.

NỘI DUNG

MỜ ĐẦU

Tại sao có cuốn sách này?

Đường hướng trình bày cùa cuốn sách

Những khỏ khản khi hoc tướng và các kiến thức hỗ trơ

PHAN I: TÌM Hiếu VẼ CON NGƯỜI

Chi lá bán luân thôi, không Tướng thuật căn bản phãi là đày đú

PHẦN II: BÀN VỀ CÁC Bỗ VI

PHẦN III: XEM VẬN Tướng thuật căn bản HẠN

LỜI KẾT

PHỤ LỤC

NHỮNG 8ÀI VIẾT CỦA TÁC GIẢ SÁCH NÀY ĐẰ ĐĂNG TRÊN CÁC FORUM LÝ số

Về chuyện cãi sửa số mệnh

Một sô’ câu hối khó chịu

Lý trong tướng sô’

Về phật giáo

Bàn v’ê hạnh phúc

Linh Tướng thuật căn bản hồn là gì?

Những nghi ngờ v’ê khả năng cúa phân tích chữ viết

Các tiễu xáo cũa ông đông bà cô’t

MỞ ĐẦU

Tại sao có cuốn sách này?

Tôi quyết định viết cuốn sách này vì thấy nhiều bạn trè muốn trang bị cho mình chút ít kiến thức vê tướng số, mà nhu câu này hoàn toàn chính đáng. Khi tiếp xúc làm ăn hay kết bạn, chắc hằn người ta muốn biết nhiều về đối Tướng thuật căn bản tác nhưng chẳng phải khi nào người ta cũng xin được ngày giờ sinh. T rong trường hợp này, tướng thuật tó ra đắc dụng.

Thê nhưng, số sách tướng thì ít hơn số sách tứ vi nhiêu. Trong sô đó, theo chú quan cúa tôi, sô sách viết hay và cung cấp kiến thức chính xác thì chì có một hai quyến. Nhiều quyến được soạn công phu nhưng những hình minh họa thì là hình vẽ mà đến như tôi cũng chịu không hiểu nổi Tướng thuật căn bản tác giá muốn diễn tá hình tướng nào. Nhiêu cuốn thì tràn đây kiên thức nhưng lại chi là những gạch đầu dòng liệt kê hàng loạt. Mà toàn gạch đầu dòng thì khó mà nhớ được. Khối kiến thức đó như nhừng những mãng rời rạc.

Chính vì có những nhận xét như vậy vã nhận thấy rằng với những phương tiện như hiện nay, việc trình bày có mạch lạc, từ căn bần đi lén và dùng ành chụp đế minh họa thay cho hình vẽ Tướng thuật căn bản là việc không quá khó nên tôi á quy êt định viết cuốn sách này, hầu lưu lại những điêu mình đã biết và giúp cho những ai đang tầm học đờ khỏ khản.

Dường hướng tiình bày cùa cuốn sách.

Cuốn sách nãy dựa trên hiếu biết cá nhân kết tập qua nhiều năm học xem tướng. Có ba cuốn sách mà tôi tham khào nhièu nhất là "Tướng mệnh khào luận" của vũ Tài Lục, "Nhắn tướng phú" cúa T rân Khang Sinh Tướng thuật căn bản và "Nhàn diện học" cúa Joey Yap. vài máng kiến thức tâm lý đ/ ợc viện dẫn tữ sách tâm lý học, đặc biệt là quyển "Emotions Revealed" (khám phá cãm xúc) cúa Paul Ekman.

Các sách có những hướng trinh bày khác nhau. Mới lạ nhất lá cách viết cúa Joey Yap. Đầu tiên váo là ông này trình bày luôn cách xem hạn tửng năm trên khuôn mặt người. Theo tôi đây là một ý hay vì nói cho Tướng thuật căn bản cùng xem bói là xem khi nào chuyện gì xày ra, việc xem chung chung như "tài lộc anh trung bình", "tình cám trước khó sau dễ" ngầm cũng chắng có ích gì. Dù vậy, cách làm này là quá khó theo cho người muốn học căn bản và bò qua một phần quan trọng là xương cốt tóng quát cà con người.

Theo sớ học cúa tôi, phần xương cốt là nên táng căn bán nhất rồi mới tới câu "Nhất thanh nhi Tướng thuật căn bản Sắc tam hình".

Tiếp đó, người học cần biết rõ từng bộ vị trên khuôn mặt cho ta biết cái gì vè đương Số. Tôi sẽ không chọn cách trình bày theo kiểu đưa ra những hình cách cô định (ví dụ như mũi dê, mắt ngựa …) vì chính nhừng tác giá thiên v’ê hướng này cũng phải nhìn nhận là có những hình cách lưng chừng ở giữa những hinh cách kinh điến và trong trường hợp nãy việc luận đoán có vẻ như bế tắc. Tướng thuật căn bản Trong đa số trường hợp trong sách này, tôi thường trình bày những nét tướng cực đoan nhất cúa các bộ vị và nó nói lẻn cái gì. Những những trạng thái trung gian sẽ được nèu ra như ví dụ đế người đọc có thế suy đoán khi gặp một một hình tướng bất kỳ. ví dụ: mũi tốt nhất khi nỏ thắng, xấu nhất khi nó gãy 3 đoạn, khoảng giữa nó là cong, gãy ờ sơn căn …

Một khó khăn chung trong việc Tướng thuật căn bản xem bói lá khi người ta thu thập được nhiều thông tin tứ só’ và hình tướng, người thày bói không biết xứ lý nó ra sao vì nó quá nhiều, rời rạc và có khi mâu thuần. Một ví dụ trong tướng thuật: sách nói môi hồng răng trắng thì thực lộc bốn phương, nhưng mũi lộ thi bần hàn yếu tứ. vậy phắi đoán sao khi mà đương số có cả hai nét đỏ. Hướng đi mà tôi khuyên mọi người nên làm là tìm hiểu Tướng thuật căn bản căn cơ về con người đó, từ cha mẹ, nuôi nấng, trí năng, hoạt lực, ham muốn … từ đó dựng lên một mô hình con ngr ời cụ thế với những bước thảng trầm, nguyên nhân và xu hướng thành công, thất bại… vá lại, cách tiếp cận nãy gần như khoa học và giúp cho nhừng ai không muốn học nhiều có thế có kiến thức nhất định đế hiếu hơn về con người trước mặt mình. Phần đãu tiên của sách này Tướng thuật căn bản là theo hướng đó và chỉ dài chừng 20 trang.

Sau chương này, nhừng ai thấy thích thú và muốn hiếu sâu hơn, có thế qua phần hai và ba, bàn kỹ v’é các bộ vị và các cung.

Những khó khản khi học tướng và các kiến thức hỗ trợ

So với những mòn lý số khác, tướng số đòi hồi người học phải có chút khiếu v’ê quan sát hình ba chiều. Khi bắt đâu dạy học trò, tôi mới thấy việc Tướng thuật căn bản hướng dẫn cho họ nhận diện hình ành là quá khó. Những ai cỏ khiếu quan sát, nhất là những người học mỹ thuật sẽ có thuận lợi lớn. Tòi khuyên các bạn nên từ tữ tập quan sát, phân biệt các hình tướng trước khi áp dụng bải học vá đưa ra kết luận nào đó.

Tất nhiên, người đọc sách này chắc hẳn cũng từng biết qua ám dương, bát quái và ng hãnh. Kiến thức này càng vững vàng bao nhiêu càng cỏ Tướng thuật căn bản ích bấy nhiêu. Việc tìm hiếu những lý thuyết nền tâng này một cách thâu đáo sẽ giúp ích rất nhiêu cho học bất kỳ môn lý số nào.

Kiến thức về tàm lý học và trực giác cũng rất có ích cho người muốn học xem bói, nhất là xem tướng vì xem tướng đói hỏi người ta nhìn thấy cái mà không ai thấy. Tôi cũng khuyên các bạn đọc qua những sách viết về ngôn ngữ cơ thề. Đây là một khoa học mà ngày nay Tướng thuật căn bản được đánh giá rất cao ở phương tây.

Cuối cúng, một người khó viết bài luận tiếng Anh hay khi người đó viết văn bằng tiếng Việt cũng lùng củng khó hiếu; một người khó giỏi lý số nếu kinh nghiệm sống chưa nhiều và không có tấm lòng rộng mớ. vì vậy, tôi thành thật khuyên các bạn trẻ nên đi nhiều, đọc nhiều và nghe nhiều hơn nói.

PHAN 1: TÌM HIẾU VÊ CON NGƯ ỜI


1. ĐỊNH VỊ CÁC PHẦN Tướng thuật căn bản TRÊN MẶT


-Nhfri LCn


Page 5

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tướng thuật căn bản”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Các yếu tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức của giảng viên các trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh.
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thực hành quyền công tố đối với các tội xâm phạm sở hữu theo luật tố tụng hình sự việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
tìm hiểu kỹ năng quản lý chiến lược? liên hệ với một trường hợp cụ thể trong lĩnh vực giáo dục?
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
17.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đề Cương Môn Giáo Dục Học Đại Cương
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
96.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luf95 c~1

Luf95 c~1

Sold by
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart